Nie można zainstalować programu Exchange 2000 na komputerze z systemem Windows Server 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł zawiera informacje o obsługiwanych konfiguracjach programu Microsoft Exchange i systemów operacyjnych firmy Microsoft.

Program Exchange 2000 nie jest obsługiwany w systemie Microsoft Windows Server 2003. Z tego powodu instalacja programu Exchange 2000 jest zablokowana w rodzinie systemów Windows Server 2003. Ponadto uaktualnienia programu Exchange 2000 z systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000 Server do systemu operacyjnego Windows Server 2003 są niezgodne.

Przy próbie uaktualnienia serwera Exchange 2000 z systemu Microsoft Windows 2000 Server do systemu Windows Server 2003 lub próbie zainstalowania programu Exchange 2000 po raz pierwszy na komputerze z systemem Windows Server 2003 uaktualnienie lub instalacja programu Exchange 2000 nie działa i pojawia się komunikat o błędzie informujący, że w systemie Windows Server 2003 nie można zainstalować żadnej wersji programu Exchange 2000.
Więcej informacji
W poniższej tabeli pokazano obsługiwane konfiguracje programu Exchange i systemów operacyjnych firmy Microsoft (gdzie znak X oznacza konfigurację obsługiwaną, puste miejsce oznacza konfigurację nieobsługiwaną, a N/D oznacza konfigurację, której się nie stosuje).

Wersja programu  	  | Instalowanie w    | Używanie w środowisku| Instalowanie w   | Używanie w środowisku|Exchange          | systemie Windows 2000| kontrolera domeny  | systemie Windows  | kontrolera domeny  |			  | Server        | systemu Windows 2000 | Server 2003     | systemu Windows   |              |            |     		 |    		 | 2003 Server     |===========================|=======================|======================|======================|======================|Wersje programu Exchange  | X           | X          |           | X          |2000 równoważne dodatkowi |            |           |           |           |SP1 lub starsze      |            |           |           |           |---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|Program Exchange 2000   | X           | X          |           | X*          |Service Pack 2 (SP2)    |            |           |           |           |---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|Wersje programu Exchange  | X           | X          |           | X          |2000 równoważne dodatkowi |            |           |           |           |Service Pack 3       |            |           |           |           |(SP3) lub nowsze      |            |           |           |           |---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|Tylko Administrator    | X           | X          |           | X*          |z wersji programu     |            |           |           |           |Exchange 2000	      |            |           |           |           |równoważnych dodatkowi   |            |           |           |           |SP1 lub starszych     |            |           |           |           |---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|Tylko Administrator	  | X           | X          |           | X*          |programu Exchange     |            |           |           |           |2000 SP2          |            |           |           |           |---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|Tylko Administrator    | X           | X          |           | X*          |z wersji programu     |            |           |           |           |Exchange 2000       |            |           |           |           |równoważnych dodatkowi   |            |           |           |           |SP3 lub nowszych      |            |           |           |           |---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|Program Microsoft Exchange | X           | X          | X          | X          |Server 2003        |            |           |           |           |---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|Tylko Administrator    | X           | X          | X          | X          |programu Exchange 2003   |            |           |           |           |
* Może wymagać poprawki zapewniającej obsługę kontrolera domeny systemu Windows Server 2003.

Program Exchange Server 2003 jest pierwszą wersją programu Exchange, która jest obsługiwana na komputerach z systemem Windows Server 2003. Następujące wersje programu Exchange 2000 można zainstalować na komputerze z systemem Windows 2000 Server w mieszanym środowisku usługi Windows Server 2003 Active Directory:
 • Program Exchange 2000 z dodatkiem SP3 (zalecany)
 • Program Exchange 2000 z dodatkiem SP2 i z najnowszym pakietem poprawek wydanych po dodatku Service Pack 2 dla programu Microsoft Exchange 2000 Server (319743)
Te wersje programu Exchange 2000 można również uruchamiać w środowisku, które w całości jest oparte na usłudze Windows Server 2003 Active Directory.

Wersja Exchange 2000 składnika Active Directory Connector nie jest obsługiwana w systemie Windows Server 2003. Jednak wersja Exchange 2000 składnika Active Directory Connector jest obsługiwana w środowisku kontrolera domeny trybu miesznaego, gdzie kontrolery domeny działają na komputerach z systemem Windows Server 2003.
Można zapobiegać zniekształceniu atrybutów w uaktualnieniu, wykonując czynności, które dotyczą programu Exchange 2000 w artykule, przed wprowadzeniem pierwszego kontrolera domeny w systemie Windows Server 2003.Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak zapobiegać zniekształceniu atrybutów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325379 Jak uaktualnić kontrolery domen systemu Windows 2000 do systemu Windows Server 2003


Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak zainstalować program Exchange 2000 Exchange System Manager na komputerze z systemem Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
815529 XADM: Podczas próby zainstalowania programu Exchange System Manager na komputerze z systemem Windows XP pojawia się komunikat o błędzie
XADM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321648 — ostatni przegląd: 12/07/2015 10:45:22 — zmiana: 7.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB321648
Opinia