Zawartość z "kodowania zawartości: gzip" jest zawsze buforowane chociaż w przypadku użycia "Cache-Control: no-cache"

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

321722
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Kiedy używać "kodowania zawartości: gzip" nagłówka HTTP "Cache-Control: no-cache" Nagłówek może nie działać w programie Internet Explorer w wersji 5.5 Dodatek Service Pack 2 (SP2) i 6.
Rozwiązanie

Program Internet Explorer 6

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka. Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku (lub nowsze) wymienione poniżej Tabela. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w skoordynowany uniwersalny Godzina (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version    Size   File name  ------------------------------------------------------  16-Aug-2002 10:58 6.0.2720.1600 481,280 Urlmon.dll				

Internet Explorer 6 Z dodatkiem Service Pack 1

Zainstaluj zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby w tym celu, odwiedź następującą witrynę Microsoft TechNet w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-048.mspx
Stan
Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione na początku tego artykułu.

Ostrzeżenie: ten artykuł został przetłumaczony automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 321722 — ostatni przegląd: 01/12/2015 20:12:46 — zmiana: 4.0

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbenv kbfix kbie600presp1fix kbqfe kbie600sp1fix kbmt KB321722 KbMtpl
Opinia