Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Opóźniony zapis nie powiódł się” podczas zapisywania pliku na serwerze z poziomu komputera z systemem Windows XP lub Windows 2000

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Uwaga
Problem opisany w sekcji „Symptomy” może występować w innych wersjach systemu Windows. Zostało to udokumentowane w innych artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Informacje dotyczące rozwiązywania podobnych problemów można znaleźć w sekcji „Podobne problemy i rozwiązania”.
Symptomy
Gdy klient zapisuje plik na serwerze przez sieć, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
{Opóźniony zapis nie powiódł się}
System Windows nie mógł zapisać wszystkich danych dla pliku x.
Dane zostały utracone.
Powodem tego błędu mogła być awaria sprzętu komputerowego lub połączenia sieciowego. Spróbuj zapisać ten plik w innym miejscu.
Aby określić, czy klient doświadczył problemu opisywanego w tym artykule, należy sprawdzić dziennik zdarzeń. Dziennik zdarzeń musi zawierać identyfikator zdarzenia 50 ze źródłem MrxSMB. Zdarzenie zawiera ten sam tekst, co komunikat o błędzie, a oprócz tego stan błędu w sekcji danych. Kliknij dwukrotnie zdarzenie, a następnie kliknij opcję Słowa dla tego typu danych; ostatnie słowo zawiera stan. Jeśli kod stanu jest równy c0000022 (co oznacza STATUS_ACCESS_DENIED), należy zastosować poprawkę opisaną w tym artykule.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ readresator klienta nie oblicza poprawnie podpisu SMB.

Uwaga: Poprawkę należy zastosować na komputerze, na którym jest wyświetlany komunikat o błędzie opóźnionego zapisu, to znaczy na komputerze klienckim.
Rozwiązanie

Windows 2000

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 2000 Server z dodatkiem Service Pack 1.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku System operacyjny Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja   Rozmiar Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  2002-05-08 11:10 5.0.2195.5754 371 344 Mrxsmb.sys  2002-04-04 16:47 5.0.2195.5535 131 984 Rdbss.sys				

Windows XP

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku System operacyjny Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Data     Godzina  Wersja    Rozmiar   Nazwa pliku ------------------------------------------------------ 06-mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 154 880 Rdbss.sys 06-mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 401 792 Mrxsmb.sys
Obejście problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003

W celu obejścia tego problemu należy wyłączyć podpis SMB na serwerze:
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij wartość enablesecuritysignature w następującym kluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W polu Dane wartości: wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij program Edytor rejestru.
 6. Zatrzymaj, a następnie ponownie uruchom usługę serwera lub ponownie uruchom komputer.
Stan

System Windows 2000

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.

System Windows XP

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 The Datacenter Program and Windows 2000 Datacenter Server Product (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania wielu poprawek, który wymaga tylko jednego ponownego uruchomienia komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera

Podobne problemy i rozwiązania

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podobnych problemów i ich rozwiązań, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
330174 Podczas operowania plikami w systemie Windows XP występuje komunikat o błędzie „Opóźniony zapis nie powiódł się"
818788 Komunikat o błędzie „{Opóźniony zapis nie powiódł się}” podczas odłączania urządzenia magazynującego USB 2.0 (j. ang.)
831594 Komunikat o błędzie „Opóźniony zapis nie powiódł się” podczas próby zapisania pliku albo zamknięcia programu OneNote 2007 lub OneNote 2003 (j. ang.)
843515 Podczas próby wykonania operacji na pliku na komputerze zdalnym z systemem Windows Server 2003 może zostać zresetowane używane połączenie sieciowe (j. ang.)
870894 Komunikat o błędzie „Opóźniony zapis nie powiódł się” w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Windows XP Tablet PC Edition 2005 (j. ang.)
885464 Dysk SBP-2 przestaje odpowiadać przy próbie zapisu danych w systemie Windows XP
885688 Podczas korzystania z klastra systemu Windows w systemie Windows Server 2003 mogą zostać zarejestrowane zdarzenia o identyfikatorach 57, 55 i 50 (j. ang.)
890352 Program może przestać odpowiadać i rejestrowane są zdarzenia oznaczone identyfikatorami 50 i 26 wówczas, gdy program usiłuje zapisać dane w punkcie instalacji woluminu na komputerze z systemem Windows Server 2003
891194 Podczas wylogowywania się z serwera z włączonym serwerem terminali w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 występuje zdarzenie o identyfikatorze 26 (j. ang.)
912593 W przypadku używania oprogramowania HP SecurePath na komputerze z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub systemem Windows x64 jest rejestrowane zdarzenie o identyfikatorze 50, 26 lub 57 (j. ang.)
925269 Komunikat o błędzie systemu Windows „Opóźniony zapis nie powiódł się” podczas odłączania wymiennego urządzenia magazynującego, takiego jak karta SD, od komputera z systemem Windows XP (j. ang.)
927912 Podczas próby skompresowania dużego pliku w woluminie NTFS w systemie Windows XP, Windows 2000 lub Windows Server 2003 pojawia się komunikat o błędzie „Opóźniony zapis nie powiódł się” i są rejestrowane zdarzenia w dzienniku System.log (j. ang.)
Jeśli te artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base nie są pomocne w rozwiązaniu problemu lub występują symptomy inne niż opisane w sekcji „Symptomy”, w celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, wykonaj następujące kroki:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Wyszukaj na stronie pomocy technicznej, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321733 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 10.3

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbautohotfix kbresolve kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kboswin2000fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB321733
Opinia
icrosoft.com/ms.js" '="">