Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Język klienta serwera terminali nie jest zgodny z językiem sesji serwera terminali

WAŻNE: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Informacje na temat rejestru systemu Windows dla użytkowników zaawansowanych
Symptomy
Gdy klient serwera terminali nawiązuje połączenie z komputerem serwera terminali, układ klawiatury zostaje zachowany, lecz ustawienie języka może nie być zgodne z ustawieniem języka klienta.

Jeśli na przykład dla klienta skonfigurowano język francuski i układ klawiatury „Francuski (Kanada)”, podczas sesji serwera terminali domyślnie zostanie ustawiony język angielski i układ klawiatury „Francuski (Kanada)”.
Przyczyna
Język i układ klawiatury sesji serwera terminali jest określany po stronie klienta serwera terminali przez wysłanie bieżącego układu klawiatury. Jednak podstawione układy klawiatury nie zachowują odpowiednio ustawień języka.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Po zainstalowaniu poprawki poniższy klucz rejestru zezwoli na inne działanie serwera. Po zalogowaniu się użytkownika do komputera serwera terminali podczas sesji będzie używany domyślny układ klawiatury zapisany w profilu użytkownika, a nie układ udostępniony przez klienta serwera terminali.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Użytkownik korzysta z edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. Znajdź i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: IgnoreRemoteKeyboardLayout
  Typ danych: REG_DWORD
  Dane wartości: 1
 4. Zamknij Edytor rejestru.
Po nawiązaniu połączenia z komputerem serwera terminali po raz pierwszy należy skonfigurować odpowiedni domyślny układ klawiatury i język, a następnie wylogować się. Po każdym kolejnym zalogowaniu się użytkownika będzie używany domyślny układ klawiatury i język zapisany w ustawieniach profilu.

Aby zmienić układ klawiatury w zainstalowanych ustawieniach regionalnych, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz narzędzie Opcje regionalne w Panelu sterowania.
 2. Kliknij kartę Ustawienia regionalne, w obszarze Język kliknij język, dla którego chcesz zmienić układ klawiatury lub edytor metod wprowadzania, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. W oknie dialogowym Właściwości ustawień regionalnych kliknij układ klawiatury lub edytor metod wprowadzania, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty plików lub nowsze:
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ------------------------------------------------------------------------  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5781  123 664 adsldp.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5781  131 344 adsldpc.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5781   62 736 adsmsext.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5940  358 160 advapi32.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5265   42 256 basesrv.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5855   49 424 browser.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5943  135 952 dnsapi.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5595   96 016 dnsrslvr.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5722   45 328 eventlog.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5907  222 992 gdi32.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5859  145 680 kdcsvc.dll  04-cze-2002 10:31 5.0.2195.5859  199 952 kerberos.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.4928  708 880 kernel32.dll  15-lip-2002 04:52 5.0.2195.5940   71 024 ksecdd.sys  22-lip-2002 12:54 5.0.2195.5960  507 152 lsasrv.dll  22-lip-2002 12:54 5.0.2195.5960   33 552 lsass.exe  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.4733  332 560 msgina.dll  23-lip-2002 10:27 5.0.2195.5966  108 304 msv1_0.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5979  307 472 netapi32.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5966  360 720 netlogon.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5979  916 752 ntdsa.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5966  387 344 samsrv.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5951  129 296 scecli.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5951  302 864 scesrv.dll  18-lip-2002 13:45 5.0.2195.5950   64 000 sp3res.dll  25-cze-2001 15:17 3.10.0.103    47 808 user.exe  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5931  379 664 user32.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5968  369 936 userenv.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5859   48 912 w32time.dll  04-cze-2002 10:32 5.0.2195.5859   57 104 w32tm.exe  17-lip-2002 07:45 5.0.2195.5948 1 642 416 win32k.sys  03-maj-2002 07:31 5.0.2195.5731  178 960 winlogon.exe  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5935  243 472 winsrv.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5944  125 712 wldap32.dll  26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5774   72 976 wmicore.dll				

Obejście problemu
Klientów RDP serwera terminali można skonfigurować tak, aby obejść ten problem bez konieczności instalowania poprawki. W tym celu należy ustawić poniższy klucz rejestru układu klawiatury przed podstawieniem. Można również skonfigurować klientów tak, aby w profilu sesji był ustawiany poprzedni układ klawiatury. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz identyfikator ustawień regionalnych z klucza Substitutes.

  Na przykład poniższy klucz zawiera podstawioną wartość układu klawiatury. Wartość 00000c0c jest zamieniana na kanadyjski układ klawiatury o wartości 00001009:
  HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Substitutes
  00000c0c REG_SZ 00001009
 2. Na kliencie serwera terminali w poniższym kluczu rejestru ustaw wartość układu klawiatury (REG_SZ) pobraną w kroku 1.

  W tym przykładzie jest to wartość 00000c0c.
  1. Uruchom Edytor rejestru.
  2. Znajdź i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
   Nazwa wartości: Keyboard Layout
   Typ danych: REG_SZ
   Dane wartości: 00000c0c (lub odpowiedni identyfikator ustawień regionalnych z klucza Substitutes)
  4. Zamknij Edytor rejestru.
 3. Skonfiguruj ustawienia profilu użytkownika serwera terminali tak, aby były zgodne z ustawieniami klienta serwera terminali:
  1. Otwórz narzędzie Opcje regionalne w Panelu sterowania.
  2. Kliknij kartę Ustawienia regionalne, w obszarze Język kliknij język, dla którego chcesz zmienić układ klawiatury lub edytor metod wprowadzania, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  3. W oknie dialogowym Właściwości ustawień regionalnych kliknij układ klawiatury lub edytor metod wprowadzania, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Jeśli klient serwera terminali jest skonfigurowany do używania układu klawiatury zapisanego w ustawieniach profilu, te zmiany zostaną zastosowane po zalogowaniu się użytkownika. Dlatego układ klawiatury jest określany przez klienta na ekranie logowania. Oznacza to, że użytkownik musi wybrać odpowiedni układ klawiatury przed każdą próbą nawiązania połączenia z serwerem terminali.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 322042 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:32:25 — zmiana: 3.6

Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP2

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbshell kbwin2ksp4fix kbbug kbfix KB322042
Opinia