JAK: Przypisywanie skryptów w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL322241
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku w jaki sposób przypisywać skrypty w środowisku systemu Windows 2000. Aby wykonywać zadania opisane w tym artykule, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na komputerze z systemem Windows 2000 Advanced Server.

Zasady grupy zawierają dwa rozszerzenia służące do wdrażania skryptów:
 • Skrypty - Uruchamianie/Zamykanie: Użyj tego rozszerzenia, aby określić skrypty uruchamiane podczas uruchamiania i zamykania komputera. To rozszerzenie jest zlokalizowane w węźle Konfiguracja komputera. Skrypty te są uruchamiane w ramach konta System lokalny.
 • Skrypty - Logowanie/Wylogowanie: Użyj tego rozszerzenia, aby określić skrypty uruchamiane podczas logowania lub wylogowania użytkownika z komputera. To rozszerzenie jest zlokalizowane w węźle Konfiguracja użytkownika. Skrypty te są uruchamiane w ramach konta Użytkownik, a nie konta Administrator.

Przypisywanie skryptów logowania użytkownika

 1. Otwórz przystawkę Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do następującej lokalizacji:
  Nazwa_zasadyPolicy/User Configuration/Windows Settings/Scripts (Logon/Logoff)
 3. Kliknij pozycjęSkrypty, a następnie kliknij dwukrotnie ikonęLogowaniew prawym okienku.
 4. Kliknij przyciskDodaj.
 5. Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać, a następnie kliknij przyciskOK:
  • Nazwa skryptu: wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przyciskPrzeglądaj,aby zlokalizować plik skryptu w udziale Netlogon kontrolera domeny.
  • Parametry skryptów: Wpisz parametry, których chcesz używać, w ten sam sposób, w jaki wpisujesz je w wierszu polecenia. Jeżeli skrypt zawiera na przykład parametr//logo (wyświetlany transparent) oraz parametr//i (tryb interaktywny), wpisz następujący tekst:
   //logo //i
 6. W oknie dialogowymLogowanieskonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać:
  • Skrypty logowania dla: To pole zawiera listę wszystkich skryptów przypisanych aktualnie do wybranego obiektu zasad grupy. Jeżeli zostanie przypisanych wiele skryptów, są one przetwarzane zgodnie z określoną przez użytkownika kolejnością. Aby przenieść skrypt na liście, kliknij skrypt, a następnie kliknij przyciskW góręlubW dół.
  • Dodaj: kliknij przyciskDodaj,aby określić dodatkowe skrypty, których chcesz używać.
  • Edytuj: kliknij przyciskEdytuj,aby modyfikować informacje o skryptach, takie jak nazwa i parametry.
  • Usuń: kliknij przyciskUsuń,aby usunąć wybrany skrypt z listySkrypty logowania.
  • Pokaż pliki: kliknij przyciskPokaż pliki,aby wyświetlić pliki skryptów przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.
  UWAGA: Skrypty logowania są uruchamiane w ramach konta Użytkownik, a nie konta Administrator.

Przypisywanie skryptów wylogowania użytkownika

 1. Otwórz przystawkę Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do następującej lokalizacji:
  Nazwa_zasadyPolicy/User Configuration/Windows Settings/Scripts (Logon/Logoff)
 3. Kliknij pozycjęSkrypty, a następnie kliknij dwukrotnie pozycjęWylogowaniew prawym okienku.
 4. Kliknij przyciskDodaj.
 5. Skonfiguruj ustawienia, których chcesz używać, a następnie kliknij przyciskOK:
  • Nazwa skryptu: wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przyciskPrzeglądaj,aby zlokalizować plik skryptu w udziale Netlogon kontrolera domeny.
  • Parametry skryptów: Wpisz parametry, których chcesz używać, w ten sam sposób, w jaki wpisujesz je w wierszu polecenia. Jeżeli skrypt zawiera na przykład parametr//logo (wyświetlany transparent) oraz parametr//i (tryb interaktywny), wpisz następujący tekst:
   //logo //i
 6. W oknie dialogowymWylogowanieskonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać:
  • Skrypty wylogowania dla: To pole zawiera listę wszystkich skryptów przypisanych aktualnie do wybranego obiektu zasad grupy. Jeżeli zostanie przypisanych wiele skryptów, są one przetwarzane zgodnie z określoną kolejnością. Aby przenieść skrypt na liście, kliknij skrypt, a następnie kliknij przyciskW góręlubW dół.
  • Dodaj: kliknij przyciskDodaj,aby określić dodatkowe skrypty, których chcesz używać.
  • Edytuj: kliknij przyciskEdytuj,aby modyfikować informacje o skryptach, takie jak nazwa i parametry.
  • Usuń: kliknij przyciskUsuń,aby usunąć wybrany skrypt z listySkrypty wylogowania.
  • Pokaż pliki: kliknij przyciskPokaż pliki,aby wyświetlić pliki skryptów przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.
  Uwaga: Skrypty wylogowania są uruchamiane w ramach konta Użytkownik, a nie konta Administrator.

Przypisywanie skryptów startowych komputera

 1. Otwórz przystawkę Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do następującej lokalizacji:
  Nazwa_zasadyPolicy/User Configuration/Windows Settings/Scripts (Startup/Shutdown)
 3. Kliknij pozycjęSkrypty, a następnie kliknij dwukrotnie pozycjęUruchamianiew prawym okienku.
 4. Kliknij przyciskDodaj.
 5. Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, które chcesz używać, a następnie kliknij polecenieOK:
  • Nazwa skryptu: wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przyciskPrzeglądaj,aby zlokalizować plik skryptu w udziale Netlogon kontrolera domeny.
  • Parametry skryptów: Wpisz parametry, których chcesz używać, w ten sam sposób, w jaki wpisujesz je w wierszu polecenia. Jeżeli skrypt zawiera na przykład parametr//logo (wyświetlany transparent) oraz parametr//i (tryb interaktywny), wpisz następujący tekst:
   //logo //i
 6. W oknie dialogowym Uruchamianie skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać:
  • Skrypty uruchamiania dla: To pole zawiera listę wszystkich skryptów przypisanych aktualnie do wybranego obiektu zasad grupy. Jeżeli zostanie przypisanych wiele skryptów, są one przetwarzane zgodnie z określoną kolejnością. Aby przenieść skrypt na liście, kliknij skrypt, a następnie kliknij przyciskW góręlubW dół.
  • Dodaj: kliknij przyciskDodaj,aby określić dodatkowe skrypty, których chcesz używać.
  • Edytuj: kliknij przyciskEdytuj,aby modyfikować informacje o skryptach, takie jak nazwa i parametry.
  • Usuń: kliknij przyciskUsuń,aby usunąć wybrany skrypt z listySkrypty startowe.
  • Pokaż pliki: kliknij przyciskPokaż pliki,aby wyświetlić pliki skryptów przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.
  UWAGA: Skrypty startowe są uruchamiane w ramach konta System lokalny.

Przypisywanie skryptów zamknięcia komputera

 1. Otwórz przystawkę Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do następującej lokalizacji:
  Nazwa_zasadyPolicy/User Configuration/Windows Settings/Scripts (Startup/Shutdown)
 3. Kliknij pozycjęSkrypty, a następnie kliknij dwukrotnie pozycjęZamykaniew prawym okienku.
 4. Kliknij przyciskDodaj.
 5. Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać, a następnie kliknij polecenieOK:
  • Nazwa skryptu: wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przyciskPrzeglądaj,aby zlokalizować plik skryptu w udziale Netlogon kontrolera domeny.
  • Parametry skryptów: Wpisz parametry, których chcesz używać, w ten sam sposób, w jaki wpisujesz je w wierszu polecenia. Jeżeli skrypt zawiera na przykład parametr//logo (wyświetlany transparent) oraz parametr//i (tryb interaktywny), wpisz następujący tekst:
   //logo //i
 6. W oknie dialogowymZamykanieSkonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać:
  • Skrypty zamykania dla: To pole zawiera listę wszystkich skryptów przypisanych aktualnie do wybranego obiektu zasad grupy. Jeżeli zostanie przypisanych wiele skryptów, są one przetwarzane zgodnie z określoną kolejnością. Aby przenieść skrypt na liście, kliknij skrypt, a następnie kliknij przyciskW góręlubW dół.
  • Dodaj: kliknij przyciskDodaj,aby określić dodatkowe skrypty, których chcesz używać.
  • Edytuj: kliknij przyciskEdytuj,aby modyfikować informacje o skryptach, takie jak nazwa i parametry.
  • Usuń: kliknij przyciskUsuń,aby usunąć wybrany skrypt z listySkrypty zamykania.
  • Pokaż pliki: kliknij przyciskPokaż pliki,aby wyświetlić pliki skryptów przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.
  UWAGA: Skrypty zmykania są uruchamiane w ramach konta System lokalny.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 322241 — ostatni przegląd: 12/07/2015 10:56:50 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB322241
Opinia