Nie można utworzyć punktu przywracania, gdy jest zainstalowany sterownik HighPoint

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby utworzenia na komputerze punktu przywracania za pomocą narzędzia Przywracanie systemu może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Przywracanie systemu nie może utworzyć punktu przywracania. Uruchom ponownie komputer, a następnie ponownie uruchom Przywracanie systemu.
W dzienniku zdarzeń mogą być zarejestrowane różne zdarzenia. Zdarzenia te mogą być podobne do następujących:
Źródło zdarzenia: SRService
Numer zdarzenia: 832
Identyfikator zdarzenia: 74
Typ zdarzenia: EVENTLOG_INFORMATION_TYPE
Komunikat: Monitorowanie Przywracania systemu zostało wyłączone na wszystkich dyskach.

Źródło zdarzenia: SRService
Numer zdarzenia: 836
Identyfikator zdarzenia: 73
Typ zdarzenia: EVENTLOG_INFORMATION_TYPE
Komunikat: Monitorowanie Przywracania systemu zostało włączone na wszystkich dyskach.

Źródło zdarzenia: SRService
Numer zdarzenia: 749
Identyfikator zdarzenia: 72
Typ zdarzenia: EVENTLOG_INFORMATION_TYPE
Komunikat: Monitorowanie Przywracania systemu zostało wyłączone na dysku litera_dysku.
Jeśli ten problem wystąpi, może się udać utworzyć punkty przywracania, jeśli zostanie wyłączone narzędzie Przywracanie systemu, a komputer zostanie ponownie uruchomiony. Problem ten wystąpi jednak ponownie, gdy komputer zostanie uruchomiony następny raz.
Przyczyna
Ten problem może występować, jeśli są zainstalowane sterowniki producenta dla kontrolera RAID HighPoint typu HPT370, HPT370A lub HPT372. Problem ten występuje z wersjami sterowników 2.30 i 2.31, które nie są podpisane cyfrowo.

Aby uzyskać więcej informacji o podpisywaniu sterowników, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1 (preferowana)

Uzyskaj i zainstaluj sterowniki przeznaczone dla systemu Windows XP.

Jeśli na dysku CD-ROM z systemem Windows XP nie ma sterowników dla danego urządzenia, poszukaj zaktualizowanych sterowników w witrynie sieci Web Microsoft Windows Update. Jeśli zaktualizowane sterowniki nie są tam dostępne, poszukaj w witrynie sieci Web producenta urządzenia lub skontaktuj się z producentem, aby uzyskać informacje o zaktualizowanych sterownikach. Jeśli nie są dostępne zaktualizowane sterowniki, wykonaj kroki w metodzie 2.

Metoda 2

Należy mieć na uwadze, że metoda ta nie została przetestowana przez firmę Microsoft. Metoda ta została natomiast potwierdzona przez firmę HighPoint Technologies.
 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy zakończy się test POST komputera, naciśnij klawisz F8, a następnie wybierz opcję Tryb awaryjny w menu Zaawansowane opcje systemu Windows.

  W razie kłopotów z wyświetleniem menu Zaawansowane opcje systemu Windows, naciskaj klawisz F8 wielokrotnie podczas uruchamiania komputera.
 3. Zaloguj się jako administrator lub korzystając z konta, które ma uprawnienia Administratora.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst %systemroot%\system32\drivers\, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 6. Kliknij kartę Widok.
 7. W obszarze Ukryte pliki i foldery kliknij pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery, aby je zaznaczyć. Kliknij pole wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików, aby je wyczyścić, a następnie kliknij pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane), aby je wyczyścić.

  UWAGA: Po wykonaniu tej procedury może być wskazane cofnięcie tych zmian.
 8. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie wyboru kliknij przycisk Tak.
 9. Odszukaj plik Hptpro.sys. Kliknij ten plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 10. Uruchom ponownie komputer.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302796 Rozwiązywanie problemów z narzędziem Przywracanie systemu w systemie Windows XP
Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z firmą HighPoint Technologies, kliknij odpowiedni numer artykułu na następującej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 322246 — ostatni przegląd: 12/07/2015 10:57:16 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kb3rdparty KB322246
Opinia