MS02-026: Niesprawdzany bufor w procesie roboczym ASP.NET (poprawka w wersji anglojęzycznej)

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W środowisku Microsoft ASP.NET istnieje luka związana z przepełnieniem buforu. Atakujący, który pomyślnie wykorzystałby tę lukę, mógłby spowodować ponowne uruchomienie aplikacji uruchomionej na serwerze sieci Web. Ponadto, chociaż firma Microsoft nie jest w stanie tego zademonstrować, atakujący mógłby wykorzystać tę lukę do uruchomienia kodu na serwerze sieci Web. Kod mógłby zostać uruchomiony w kontekście zabezpieczeń procesu roboczego ASP.NET (Aspnet_wp.exe), który domyślnie korzysta z nieuprzywilejowanego konta.

Ta luka dotyczy tylko aplikacji ASP.NET, które używają trybu StateServer do zarządzania informacjami o stanie sesji. Tryb StateServer nie jest trybem domyślnym. Ponadto ta luka dotyczy tylko tych aplikacji, które używają trybu StateServer, a także plików cookie. Ta luka nie dotyczy aplikacji, które używają trybu StateServer bez plików cookie.
Przyczyna
Ta luka występuje, ponieważ funkcja, która przetwarza dane plików cookie w usłudze ASPState, nie sprawdza poprawnie długości przekazywanych do niej plików cookie.
Rozwiązanie

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja wymaga architektury Microsoft .NET Framework z dodatkiem Service Pack 1. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące możliwości uzyskania najnowszego dodatku Service Pack dla architektury .NET Framework, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
318836 INFO: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu .NET Framework

Informacje dotyczące pobierania

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla architektury Microsoft .NET Framework. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
318836 INFO: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu .NET Framework
Jako udogodnienie dostępna jest również osobna aktualizacja. Aby pobrać osobną aktualizację dotyczącą tego problemu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Data wydania: 6 czerwca 2002

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Opcje instalacji

Po wpisaniu następującego tekstu w wierszu polecenia instalacja aktualizacji jest przeprowadzana bez jakiejkolwiek interwencji użytkownika, a po jej zakończeniu komputer nie jest ponownie uruchamiany:
ndp10_qfem_q322289_en.exe /Q
Ostrzeżenie: Zobacz problemy z instalacją poniżej i zwróć uwagę, że ryzyko związane z opisywanym zagrożeniem zostanie wyeliminowane dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Problemy z instalacją

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z instalacją tej poprawki, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
324292 INFO: Installation Issues with Silent Install of Security Bulletin MS02-026

Informacje o plikach

Następujące pliki są kopiowane do folderu %WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\:
  Wersja    Nazwa pliku  -------------------------------  1.0.3705.272 Aspnet_isapi.dll  1.0.3705.272 Aspnet_wp.exe  1.0.3705.272 Aspnet_regiis.exe    --    Aspnet_perf.ini    --    Aspnet_perf2.ini  1.0.3705.272 System.Web.dll				
Następujące pliki są kopiowane do folderu %WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\ASP.NETClientFiles\:
  Wersja  Nazwa pliku  -----------------------  --    SmartNavIE5.js  --    SmartNav.js				

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że ten problem może stanowić pewną lukę w zabezpieczeniach środowiska Microsoft ASP.NET. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla architektury Microsoft .NET Framework.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat tej luki, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Zlokalizowane poprawki dotyczące tej luki (MS02-026) mają inne numery artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB). W następującej tabeli pokazano numery artykułów KB i odpowiadające im języki.
Numer artykułu KBJęzyk
322294francuski
322295włoski
322296hiszpański
322298japoński
322299chiński uproszczony
322300chiński tradycyjny
322301koreański
poprawka_zabezpieczeń
Właściwości

Identyfikator artykułu: 322289 — ostatni przegląd: 02/27/2014 13:28:01 — zmiana: 4.2

Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft ASP.NET 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbnetframe100presp2fix kbnetframe100sp2fix kbsecbulletin kbsechack kbsecurity kbsecvulnerability KB322289
Opinia