Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podręcznik dla początkujących do rozwiązywania problemów w programie Word

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:322743
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule przedstawia systematyczne rozwiązania różnych komunikatów o błędach i problemy w programie Microsoft Word. Rozwiązywania poszczególnych komunikatów o błędach i problemy w programie Word, można użyć jednej z następujących metod:
 • Ręcznie
 • Użyj narzędzie w szablonie wsparcie do rozwiązywania problemów
Jeśli chcesz wykonać czynności za pomocą narzędzie do rozwiązywania problemów, należy uruchomić z kroku 1. Jeśli chcesz ręcznie wykonać czynności, należy zacząć od kroku 2.

Wykonaj czynności, aby, aż do użytkownika problem został rozwiązany.
Więcej informacji
Można łatwo wykonywać większość procedur, w tym artykuł przy użyciu szablonu obsługi programu Word.

Krok 1: Instalacja szablonu obsługi

Ten szablon ułatwia uruchomić program Word z ustawieniami domyślnymi i aby zmienić nazwę lub usunąć określone elementy, które mogą być przyczyną problemu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania i instalowania szablonu obsługi programu Word kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
820919Jak rozwiązywać problemy występujące podczas uruchamiania lub użyć programu Word 2003 lub Word 2002

Krok 2: Uruchom program Word z ustawieniami domyślnymi

Podczas uruchamiania (lub zakończyć) programu Word, których może wystąpić, kilka zdarzeń wpływa na zachowanie i wydajność programu Word. Zdarzenia te obejmują załadunku Szablon Normal.dot, czytania kilku kluczy rejestru systemu Windows i ładowanie dodatków i pliki w folderze Autostart.

Aby uruchomić program Microsoft Word, domyślne ustawienia przy użyciu szablonu obsługi, wykonaj kroki w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
820919 Jak rozwiązywać problemy występujące podczas uruchamiania lub użyć programu Word 2003 lub Word 2002
Aby uruchomić program Microsoft Word, domyślne ustawienia ręcznie, uruchom program Word przy użyciu przełącznika/a. Aby uruchomić program Word przy użyciu przełącznika, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik Winword.exe.

  Uwaga
  domyślnie ten program jest w następującej lokalizacji w zależności od używanej wersji programu Word:

  Program Word 2003
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
  Program Word 2002
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Uruchom.
 3. W Otwórz Wpisz ścieżkę pliku Winword.exe można znaleźć w kroku 1.
 4. Należy ująć w cudzysłów ścieżkę, tak aby był podobny do następującego:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe"
 5. W Otwórz pole, Przenieś punkt wstawiania po znaki cudzysłowu, na końcu instrukcji ścieżki.
 6. Wpisz spację, a następnie Wpisz /a.

  Teraz instrukcji ścieżki wygląda podobnie do następującego:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe" /a
 7. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga Musisz wpisać przełącznika/a, poza znaki cudzysłowu. Jeśli wpiszesz przełącznika/a wewnątrz cudzysłowów, może zostać wyświetlony komunikat podobny do jednego z następujących podczas próby uruchomienia polecenia:
  Nie można odnaleźć pliku "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe / ' (lub jednego z jego składników). Upewnij się, że ścieżka i nazwa pliku są poprawne i że wszystkie wymagane biblioteki są dostępne.
  System Windows nie może odnaleźć "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe / '. Upewnij się, że nazwa została wpisana poprawnie, a następnie spróbuj ponownie. Aby wyszukać plik, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij wyszukiwania.
Program Microsoft Word rozpoczyna się teraz z ustawieniami domyślnymi.Należy wziąć pod uwagę następujące ścieżki:
 • Ścieżka 1. Jeśli podczas uruchamiania programu Word zauważono występowanie problemu, nie problem występuje po uruchomieniu programu Word to?
 • Ścieżka 2. Jeśli po zamknięciu programu Word zauważono występowanie problemu, spróbuj zamknąć Program Word teraz. Czy problem nadal występuje?
 • Ścieżka 3. Jeśli nie zwykle występują problemy podczas uruchamiania lub Zamknij program Word, przejdź do kroku 3, a następnie spróbuj teraz odtworzenia problemu.
Jeśli odpowiesz Tak, problem nadal występuje Aby ścieżka 1 lub 2 ścieżkito problem jest najprawdopodobniej w środowisku systemu Windows. Aby wyizolować problem w środowisku systemu Windows, uruchom ponownie system Windows z rozruch w trybie czystej lub bezpieczne. Następnie powtórz krok 2 i spróbuj odtworzyć problem.

Jeśli problem będzie się powtarzał po rozruchu w trybie czystej lub bezpieczne w systemie Windows, a uruchomiony program Word z ustawieniami domyślnymi, a następnie może być konieczne ponowne zainstalowanie systemu Windows i/lub programu Word. Jeśli problem nie wystąpi ponownie, problem dotyczy składnika która normalnie jest załadowany, po uruchomieniu systemu Windows. Należy skontaktować się z Microsoft Windows obsługuje dodatkowe kroki rozwiązywania problemów.

Aby uzyskać więcej informacji informacje dotyczące czystego rozruchu komputera, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310353Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows XP
281770 Sposobu wykonywania czystego rozruchu w systemie Windows 2000
267288 Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows Millennium Edition
180902 Jak uruchomić komputer z systemem Windows w trybie awaryjnym
Jeśli odpowiesz Nie, problem nie obecnie występująścieżka 1 lub 2 ścieżkiproblem jest jednym z elementów, które zostały pominięte przez uruchomienie programu Word z ustawieniami domyślnymi. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kroki w jednym następujące artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Aby kontynuować narzędzie do rozwiązywania problemów w szablonu obsługi, kliknij poniżej łącze artykuł:
820919 Jak rozwiązywać problemy występujące podczas uruchamiania lub użyć programu Word 2003 lub Word 2002
Ten artykuł stanowi krok po kroku proces, aby określić, które składnik jest przyczyną problemu.

Aby kontynuować, ręczne podejścia, kliknij tutaj łącze artykuł:
259413 Jak rozwiązywać problemy, które mogą wystąpić po uruchomieniu lub podczas pracy w programie Word 2000, Word 2002 i Word 2003

Krok 3: Próba odtworzenia problemu

Po uruchomieniu programu Word, jak opisano w kroku 2, spróbuj wykonać problem. Na przykład, spróbuj otworzyć dokument i zobacz czy problem występuje.
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdź do kroku 4, aby uzyskać więcej informacji kroki rozwiązywania problemów.-
 • Jeśli problem się nie powtórzy, jeden ze składników, wyłączono w kroku 2 był przyczyną problemu. Należy wykonać czynności wymienione w jednym z następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Aby nadal używać narzędzia Rozwiązywanie problemów z szablonu obsługi, kliknij łącze artykuł tutaj:
  820919 Jak rozwiązywać problemy występujące podczas uruchamiania lub użyć programu Word 2003 lub Word 2002
  Aby kontynuować, ręczne podejścia, kliknij tutaj łącze artykuł:
  259413 Jak rozwiązywać problemy, które mogą wystąpić po uruchomieniu lub podczas pracy w programie Word 2000, Word 2002 i Word 2003
  Po wykonaniu każdego kroku w artykule wybrano, spróbuj wykonać problem ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdź do następnego kroku. Jeśli problem nie powtarzać tego składnika jest przyczyną problemu.

Krok 4: Określić obszar problemu

Osiągnięcie tego etapu, ponieważ użytkownik ustali, że problem nie występuje podczas uruchomienia lub zamknięcia programu Word lub że problem nadal występuje. Podczas pracy z dokumentem programu Word jest uruchomiona z domyślnego ustawienia.

Zanim przejdziesz dalej, wykonaj następujące czynności:
 • Czy Problem występuje w innych programach?

  Jeśli problem występuje w programach innych niż Word, najbardziej Prawdopodobnie problem jest nie w programie Word, ale z systemu Microsoft Windows, składnik System Windows lub oprogramowanie, działający w tle. Chociaż Porady dotyczące rozwiązywania problemów i możliwych rozwiązań w tym artykule może ułatwiają rozwiązywanie błędów spoza programu Word, ma fokus w tym artykule Rozwiązywanie błędów, które są bardziej specyficzne dla programu Word.

  Aby uzyskać więcej informacji Podczas pracy w systemie Windows, zobacz następujące zasoby:

  System Windows XP Centrum pomocy technicznej:System Windows 2000 Support Center:System Windows Millennium Edition Support Center:
 • Problem tylko wpływa niektórych dokumentów?

  Jeśli problem dotyczy dokumentu dokument może być uszkodzony. Aby to sprawdzić, należy utworzyć nowy dokument, a następnie zobacz Czy można odtworzyć problemu w nowym dokumencie. Aby utworzyć nową dokument, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu plik kliknij przycisk Nowy.
  2. W okienko zadań Nowy dokument kliknij przycisk Nowy, pusty dokument, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Utwórz dokument jest podobne do dokumentu, który został Przyczyną problemów.
  Jeśli problem występuje również w nowym dokumencie, problem nie jest powiązany z uszkodzonego dokumentu. Przejdź do następnej sekcji tego artykułu. Aby kontynuować rozwiązywanie problemu.

  Jeśli problem nie występują w nowym dokumencie, oryginalnego dokumentu może być uszkodzony. Uszkodzone dokumenty często wyświetlany zachowanie, które nie jest częścią projektu programu (dla przykład, infinite podział na strony, układ dokumentu niepoprawne i formatowania, znaki nie do odczytania na ekranie komunikatów o błędach podczas przetwarzania, system przestaje odpowiadać podczas ładowania lub wyświetlić plik lub inne nietypowe zachowanie, które nie mogą być przypisane typowych operacji programu). Niektóre z tego zachowania może być spowodowane przez czynniki inne niż dokument uszkodzenia.

  Aby wykluczyć inne czynniki, wykonaj następujące Rozwiązywanie problemów kroki:
  • Wyszukaj podobne zachowanie w innych dokumenty.
  • Wyszukaj podobne zachowanie w innych programach.
  • Podjąć danego dokumentu do innego komputera, i następnie spróbuj zduplikowany zachowanie.
 • Problem występuje tylko podczas wykonywania niektórych funkcji programu Word?

  Aby ustalić dalsze, gdzie istnieje problem, należy Umożliwia zdefiniowanie, co robią, gdy wystąpi problem.

Ten problem występuje podczas próby zmiany edycji dokumentu.

Może to być spowodowane przez kilka warunków, w tym po:
Słownik niestandardowy, jest uszkodzony?

Wpisz spację lub po wyrazie, naciśnij klawisz ENTER tło sprawdzanie pisowni i gramatyki próbuje sprawdzić wyraz. Jeśli tło sprawdzanie pisowni i gramatyki nie znajdzie wyraz w głównym słownik, tło moduł sprawdzania pisowni i gramatyki wygląda w niestandardowej Słownik. Kliknij przycisk Pisownia i gramatyka , a następnie kliknij przycisk Dodaj , aby dodać wyraz do słownika pisowni, słowo jest faktycznie dodane do słownika niestandardowego. Jeśli słownik niestandardowy jest uszkodzony dla niektórych przyczyny, błąd występuje podczas próby uruchomienia sprawdzania pisowni i gramatyki.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291176Otrzymasz "słownik niestandardowy jest pełny. Nie dodano wyraz"komunikat o błędzie podczas próby dodania wyrazu do słownika niestandardowego w programie Word 2003 i Word 2002

Plik Autokorekta (ACL) powoduje Problem?

Kiedy wpisz spację lub naciśnij klawisz ENTER, tło Funkcja Autokorekty próbuje poprawianie pisowni lub gramatyki wyrazu lub do Dodaj symbole specjalne zamiast pewnych znaków. Lista Autokorekty (ACL) przechowuje listę jakie wyrazy lub znaki do akt na i co zastąpić dla nich.

Jeśli ten plik listy ACL jest uszkodzony, problem występuje podczas programu Word próbuje uzyskać dostęp do pliku ACL. Aby rozwiązać ten problem, kopię zapasową Autokorekty Lista dla komputera. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
269006Jak przenieść pozycje Autokorekty między komputerami w programie Word 2002

826147 Jak przenieść Autokorekty w programie Word między komputerami w programie Word 2003
Po wykonaniu kopii zapasowej listy Autokorekty wyszukiwanie Lista .acl plików na komputerze. Zmień nazwę każdego pliku .acl, a następnie uruchom ponownie program Word sposób, jak zwykle.

UwagaPliki .acl można dostosować, aby wprowadzić osobistych pozycji Autokorekty. W przypadku zmiany nazwy tych plików, utracisz wszelkie dostosowania, które zostały dokonane. Dlatego zdecydowanie zaleca Zmień nazwę, a nie usuwać pliki .acl.

Jeśli problem zostanie rozwiązany, należy zidentyfikować problem jako uszkodzony plik listy ACL. Aby ukończyć ten krok, kliknij polecenie Wykryj i napraw w menu Pomoc i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby naprawić dowolne inne błędy w programie Word.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy przywrócić użytkownika Listy Autokorekty, wykonaj czynności w jednym z poprzednim wiedzy artykuły, "wpisy Autokorekty Word Przenieś między komputerami w programie Word 2002".
lub "wpisy Autokorekty Word przenoszenia między komputerami w programie Word 2003".

Jest tło pisowni i gramatyki powoduje Problem?

Kiedy wpisz spację lub naciśnij klawisz ENTER, tło Sprawdzanie pisowni i gramatyki weryfikuje została wpisana. Jeśli tło Sprawdzanie pisowni i gramatyki znajduje błędnie napisany wyraz lub gramatyki błędu, to flagi wpisana jako błędnie napisany wyraz (z czerwoną falistą linią) lub gramatyka pomyłka (z zieloną falistą linią). Jeśli pliki sprawdzania pisowni lub pliki gramatyki są uszkodzone, może wystąpić błąd podczas wpisywania. Aby określić czy jest to problem, wyłącz tło pisowni i gramatyki Checker, a następnie spróbuj odtworzyć problem.

Aby włączyć (lub wyłączyć na) tło moduł sprawdzania pisowni i gramatyki wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz dokument, jeśli to możliwe.
 2. Niezwłocznie przed wykonaniem jakichkolwiek innych czynności, kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia .
 3. Kliknij kartę Pisownia i gramatyka .
 4. Kliknij, aby wyczyścić Sprawdzanie pisowni podczas Typ pole wyboru i Sprawdzanie gramatyki w trakcie pisaniapole wyboru.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie spróbuj odtworzyć problem.
Jeśli problem jest rozwiązany, lub jeśli nie możesz uruchomić poprzednie badania, przyczyną problemu może być plików uszkodzonych pisowni lub gramatyki (Proofing Tools). Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić Wykryj i napraw w menu Pomoc . Po uruchomieniu Wykryj i napraw, włączyć tła sprawdzania pisowni i gramatyki.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, kontynuować rozwiązywanie problemu wykonując kroki w sekcji "Są uszkodzony czcionek?", w tym artykule.

Są uszkodzone czcionek?

Uszkodzona czcionka może spowodować błąd nieprawidłowej strony podczas pracy Program Microsoft Word (lub inny program systemu Windows).

Jeśli dokument Spróbuj określić czcionki są przestaje odpowiadać podczas pracy w dokumencie a następnie zastosować te czcionki do nowego dokumentu, który jest oparty na szablon Normal.dot. Jeśli problem występuje w nowym dokumencie, można zmniejszyć Liczba czcionek w nowym dokumencie, aż do czcionki, który jest powoduje problem pozostaje.

Uwaga: The Tahoma czcionka jest używana w oknach dialogowych i menu w programie Word i pakietu Office. Jeśli program Word ulega awarii po jej uruchomieniu, możliwą przyczyną może być Uszkodzona czcionka Tahoma. Wykonaj kroki, aby usunąć i ponownie zainstalować czcionkę Tahoma. Czcionka.

Wykonaj po ustalenia lub podejrzewać, że czcionka jest uszkodzony, następujące kroki, aby usunąć i ponownie zainstalować czcionkę.

Uwaga: Ta procedura usuwa czcionki z systemu i wymaga Możesz ponownie zainstalować czcionkę z oryginalnego źródła.
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Microsoft Office.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij W Panelu sterowania.

  Uwaga: W systemie Windows XP kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę czcionki.
 4. Przeciągnij czcionki (lub czcionki), który może być uszkodzony na Pulpit (lub inne miejsce poza folder czcionek). Czcionka jest teraz "" z komputera usunięto. W każdym dokumencie sformatowanym z tym Czcionka, inny zostanie podstawiona.
 5. Zamknij folder czcionek, uruchom ponownie program Word, jak zwykle (bez użycia /a przełączanie), a następnie spróbuj odtworzyć problem.
Jeśli problem jest rozwiązany, uszkodzona czcionka może być przyczyną problem. Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić Wykryj i napraw w menu Pomoc . Po uruchomieniu Wykryj i napraw, spróbuj odtworzyć problem.

Uwaga: Jeśli czcionkę, którą usunięto pochodzi z innego oprogramowania Program, trzeba ponownie zainstalować ten program, aby zastąpić czcionki na użytkownika System.

Problem występuje podczas próby drukowania lub zmian formatowania w dokumencie.

Jeśli problem występuje podczas próby drukowania lub wprowadzić zmiany formatowania w dokumencie programu Word w tej sekcji mogą pomóc w określeniu czy problem jest spowodowany przez sterownik drukarki lub sterownika wideo. Wykonaj kroki, a następnie testować, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany w programie Word. Użytkownik może być konieczne, powtórz kroki kilka razy, aby określić, czy problem jest rozwiązany przez wprowadzenie zmian do sterownika drukarki lub sterownika wideo.

Drukarki:

Wyraz kwerendy często sterownik drukarki informacje wymagane przez program Word jest formatowanie i drukowanie dokumentu programu Word. A uszkodzony sterownik drukarki może spowodować błąd nieprawidłowej strony błąd lub wyjątek do występują podczas pracy z dokumentem.

Większość innych niż PCL PostScript- sterowniki drukarki użyj wspólnej pliku podstawowego o nazwie pliku Unidrv.dll. To zawiera składnik Microsoft Fax i Generic/Text Only. Z tego powodu, jeśli używasz Sterownik drukarki PCL i chcesz rozwiązać sterownika drukarki, należy najpierw Zainstaluj sterownik drukarki PCL nie.

Prawie wszystkie drukarki PostScript sterowniki używać wspólnej pliku podstawowego o nazwie pliku Pscript.drv. Z tego powodu jeśli używany sterownik drukarki PostScript i rozwiązywania problemów z Sterownik drukarki, należy zainstalować sterownik drukarki nie obsługującej języka PostScript.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291336Jak rozwiązywać problemy z drukowaniem w programie Word 2002 (część 1)
291344 Jak rozwiązywać problemy z drukowaniem w programie Word 2002 (część 2)
Część 1 omówiono następujący temat:
 • Co to są komunikaty o błędach szczególne, które mogą uzyskać?
W części 2 omówione są następujące tematy:
 • Jak wyeliminować Drukowanie specyficznych dla dokumentu Problemy
 • Jakie są inne rzeczy, można wypróbować?
 • Dodatkowe zasoby Rozwiązywanie problemów
 • Opcje pomocy technicznej firmy Microsoft
Wideo:

Wyraz kwerendy często sterownik wideo informacje wymagane przez program Word jest formatowanie i drukowanie dokumentu programu Word. Uszkodzony sterownik wideo może spowodować błąd nieprawidłowej strony błąd wyjątku, lub inne problemy. Jako test, aby sprawdzić, czy sterownik wideo powoduje problem, ustawić sterownik wideo do najniższego ustawienia zgodne w programie Word.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z wyświetlaniem wideo lub komunikatów o błędach Sterownik karty graficznej podczas uruchamiania lub w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307960Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów problemy z wyświetlaniem w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z monitorem problemy lub komunikaty o błędach dla wideo sterownika ekranu podczas uruchamiania lub korzystania Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
127139Rozwiązywanie problemów wideo w systemie Windows

Krok 5: Co Try, gdy Problem nie został rozwiązany.

Jeżeli kroki opisane w tym artykule nie rozwiązało problemy można Napotkano w programie Word, można znaleźć w Centrum pomocy programu Word po Witryna sieci Web firmy Microsoft:

Opcje pomocy technicznej firmy Microsoft

Jeśli nie można rozwiązać ten problem, są kilka opcji pomocy technicznej pomocne jest dostępny.

Szybkie znajdowanie odpowiedzi w trybie Online

Umożliwia wyszukiwanie wiedzy Microsoft pomocy technicznej Online firmy Microsoft Podstawa i innych zasobów technicznych dla odpowiedzi szybkie i dokładne. Można również Dostosowywanie witryny online.

Aby rozpocząć wyszukiwanie, Przejdź do następującej witryny sieci Web:

Pomocy technicznej firmy Microsoft

Skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej firmy Microsoft, aby pomóc dotyczącą rozwiązywania problemów.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczące uzyskiwania pomocy w rozwiązywaniu problemów w programie Microsoft Word, w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft word , a następnie kliknij przycisk Pomoc techniczna.

Dostawcy rozwiązań firmy Microsoft

Dostawcy rozwiązań firmy Microsoft są niezależne organizacje, mieć wraz z Microsoft wykorzystania technologii do rozwiązania problemów biznesowych dla przedsiębiorstwa przemysłu i wszystkich rozmiarów.

Aby znaleźć rozwiązanie Microsoft Dostawca w obszarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, wywołanie sprzedaży firmy Microsoft Information Center pod numerem (800) 426-9400. Jeśli jesteś poza Stanami Zjednoczonymi Skontaktuj się z lokalnym oddziałem firmy. Aby zlokalizować odpowiednie przedstawicielstwo, zobacz zestaw Microsoft Witryna sieci Web przez urzędy świata na:
inf wd2002

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 322743 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:01:11 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbdta kbhowtomaster kbmt KB322743 KbMtpl
Opinia