JAK: Wykonywanie kopii zapasowej, edytowanie i przywracanie rejestru w systemie Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 322756.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows NT 4.0: 323170.
Wersja tego artykułu dla systemów Microsoft Windows 95, Windows 98 i Windows Me: 322754.

W TYM ZADANIU

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób wykonywania kopii zapasowej, modyfikowania i przywracania rejestru w systemie Windows 2000. Firma Microsoft zaleca, aby przed przystąpieniem do edytowania rejestru wykonać jego kopię zapasową oraz dowiedzieć się, jak go przywrócić w przypadku wystąpienia problemu.

Powrót do początku

Jak wykonać kopię zapasową rejestru

Przed przystąpieniem do edytowania rejestru należy wyeksportować klucze rejestru, które mają być edytowane, lub utworzyć kopię zapasową całego rejestru. W przypadku wystąpienia problemu można będzie wówczas wykonać kroki opisane w sekcji Jak przywrócić rejestr tego artykułu, aby przywrócić rejestr do poprzedniego stanu.

Powrót do początku

Jak wyeksportować klucze Rejestru

Aby wyeksportować klucze Rejestru przed przystąpieniem do jego edytowania, wykonaj następujące kroki:

UWAGA: Nie należy wykonywać tych kroków w celu wyeksportowania całej gałęzi Rejestru (na przykład HKEY_CURRENT_USER). Jeśli konieczne jest wykonanie kopii zapasowej całych gałęzi Rejestru, należy wykonać kopię zapasową całego Rejestru.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij klucz zawierający wartości, które chcesz edytować.
 4. W menu Rejestr kliknij polecenie Zapisz klucz.
 5. W polu Zapisz w wybierz lokalizację, w której ma zostać zapisany plik .reg, w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Powrót do początku

Jak wykonać kopię zapasową całego Rejestru

Aby wykonać kopię zapasową całego Rejestru, należy przy użyciu narzędzia Kopia zapasowa utworzyć awaryjny dysk naprawczy lub wykonać kopię zapasową stanu systemu (obejmującą Rejestr, bazę danych rejestracji klasy COM+ i pliki rozruchowe). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia awaryjnego dysku naprawczego za pomocą narzędzia Kopia zapasowa, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
231777 Tworzenie awaryjnego dysku naprawczego w systemie Windows 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej stanu systemu za pomocą narzędzia Kopia zapasowa, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
240363 JAK: Używanie programu Kopia zapasowa do wykonywania kopii zapasowych i przywracania stanu systemu w systemie Windows 2000
Powrót do początku

Jak edytować rejestr

Firma Microsoft zaleca, aby w celu edytowania rejestru wykonywać tylko kroki opisane w dokumentacji firmy Microsoft. Jeśli jest to możliwe, zamiast bezpośredniego edytowania rejestru należy korzystać z interfejsu użytkownika systemu Windows.

Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących edytowania rejestru, wykonaj w Edytorze rejestru następujące kroki:
 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Spis treści.
 2. Na karcie Spis treści kliknij dwukrotnie pozycję Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 3. Kliknij dwukrotnie temat, który chcesz przeczytać.
Powrót do początku

Jak przywrócić rejestr

Jak przywrócić klucze rejestru

Aby przywrócić wyeksportowane klucze rejestru, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W menu Rejestr kliknij polecenie Przywróć.
 4. Zaznacz zapisany plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.
Powrót do początku

Jak przywrócić całą zawartość rejestru

Aby przywrócić całą zawartość rejestru, należy przywrócić stan systemu z kopii zapasowej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przywracania stanu systemu za pomocą narzędzia Kopia zapasowa, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
240363 JAK: Używanie programu Kopia zapasowa do wykonywania kopii zapasowych i przywracania stanu systemu w systemie Windows 2000
Należy pamiętać, że jeśli podczas tworzenia awaryjnego dysku naprawczego zostanie użyta opcja wykonania kopii zapasowej rejestru, narzędzie Kopia zapasowa utworzy również zaktualizowane kopie plików rejestru w folderze %SystemRoot%\Repair\Regback. Jeśli po edytowaniu rejestru nie można uruchomić systemu Windows 2000, przy użyciu Konsoli odzyskiwania można ręcznie zastąpić pliki rejestru znajdujące się w folderze %SystemRoot%\System32\Config kopiami znajdującymi się w folderze %SystemRoot%\Repair\Regback.

Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
240363 JAK: Używanie programu Kopia zapasowa do wykonywania kopii zapasowych i przywracania stanu systemu w systemie Windows 2000
231777 Tworzenie awaryjnego dysku naprawczego w systemie Windows 2000
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 322755 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:02:02 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB322755
Opinia