Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Błąd: Odmowa dostępu” podczas uruchamiania narzędzia Gpresult.exe

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Jeśli w danej sesji logowania narzędzie Gpresult.exe jest uruchamiane przez zwykłego użytkownika po raz pierwszy, po rozpoczęciu uruchamiania narzędzia może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Błąd: Odmowa dostępu
Ponowne uruchomienie narzędzia Gpresult.exe może spowodować natychmiastowe pojawienie się identycznego komunikatu o błędzie. Komunikat o błędzie jest niepoprawny, ponieważ zwykli użytkownicy mają dostęp do danych przystawki Wynikowy zestaw zasad (RSoP, Resultant Set of Policy), które są wyświetlane w narzędziu Gpresult.exe.
Rozwiązanie
Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  28-maj-2002 16:11 5.1.2600.45 113 152 Gpresult.exe				

Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy zastosować dowolną z następujących metod:
 • Uruchomić narzędzie Gpresult przy użyciu polecenia runas, a następnie użyć przełącznika /user.
 • Sprawdzić zasady z komputera zdalnego, używając narzędzi RSoP.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
kbMgmtAdmin
Właściwości

Identyfikator artykułu: 322852 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:32:33 — zmiana: 4.4

 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsysadmin kbwinxpsp1fix KB322852
Opinia