Przyłączenie obrazu narzędzia Sysprep.exe systemu Windows XP powoduje utworzenie zduplikowanych kont w usłudze Active Directory

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL322936
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po utworzeniu obrazów klientów systemu Windows XP przy użyciu narzędzia Sysprep.exe i przyłączeniu ich do domeny, w usłudze Active Directory są tworzone zduplikowane konta dla tych samych kont komputerów. Plik Netsetup.log zawiera informację, że w przypadku tych klientów proces przyłączania zakończył się niepomyślnie przy początkowym przyłączaniu. Zmusiło to ich do skontaktowania się z innymi kontrolerami domeny, co spowodowało utworzenie zduplikowanych kont. Przykładowy komunikat o błędzie z pliku Netsetup.log wygląda następująco:
04/23 11:27:23 NetpJoinDomain: stan tworzenia konta: 0x0 04/23 11:27:23 NetpLdapBind: niepowodzenie funkcji ldap_bind \\nazwa_kontrolera_domeny.nazwa_domeny.com: 49: Nieprawidłowe poświadczenia
04/23 11:27:23 stan funkcji ldap_unbind: 0x0 04/23 11:27:23 NetpSetDnsHostNameAndSpn: NetpLdapBind nie powiodło się: 0x52b
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty plików (lub nowsze):
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  06-cze-2002 17:13 5.1.2600.47 257 536 Kerberos.dll				

UWAGA: Tę poprawkę należy zainstalować przed utworzeniem obrazu komputera klienckiego za pomocą polecenia Sysprep.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 322936 — ostatni przegląd: 01/12/2015 20:23:53 — zmiana: 4.5

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbsysadmin kbwinxpsp1fix KB322936
Opinia