Você está offline; aguardando reconexão

INSTRUKTAŻ: Kopiowanie folderu do innego folderu i zachowanie jego uprawnień

Uwaga
Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.
Uwaga
Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.
Streszczenie
W tym artykule przedstawiono procedurę kopiowania folderu do innego folderu z zachowaniem uprawnień kopiowanego folderu.

Podczas kopiowania lub przenoszenia plików i folderów za pomocą Eksploratora Windows uprawnienia ustawione dla plików lub folderów mogą ulec zmianie. Na przykład podczas kopiowania pliku na woluminie z systemem plików NTFS lub między dwoma woluminami z systemem plików NTFS system Windows 2000 traktuje dany plik jak nowy. Plik, który jest traktowany jak nowy, przejmuje uprawnienia folderu docelowego, a użytkownik zostaje TWÓRCĄ-WŁAŚCICIELEM.

UWAGA Aby kopiować pliki i foldery, trzeba mieć uprawnienia do zapisu w folderze docelowym.

Aby skopiować pliki z zachowaniem istniejących uprawnień, które zostały zastosowane do danego pliku lub plików, można użyć polecenia Xcopy z przełącznikami /O/X/E/H/K.

Te przełączniki mają następujące działanie:
/E — kopiuje foldery i podfoldery (łącznie z pustymi).
/H — kopiuje również pliki ukryte i systemowe.
/K — kopiuje atrybuty. Zwykle polecenie Xcopy powoduje zresetowanie atrybutów tylko do odczytu.
/O — kopiuje informacje o własności pliku i liście kontroli dostępu (ACL).
/X — kopiuje ustawienia inspekcji pliku (uwzględnia przełącznik /O).
UWAGA Ta procedura nie powoduje zastąpienia uprawnień dziedziczonych. W przypadku kopiowania plików za pomocą polecenia Xcopy z przełącznikami /O /X /E /H /K mają zastosowanie następujące uprawnienia dziedziczone:
  • Ustawienia zabezpieczeń przypisane bezpośrednio do plików i folderów zostają zachowane.
  • Ustawienia zabezpieczeń odziedziczone po źródłowym folderze nadrzędnym zostają utracone.
  • Ustawienia zabezpieczeń folderów docelowych zostają odziedziczone.
  • W przypadku przenoszenia plików lub folderów na woluminy z systemem plików FAT, foldery i pliki tracą swoje uprawnienia z systemu plików NTFS, ponieważ woluminy FAT nie obsługują uprawnień NTFS.
Aby uzyskać więcej informacji o dziedziczeniu, zobacz „Zmienianie uprawnień dziedziczonych” w Pomocy systemu Windows.

Powrót do początku

Kopiowanie folderu do innego folderu i zachowanie jego uprawnień

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Wpisz ciąg xcopy lokalizacja_źródłowalokalizacja_docelowa /O /X /E /H /K i naciśnij klawisz ENTER, gdzie lokalizacja_źródłowa to ścieżka do lokalizacji źródłowej zawierającej pliki do skopiowania, a lokalizacja_docelowa to ścieżka do lokalizacji docelowej plików.

Przykład

Wpisz ciąg xcopy c:\stare_dokumenty c:\nowe_dokumenty /O /X /E /H /K i naciśnij klawisz ENTER, gdzie stare_dokumenty to folder źródłowy, a nowe_dokumenty to folder docelowy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia Xcopy, wpisz ciąg xcopy /? w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby uzyskać dodatkowe informacje o przełącznikach polecenia Xcopy, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
240268 Polecenia COPY, XCOPY i MOVE — zmiany dotyczące funkcji zastępowania w systemie Windows
Powrót do początku
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Propriedades

ID do Artigo: 323007 - Última Revisão: 06/30/2016 09:13:00 - Revisão: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbproductlink kbenv kbhowto kbhowtomaster KB323007
Comentários
= 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ript type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js">