Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Aby używać tej witryny, musisz zaktualizować przeglądarkę.

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji programu Internet Explorer

Jak pobierać aktualizacje zawierające sterowniki i poprawki z Wykazu rozszerzenia Windows Update

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL323166
Wprowadzenie
W tym artykule omówiono sposób pobierania aktualizacji z Wykazu rozszerzenia Windows Update. Wykaz rozszerzenia Windows Update udostępnia aktualizacje dla wszystkich obecnie obsługiwanych systemów operacyjnych. Oto niektóre z tych aktualizacji:
 • Sterowniki urządzeń
 • Poprawki
 • Zaktualizowane pliki systemowe
 • Dodatki Service Pack
 • Nowe funkcje systemu Windows
Zamieszczono tu opis czynności związanych z przeszukiwaniem Wykazu rozszerzenia Windows Update w celu znalezienia odpowiednich aktualizacji. Te aktualizacje można następnie pobrać, aby zainstalować je w sieci domowej lub firmowej na komputerach z systemem Microsoft Windows.

Omówiono tu również sposób, w jaki informatycy mogą korzystać z usług Software Update Services, takich jak Windows Update i aktualizacje automatyczne.

Ważne Ta zawartość jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputerów. Firma Microsoft zaleca, aby aktualizacje z Wykazu rozszerzenia Windows Update pobierali tylko użytkownicy zaawansowani i administratorzy. Jeśli nie jesteś użytkownikiem zaawansowanym ani administratorem, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby pobrać aktualizacje bezpośrednio:
Procedura pobierania aktualizacji z Wykazu rozszerzenia Windows Update
Aby pobrać aktualizacje z Wykazu rozszerzenia Windows Update, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Uzyskiwanie dostępu do Wykazu rozszerzenia Windows Update

Aby uzyskać dostęp do Wykazu rozszerzenia Windows Update, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby wyświetlić listę często zadawanych pytań dotyczących Wykazu rozszerzenia Windows Update, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Krok 2. Wyszukiwanie aktualizacji w Wykazie rozszerzenia Windows Update

Aby wyszukać aktualizacje w Wykazie rozszerzenia Windows Update, wykonaj następujące czynności:
 1. W polu tekstowym Wyszukaj wpisz wyszukiwane terminy. Na przykład możesz wpisać Zabezpieczenia systemu Windows Vista.
 2. Kliknij przycisk Wyszukaj lub naciśnij klawisz ENTER.
 3. Przejrzyj wyświetloną listę, aby wybrać aktualizacje, które chcesz pobrać.
 4. Kliknij pozycję Dodaj dla każdego wybranego elementu, aby dodać go do koszyka pobierania.
 5. Aby wyszukać dodatkowe aktualizacje do pobrania, powtórz kroki od 2a do 2d.

Krok 3. Pobieranie aktualizacji

Aby pobrać aktualizacje z Wykazu rozszerzenia Windows Update, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję wyświetl koszyk pod polem Wyszukaj, aby wyświetlić koszyk pobierania.
 2. Sprawdź listę aktualizacji, a następnie kliknij pozycję Pobierz.

  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij pozycję Akceptuj, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 3. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać aktualizacje. Możesz wpisać pełną ścieżkę folderu lub kliknąć przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować folder.
 4. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby rozpocząć pobieranie.
 5. Po ukończeniu pobierania kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno pobierania.
 6. Zamknij okno Wykaz rozszerzenia Windows Update.
 7. Znajdź lokalizację określoną w kroku 3c.
  Uwaga Jeśli pobrano sterowniki urządzeń do zainstalowania, przejdź do sekcji „Instalowanie sterowników”.
 8. Kliknij dwukrotnie każdą aktualizację, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalowania aktualizacji. Jeśli aktualizacje są przeznaczone dla innego komputera, skopiuj je na ten komputer, a następnie kliknij dwukrotnie poszczególne aktualizacje, aby je zainstalować.
Jeśli wszystkie elementy dodane do koszyka pobierania zostały zainstalowane pomyślnie, to już wszystko.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych usług aktualizacji, zobacz sekcję „Usługi Software Update Services dla informatyków”.

Instalowanie sterowników

 1. Otwórz wiersz polecenia z menu Start.
 2. Aby wyodrębnić pliki sterowników, wpisz w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  expand <NAZWA PLIKU CAB> -F:* <MIEJSCE DOCELOWE>
 3. Aby przygotować sterownik do instalacji w technologii plug and play lub dla Kreatora dodawania drukarki, skorzystaj z narzędzia PnPutil opisanego w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  937793 Przygotowywanie i instalowanie pakietów sterowników przy użyciu narzędzia PnP (Pnputil.exe) w systemie Windows Vista (strona może być w języku angielskim)
  Uwaga Aby zainstalować sterownik drukarki dla różnych architektur, musi być już zainstalowany sterownik architektury lokalnej i nadal będzie potrzebna kopia sterownika Ntprint.inf dla różnych architektur z innego systemu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  952065 Nie można zainstalować sterowników drukarki innych firm do obsługi różnych architektur w systemie Windows Vista ani w systemie Windows Server 2008
  .
Usługi Software Update Services dla informatyków
Aby uzyskać ogólne informacje na temat usług Software Update Services, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Witryna Windows Update

Informatycy mogą korzystać z usługi Windows Update w celu skonfigurowania serwera w sieci firmowej na potrzeby dostarczania aktualizacji do klientów i serwerów firmowych. Ta funkcja może być przydatna w środowiskach, w których część klientów i serwerów nie ma dostępu do Internetu. Ta funkcja może się także przydać, gdy środowisko jest wysoce zarządzane, a administrator firmowy musi testować aktualizacje przed ich wdrożeniem.

Aby uzyskać informacje na temat przeprowadzania aktualizacji sterowników w całym przedsiębiorstwie przy użyciu usługi Windows Update, odwiedź następującą witrynę TechNet firmy Microsoft w sieci Web:

Aktualizacje automatyczne

Informatycy mogą korzystać z usługi Aktualizacje automatyczne, aby zapewniać aktualność komputerów za pomocą najnowszych aktualizacji krytycznych z serwera firmowego z usługami Software Update Services.

Aktualizacje automatyczne współpracują z następującymi komputerami:
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server
 • Windows 2000 Advanced Server (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszą wersją)
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Home Edition
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z usługi Aktualizacje automatyczne w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306525 Jak skonfigurować funkcję Aktualizacje automatyczne i korzystać z niej w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z usługi Aktualizacje automatyczne w systemie Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327850 How to configure and use Automatic Updates in Windows 2000
Rozwiązywanie problemów
Podczas korzystania z witryny Windows Update lub Microsoft Update może wystąpić jeden lub więcej z następujących problemów:
 • Może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Niekompletna aktualizacja oprogramowania, oprogramowanie Windows Update nie zostało pomyślnie zaktualizowane.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  319585 "Software update incomplete" error message when you visit the Windows Update Web site
 • Może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Dostępne tylko dla administratorów (-2146828218). Aby zainstalować elementy z witryny Windows Update, musisz zalogować się jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeżeli ten komputer jest podłączony do sieci, także ustawienia zasad sieciowych mogą nie pozwalać na ukończenie tej procedury.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  316524 You receive an "Administrators only" error message when you try to visit the Windows Update Web site or the Microsoft Update Web site
 • Jeśli łączysz się z witryną sieci Web za pośrednictwem uwierzytelniającego serwera proxy sieci Web korzystającego ze zintegrowanego uwierzytelniania serwera proxy (NTLM), wyświetlenie witryny Windows Update lub Microsoft Update może być niemożliwe.
Podobne problemy i rozwiązania
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania i rozpowszechniania elementów pobranych z witryny Windows Update lub Microsoft Update, możesz odwiedzić witryny firmy Microsoft w sieci Web wymienione w poniższych sekcjach.

Instalowanie wielu aktualizacji przy tylko jednym ponownym uruchomieniu

Instalator poprawki dołączony do aktualizacji systemu Windows XP i systemu Windows 2000 opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 3 (SP3) udostępnia funkcję obsługi instalacji wielu poprawek. W przypadku wcześniejszych wersji systemu Windows 2000 jest dostępne do pobrania narzędzie wiersza polecenia o nazwie „QChain.exe”. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania wielu aktualizacji lub poprawek bez ponownego uruchamiania komputera między poszczególnymi instalacjami, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera

Zasoby firmy Microsoft dotyczące zabezpieczeń

Aby uzyskać najnowsze zasoby firmy Microsoft dotyczące zabezpieczeń, takie jak narzędzia zabezpieczeń, biuletyny zabezpieczeń, alerty antywirusowe i ogólne wytyczne dotyczące zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Centrum pobierania Microsoft

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików z witryny Microsoft — Centrum pobierania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online

Strony pobierania dla konkretnych produktów

Windows XP

Aby uzyskać pliki do pobrania dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Windows 2000

Aby uzyskać pliki do pobrania dla systemu Windows 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Internet Explorer

Aby uzyskać pliki do pobrania dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Windows Media Player

Aby uzyskać pliki do pobrania dla programu Windows Media Player, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aktualizacje pakietu Office

Aby uzyskać aktualizacje pakietu Office, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
winup wu deploy deployment rollout roll-out hotfix qfe patch vm wmp ie oe
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323166 — ostatni przegląd: 04/30/2013 12:16:00 — zmiana: 27.0

 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
 • kbexpertiseadvanced kbresolve kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbdownload kbenv kbmgmtservices kbhowtomaster KB323166
Opinia
>ript>");