Jak pobierać aktualizacje zawierające sterowniki i poprawki z Wykazu rozszerzenia Windows Update

Wprowadzenie
W tym artykule omówiono sposób pobierania aktualizacji z Wykazu rozszerzenia Windows Update. Wykaz rozszerzenia Windows Update udostępnia aktualizacje dla wszystkich obecnie obsługiwanych systemów operacyjnych. Oto niektóre z tych aktualizacji:
 • Sterowniki urządzeń
 • Poprawki
 • Zaktualizowane pliki systemowe
 • Dodatki Service Pack
 • Nowe funkcje systemu Windows
Zamieszczono tu opis czynności związanych z przeszukiwaniem Wykazu rozszerzenia Windows Update w celu znalezienia odpowiednich aktualizacji. Te aktualizacje można następnie pobrać, aby zainstalować je w sieci domowej lub firmowej na komputerach z systemem Microsoft Windows.

Omówiono także, jak informatycy mogą korzystać z usług SUS (Software Update Services), takich jak Windows Update i Aktualizacje automatyczne.

Ważne Te materiały są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników komputera. Zalecamy, aby tylko użytkownicy zaawansowani i administratorzy pobierali aktualizacje z Wykazu rozszerzenia Windows Update. Jeśli nie jesteś użytkownikiem zaawansowanym ani administratorem, pobierz aktualizacje bezpośrednio z następującej witryny internetowej firmy Microsoft:
Procedura pobierania aktualizacji z Wykazu rozszerzenia Windows Update
Aby pobrać aktualizacje z Wykazu rozszerzenia Windows Update, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Uzyskiwanie dostępu do Wykazu rozszerzenia Windows Update

Aby uzyskać dostęp do Wykazu rozszerzenia Windows Update, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:Aby wyświetlić listę często zadawanych pytań dotyczących Wykazu rozszerzenia Windows Update, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

Krok 2. Wyszukiwanie aktualizacji w Wykazie rozszerzenia Windows Update

Aby wyszukać aktualizacje w Wykazie rozszerzenia Windows Update, wykonaj następujące czynności:
 1. W polu tekstowym Wyszukaj wpisz wyszukiwane terminy. Na przykład możesz wpisać Zabezpieczenia systemu Windows Vista.
 2. Kliknij przycisk Wyszukaj lub naciśnij klawisz ENTER.
 3. Przejrzyj wyświetloną listę, aby wybrać aktualizacje, które chcesz pobrać.
 4. Kliknij pozycję Dodaj dla każdego wybranego elementu, aby dodać go do koszyka pobierania.
 5. Aby wyszukać dodatkowe aktualizacje do pobrania, powtórz kroki od 2a do 2d.

Krok 3. Pobieranie aktualizacji

Aby pobrać aktualizacje z Wykazu rozszerzenia Windows Update, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję wyświetl koszyk pod polem Wyszukaj, aby wyświetlić koszyk pobierania.
 2. Sprawdź listę aktualizacji, a następnie kliknij pozycję Pobierz.

  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, kliknij pozycję Akceptuj, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 3. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać aktualizacje. Możesz wpisać pełną ścieżkę folderu lub kliknąć przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować folder.
 4. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby rozpocząć pobieranie.
 5. Po ukończeniu pobierania kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno pobierania.
 6. Zamknij okno Wykaz rozszerzenia Windows Update.
 7. Znajdź lokalizację określoną w kroku 3c.
  Uwaga Jeśli zostały pobrane sterowniki urządzeń na użytek instalacji, przejdź do sekcji „Instalowanie sterowników”.
 8. Kliknij dwukrotnie każdą aktualizację, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalowania aktualizacji. Jeśli aktualizacje są przeznaczone dla innego komputera, skopiuj je na ten komputer, a następnie kliknij dwukrotnie poszczególne aktualizacje, aby je zainstalować.
Jeśli wszystkie elementy dodane do koszyka pobierania zostały zainstalowane pomyślnie, to już wszystko.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych usług aktualizacji, zobacz sekcję „Usługi Software Update Services dla informatyków”.

Instalowanie sterowników

 1. Otwórz wiersz polecenia z menu Start.
 2. Aby wyodrębnić pliki sterowników, wpisz w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  expand <NAZWA PLIKU CAB> -F:* <MIEJSCE DOCELOWE>
 3. Aby przygotować sterownik do instalacji w technologii plug and play lub dla Kreatora dodawania drukarki, skorzystaj z narzędzia PnPutil opisanego w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  937793 Przygotowywanie i instalowanie pakietów sterowników przy użyciu narzędzia PnP (Pnputil.exe) w systemie Windows Vista
  Uwaga Aby zainstalować sterownik drukarki dla różnych architektur, musi być już zainstalowany sterownik architektury lokalnej i nadal będzie potrzebna kopia sterownika Ntprint.inf dla różnych architektur z innego systemu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  952065 Nie można zainstalować sterowników drukarki innych firm do obsługi różnych architektur w systemie Windows Vista ani w systemie Windows Server 2008
  .
Usługi Software Update Services dla informatyków
Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące usług Software Update Services, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

Windows Update

Informatycy mogą korzystać z usługi Windows Update w celu skonfigurowania serwera w sieci firmowej na potrzeby dostarczania aktualizacji do klientów i serwerów firmowych. Ta funkcja może być przydatna w środowiskach, w których część klientów i serwerów nie ma dostępu do Internetu. Ta funkcja może się także przydać, gdy środowisko jest wysoce zarządzane, a administrator firmowy musi testować aktualizacje przed ich wdrożeniem.

Aby uzyskać informacje na temat przeprowadzania aktualizacji sterowników w całym przedsiębiorstwie przy użyciu usługi Windows Update, odwiedź następującą witrynę internetową Microsoft TechNet:

Aktualizacje automatyczne

Informatycy mogą korzystać z usługi Aktualizacje automatyczne, aby zapewniać aktualność komputerów za pomocą najnowszych aktualizacji krytycznych z serwera firmowego z usługami Software Update Services.

Aktualizacje automatyczne współpracują z następującymi komputerami:
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server
 • Windows 2000 Advanced Server (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Home Edition
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306525 Jak skonfigurować funkcję Aktualizacje automatyczne i korzystać z niej w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji na temat używania funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327850 How to configure and use Automatic Updates in Windows 2000
Rozwiązywanie problemów
Podczas korzystania z witryny Windows Update lub Microsoft Update może wystąpić jeden lub kilka następujących problemów:
 • Może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Niekompletna aktualizacja oprogramowania, oprogramowanie Windows Update nie zostało pomyślnie zaktualizowane.
  Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  319585 "Software update incomplete" error message when you visit the Windows Update Web site
 • Może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Tylko dla administratorów (-2146828218) Aby zainstalować elementy z witryny Windows Update, musisz zalogować się jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeśli dany komputer jest połączony z siecią, także ustawienia zasad sieciowych mogą nie pozwalać na ukończenie tej procedury.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  316524 You receive an "Administrators only" error message when you try to visit the Windows Update Web site or the Microsoft Update Web site
 • Wyświetlenie witryny Windows Update lub Microsoft Update może być niemożliwe, jeśli łączysz się z witryną internetową za pośrednictwem uwierzytelniającego serwera proxy sieci Web korzystającego ze zintegrowanego uwierzytelniania serwera proxy (NTLM).
Podobne problemy i rozwiązania
Możesz odwiedzić witryny internetowe firmy Microsoft wymienione w poniższych sekcjach, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania i rozpowszechniania elementów pobranych z witryny Windows Update lub Microsoft Update.

Instalowanie wielu aktualizacji przy tylko jednym ponownym uruchomieniu

Instalator poprawki dołączony do aktualizacji systemu Windows XP i systemu Windows 2000 opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 3 (SP3) udostępnia funkcję obsługi instalacji wielu poprawek. W przypadku wcześniejszych wersji systemu Windows 2000 jest dostępne do pobrania narzędzie wiersza polecenia o nazwie „QChain.exe”. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania wielu aktualizacji lub poprawek bez konieczności ponownego uruchamiania komputera między poszczególnymi instalacjami, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera

Zasoby firmy Microsoft dotyczące zabezpieczeń

Aby uzyskać najnowsze zasoby firmy Microsoft dotyczące zabezpieczeń, takie jak narzędzia zabezpieczeń, biuletyny zabezpieczeń, alerty antywirusowe i ogólne wytyczne dotyczące zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

Centrum pobierania Microsoft

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu pobierania plików z Centrum pobierania Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online

Strony pobierania dla konkretnych produktów

Windows XP

Aby uzyskać pliki do pobrania dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

Windows 2000

Aby uzyskać pliki do pobrania dla systemu Windows 2000, odwiedź następującą witrynę internetową firmy: Microsoft:

Internet Explorer

Aby uzyskać pliki do pobrania dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

Windows Media Player

Aby uzyskać pliki do pobrania dla programu Windows Media Player, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

Aktualizacje pakietu Office

Aby uzyskać aktualizacje pakietu Office, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:
winup wu deploy deployment rollout roll-out hotfix qfe patch vm wmp ie oe
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323166 — ostatni przegląd: 06/30/2016 09:14:00 — zmiana: 28.0

Microsoft Update, Microsoft Windows Update

 • kbexpertiseadvanced kbresolve kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbdownload kbenv kbmgmtservices kbhowtomaster KB323166
Opinia