Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Funkcja pobierania plików programu Internet Explorer przy użyciu protokołu SSL nie współpracuje z nagłówkami Cache Control

Symptomy
Przy próbie otwarcia dokumentu pakietu Microsoft Office lub pliku PDF przez wpisanie adresu HTTPS URL dokumentu na pasku adresu programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Nie można pobrać.

Program Internet Explorer nie może otworzyć tej witryny internetowej. Żądana witryna jest niedostępna lub nie można jej znaleźć. Spróbuj ponownie później.
Przyczyna
Ten problem występuje, jeżeli serwer wyśle nagłówek „Cache-control:no-store” lub „Cache-control:no-cache”.
Rozwiązanie
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Ważne: Ponieważ wszystkie pakiety instalatorów poprawek zawierają tego samego instalatora (Q323308.exe), należy pamiętać, że wersja pobieranej poprawki musi być zgodna z wersją programu Internet Explorer zainstalowaną na komputerze.

Program Internet Explorer 5.01

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Dlatego, o ile dany komputer nie jest poważnie narażony na opisywany problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000, który będzie zawierał tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, należy się skontaktować z pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach związanych ze świadczeniem pomocy, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty pobierane normalnie za połączenia telefoniczne z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista ds. pomocy technicznej firmy Microsoft uzna, że zgłoszony problem można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej określonej aktualizacji.

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja  Rozmiar   Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  6 czerwca 2002 15:43   5.0.3506.600 461 072   Wininet.dll				
Aby zastąpić dyrektywę no-cache dla programu Internet Explorer 5.01, należy wykonać następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. W przypadku ustawienia dla użytkownika odszukaj następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  W przypadku ustawienia dla komputera odszukaj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następujące wartości rejestru:
  "BypassSSLNoCacheCheck"=Dword:00000001
 4. Zamknij Edytor rejestru.

Program Internet Explorer 5.5

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 5.5, zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, należy się skontaktować z pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach związanych ze świadczeniem pomocy, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty pobierane normalnie za połączenia telefoniczne z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista ds. pomocy technicznej firmy Microsoft uzna, że zgłoszony problem można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej określonej aktualizacji.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one konwertowane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja  Rozmiar   Nazwa pliku  -------------------------------------------------------  6 czerwca 2002 13:42   5.50.4918.600 481 040   Wininet.dll				
Aby zastąpić dyrektywę no-cache dla programu Internet Explorer 5.5 SP2, należy wykonać następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. W przypadku ustawienia dla użytkownika odszukaj następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  W przypadku ustawienia dla komputera odszukaj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następujące wartości rejestru:
  "BypassSSLNoCacheCheck"=Dword:00000001
 4. Zamknij Edytor rejestru.

Program Internet Explorer 6

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja  Rozmiar   Nazwa pliku  -------------------------------------------------------  28 maja 2002 13:32   6.0.2717.2800 583 168   Wininet.dll				
Aby zastąpić dyrektywę no-cache dla programu Internet Explorer 5.5 SP2, należy wykonać następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. W przypadku ustawienia dla użytkownika odszukaj następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  W przypadku ustawienia dla komputera odszukaj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następujące wartości rejestru:
  "BypassSSLNoCacheCheck"=Dword:00000001
 4. Zamknij Edytor rejestru.

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja  Rozmiar   Nazwa pliku  -------------------------------------------------------  23 września 2002 14:50   6.0.2800.1121 588 288   Wininet.dll				
Aby zastąpić dyrektywę no-cache dla programu Internet Explorer 6 SP1 przed zainstalowaniem poprawki MS04-004, należy wykonać następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. W przypadku ustawienia dla użytkownika zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  W przypadku ustawienia dla komputera zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następujące wartości rejestru:
  "SSLPragmaNoCache"=Dword:00000001
 4. Zamknij Edytor rejestru.
Aby zastąpić dyrektywę no-cache dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 po zainstalowaniu poprawki MS04-004, należy wykonać następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. W przypadku ustawienia dla użytkownika zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  W przypadku ustawienia dla komputera zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość.
 4. Aby zastąpić dyrektywę dla połączeń HTTPS, dodaj następującą wartość rejestru:
  "BypassSSLNoCacheCheck"=Dword:00000001
  Aby zastąpić dyrektywę dla połączeń HTTP, dodaj następującą wartość rejestru:
  "BypassHTTPNoCacheCheck"=Dword:00000001
 5. Zamknij Edytor rejestru.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, użyj odwołania hipertekstowego (HREF) w celu załadowania dokumentu.

Uwaga: To rozwiązanie jest skuteczne, tylko jeżeli serwer używa nagłówka „cache-control:no-store”.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
815313 Zapobieganie buforowaniu podczas pobierania aktywnych dokumentów za pomocą protokołu SSL (j. ang.)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323308 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:31:42 — zmiana: 10.17

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 2

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbie600presp2fix kbie550presp3fix kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbie600sp1fix KB323308
Opinia