Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak skonfigurować program Internet Explorer do pracy zarówno w trybie PORT, jak i w trybie PASV protokołu FTP w systemie Windows Server 2003

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 309816.

W TYM ZADANIU

Streszczenie
W tym artykule opisano, jak skonfigurować program Internet Explorer, aby używał zarówno trybu PORT, jak i trybu PASV protokołu FTP (File Transfer Protocol).

Protokół FTP może funkcjonować w dwóch trybach: standardowym (czyli PORT lub aktywnym) albo pasywnym (zwanym PASV). Klient FTP działający w trybie standardowym wysyła do serwera FTP polecenia PORT. Klient działający w trybie pasywnym wysyła do serwera FTP polecenia PASV. Polecenia te przesyłane są za pośrednictwem kanału poleceń protokołu FTP po ustanowieniu sesji serwera FTP.

Klient FTP działający w trybie standardowym ustanawia najpierw połączenie z portem TCP numer 21 na serwerze FTP. To połączenie służy za kanał poleceń protokołu FTP. Gdy klient FTP chce wysłać lub odebrać dane, na przykład listę folderów lub plik, wysyła przez kanał poleceń FTP polecenie PORT. Polecenie PORT zawiera informacje o numerze portu, w którym klient FTP odbiera połączenie danych. W trybie standardowym serwer FTP zawsze rozpoczyna połączenie danych w porcie TCP 20. Serwer FTP musi otworzyć nowe połączenie dla klienta, gdy wysyła lub odbiera dane, a klient FTP żąda wykonania tej czynności za pomocą polecenia PORT.

Klienci FTP działający w trybie pasywnym także rozpoczynają sesję od ustanowienia połączenia z portem TCP numer 21 na serwerze FTP w celu utworzenia kanału kontrolnego. Gdy klient wyśle polecenie PASV przez kanał poleceń, serwer FTP otwiera port jednorazowego użytku (o numerze z zakresu od 1024 do 5000) i informuje klienta FTP, że ma się połączyć z tym portem przed zażądaniem transferu danych. Tak samo jak w trybie standardowym klient FTP musi wysłać nowe polecenie PASV przed każdym nowym transferem, a serwer FTP oczekuje na połączenie z nowym portem dla każdego transferu.

W zależności od konfiguracji zapory na kliencie lub serwerze FTP może zajść konieczność zmodyfikowania trybu używanego przez klienta FTP. Program Microsoft Internet Explorer 5 (i nowsze wersje) obsługuje zarówno tryb standardowy, jak i pasywny.

Powrót do początku

Jak zmienić tryb klienta FTP w programie Internet Explorer

  1. Uruchom program Internet Explorer.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
  3. Kliknij kartę Zaawansowane.
  4. W obszarze Przeglądanie wyczyść pole wyboru Włącz widok folderów dla witryn FTP.
  5. Zaznacz pole wyboru Użyj pasywnego protokołu FTP (dla zachowania zgodności z zaporami i modemami DSL).
  6. Kliknij przycisk OK.
Jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru Włącz widok folderów dla witryn FTP, program Internet Explorer zachowuje się jak klient FTP w trybie standardowym, nawet jeśli zostanie także zaznaczone pole wyboru Użyj pasywnego protokołu FTP. Jeśli pole wyboru Włącz widok folderów dla witryn FTP zostanie wyczyszczone, a następnie zostanie zaznaczone pole wyboru Użyj pasywnego protokołu FTP, program Internet Explorer zachowuje się jak klient FTP w trybie pasywnym.

Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Wiele zapór nie akceptuje nowych połączeń za pośrednictwem interfejsu zewnętrznego. Połączenia takie są wykrywane przez zaporę jako próby niechcianych połączeń i w związku z tym odrzucane. Klienci FTP korzystający z trybu standardowego nie mogą działać w takim środowisku, ponieważ serwer FTP musi wysyłać do klienta FTP żądania nowych połączeń.

Administratorzy zapór mogą unikać używania serwerów FTP działających w trybie pasywnym, ponieważ serwer FTP może otworzyć port jednorazowego użytku o dowolnym numerze. Mimo że program Microsoft Internet Information Server (IIS) 4.0 oraz Internetowe usługi informacyjne w wersji 5.0 używają domyślnego zakresu portów do użytku jednorazowego, tj. od numeru 1024 do numeru 5000, w konfiguracji wielu serwerów FTP zakres takich portów jest określony od numeru 1024 do 65535. Konfiguracje zapór, zezwalające na pełny dostęp do wszystkich portów do użytku jednorazowego na potrzeby połączeń niebędących odpowiedzią na żądanie, mogą być uznawane za niedostatecznie zabezpieczone.

Zarówno usługi IIS w wersji 4.0, jak i usługi IIS w wersji 5.0 można skonfigurować w taki sposób, by zakres portów do jednorazowego użytku obejmował numery od 1024 do 65535.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o problemach, które można napotkać przy próbie nawiązywania połączeń z portami TCP o numerach wyższych niż 5000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
196271 Unable to Connect from TCP Ports Above 5000
Powrót do początku
kbappsvc iis
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323446 — ostatni przegląd: 11/17/2005 15:51:00 — zmiana: 5.2

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbhowtomaster kbftp kbwebservices kbappservices KB323446
Opinia