Korzystanie z Menedżera zadań systemu Windows i rozwiązywanie problemów za jego pomocą

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wprowadzenie
W tym artykule zawarto podstawowe informacje o używaniu Menedżera zadań systemu Windows do uruchamiania programów, kończenia procesów i monitorowania wydajności komputera.

Uwaga Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemu związanego z wyświetlaniem komunikatu o błędzie, że Menedżer zadań został wyłączony przez administratora, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
913623 Podczas otwierania Menedżera zadań na komputerze z systemem Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Menedżer zadań został wyłączony przez administratora”

Aby uzyskać informacje dotyczące przywracania paska menu Menedżera zadań, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314227 Pasek menu i karty Menedżera zadań są niewidoczne w systemie Windows XP
Ten artykuł jest adresowany do początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.
Więcej informacji
Korzystając z Menedżera zadań, można uruchamiać programy, uruchamiać i kończyć procesy oraz wyświetlać dynamicznie aktualizowane informacje o wydajności komputera.

Otwieranie Menedżera zadań

Aby otworzyć Menedżera zadań, wykonaj dowolną z tych czynności:
 • Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań.
 • Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ESC.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar paska zadań, a następnie wybierz polecenie Menedżer zadań.

Korzystanie z Pomocy w Menedżerze zadań

Wszystkie informacje potrzebne do korzystania z Menedżera zadań można znaleźć w jego pliku Pomocy. Niektóre zawarte w nim tematy są przeznaczone dla wszystkich użytkowników. Jednak część z tematów jest adresowana dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Aby wyświetlić plik Pomocy Menedżera zadań, wykonaj następujące kroki:
 1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań.
 2. W oknie Menedżera zadań kliknij menu Pomoc i wybierz polecenie Menedżer zadań — tematy pomocy.
Temat „Menedżer zadań — omówienie” zawiera opis funkcji i zastosowań Menedżera zadań. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe tematy w celu ich przeczytania:
 • Uruchomione programy
 • Uruchomione procesy
 • Wskaźniki wydajności

Uruchamianie i kończenie programów oraz przełączanie się na nie

Na karcie Aplikacje jest wyświetlana lista programów uruchomionych na komputerze wraz z informacją o ich stanie. Aby zakończyć lub uruchomić program albo się na niego przełączyć, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij kartę Aplikacje.
 2. W zależności od zadania, które chcesz wykonać, postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opisanymi poniżej:
  • Kończenie działania programu

   Aby zamknąć program, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij przycisk Zakończ zadanie.

   Uwaga Zamknięcie programu w ten sposób powoduje utracenie wszelkich niezapisanych w nim danych.
  • Przełączanie do innego programu

   Aby przejść do innego programu, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij przycisk Przełącz na.
  • Uruchamianie programu

   Aby uruchomić program, kliknij przycisk Nowe zadanie. W oknie dialogowym Tworzenie nowego zadania kliknij przycisk Przeglądaj, znajdź i wybierz odpowiedni program, kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga Ta procedura jest bardzo podobna do uruchamiania programu za pomocą polecenia Uruchom dostępnego w menu Start.

Kończenie procesu

Na karcie Procesy są wyświetlane informacje o procesach uruchomionych na komputerze. Proces to aplikacja uruchomiona przez użytkownika lub podsystemy i usługi, którymi zarządza system operacyjny. Aby zakończyć proces, wykonaj następujące kroki:

Uwaga Podczas kończenia działania procesu należy zachować ostrożność. Zamknięcie programu w ten sposób powoduje utracenie wszelkich niezapisanych w nim danych. Natomiast zakończenie procesu systemowego może uniemożliwić prawidłowe działanie składnika systemowego. Aby znaleźć proces odpowiadający uruchomionemu programowi, na karcie Aplikacje w Menedżerze zadań systemu Windows kliknij odpowiedni program prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przejdź do procesu.
 1. Kliknij kartę Procesy.
 2. Wykonaj jeden z następujących kroków odpowiednio do zadania, które chcesz wykonać:
  • Jeśli chcesz zakończyć działanie pojedynczego procesu, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Zakończ proces.
  • Jeśli chcesz zakończyć działanie procesu wraz ze wszystkimi innymi procesami, które są pośrednio lub bezpośrednio z nim powiązane, kliknij ten proces prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zamknij drzewo procesów.

Monitorowanie wydajności komputera

Kliknij kartę Wydajność, aby wyświetlić dynamicznie aktualizowane omówienie działania komputera. Znajdziesz tam między innymi następujące informacje:
 • Wykresy przedstawiające użycie procesora CPU i pamięci
 • Łączna liczba uruchomionych dojść, wątków i procesów

  Dojścia to unikatowe identyfikatory zapewniające programowi dostęp do zasobów systemowych, takich jak pliki, klucze rejestru, czcionki i mapy bitowe. Wątki to obiekty należące do procesów, które wykonują instrukcje programów.
 • Użycie pamięci fizycznej, pamięci jądra i pamięci zadeklarowanej (w kilobajtach, KB)
Uwaga Administrator systemu może wdrożyć na komputerze lokalną zasadę, która wyłącza Menedżera zadań. W takiej sytuacji, jeśli potrzebna jest lokalna kontrola nad procesami lub wymagane jest monitorowanie wydajności komputera, należy skontaktować się z administratorem systemu lub pomocą techniczną.
Więcej informacji
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o Menedżerze zadań, zapoznaj się z jego Pomocą. Aby to zrobić, uruchom Menedżera zadań, a następnie kliknij polecenie Menedżer zadań - tematy Pomocy w menu Pomoc.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323527 — ostatni przegląd: 01/08/2014 17:57:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbresolve kbhowtomaster KB323527
Opinia