XL2002: Omówienie aktualizacji programu Excel 2002: 19 czerwca 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL323548
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Excel 2002. Ta aktualizacja obejmuje kilka aktualizacji zabezpieczeń oraz poprawki rozwiązujące inne problemy.

W tym artykule opisano, jak pobrać i zainstalować Aktualizację programu Excel 2002 z 19 czerwca 2002.

UWAGA: Niniejsza Aktualizacja publiczna jest częścią dodatku Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2), ale dla wygody jest ona dostępna oddzielnie, zgodnie z opisem w sekcji „Więcej informacji” tego artykułu. Po zastosowaniu dodatku Office XP SP-2 nie trzeba stosować Aktualizacji publicznej.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalacji aktualizacji

Aktualizacja klienta

Jeśli pakiet Office XP był instalowany z dysku CD-ROM, masz dwie opcje:
 • Użyj witryny aktualizacji produktów pakietu Office w sieci Web, aby automatycznie zainstalować najnowsze aktualizacje, które zawierają wszystkie dostępne dodatki Service Pack oraz Aktualizacje publiczne.
 • lub
 • Zainstaluj jedynieAktualizację publiczną, wykonując czynności opisane dalej.
Obie opcje wymagają dysku CD-ROM Office XP podczas procesu instalacji.

Aktualizacje produktów pakietu Office

Aby witryna Aktualizacji produktów pakietu Office w sieci Web wykryła, które aktualizacje musisz zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Po zakończeniu wykrywania uzyskasz listę zalecanych aktualizacji, które możesz zatwierdzić. Kliknij przyciskPoczątek instalacji, aby wykonać proces.

Instalacja jedynie aktualizacji programu Excel 2002

Ta aktualizacja wymaga zainstalowania dodatku Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1).Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uzyskania i instalacji dodatku Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1), kliknij numer artykułu poniżej, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307843 OFFXP: Omówienie dodatku Office XP Service Pack 1


Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację klienta:
 1. Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przyciskPobierz teraz. Kliknij przyciskZapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przyciskOK.
 3. Kliknij przyciskZapisz, aby zapisać plik Exc1002.exe w wybranym folderze.
 4. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plikExc1002.exe.
 5. Jeżeli pojawi się monit o instalację aktualizacji, kliknij przyciskTak.
 6. Kliknij przyciskTak, aby zaakceptować Umowę Licencyjną.
 7. Po wyświetleniu się monitu włóż do stacji dysk CD z pakietem Office XP, a następnie kliknij przyciskOK.
 8. Po wyświetleniu się komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przyciskOK.
UWAGA: Po zainstalowaniu aktualizacji publicznej nie można jej odinstalować.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Poprawki klienta, kliknij poniższe łącze artykułu witryny Office Tools on the Web.

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli program Microsoft Excel 2002 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować go w lokalizacji na serwerze przy użyciu publicznej aktualizacji administracyjnej i rozmieścić ją na komputerze użytkownika.

Jeżeli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Pobierz plik na pulpit.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plikExc1002a.exe.
 4. Kliknij przyciskTak, aby zaakceptować Umowę Licencyjną.
 5. W poluWpisz lokalizację, w której mają być zapisane wyodrębnione plikiwpiszC:\exc1002a, a następnie kliknij przyciskOK.
 6. Kliknij przyciskTak, gdy pojawi się monit o utworzenie folderu.
 7. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom. Wpisz następujące polecenie w poluOtwórz:
 8. [start] msiexec /p [ścieżka\nazwa pliku MSP aktualizacji] /a [ścieżka\nazwa pliku MSI] SHORTFILENAMES=TRUE /qb /L*v [ścieżka\nazwa pliku dziennika]
 9. Aby rozmieścić aktualizację na stacjach roboczych klientów, kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom. Wpisz następujące polecenie w poluOtwórz:
  [start] msiexec /i [ścieżka do zaktualizowanego pliku .msi w obrazie administracyjnym] REINSTALL=EXCELFiles REINSTALLMODE=vomus /q
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i rozmieszczania jej na stacjach roboczych klientów, kliknij numer artykułu poniżej, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: How to Install a Public Update to an Administrative Installation
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalacji publicznej aktualizacji administracyjnej.

Można również zajrzeć do następującego artykułu zestawu Microsoft Office XP Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja publiczna została zainstalowana

Aktualizacja programu Excel 2002 z 19 czerwca 2002 modyfikuje plik Excel.exe. Program Microsoft Excel 2002 jest aktualizowany do wersji 10.0.4109.0. W programie Excel kliknij polecenieMicrosoft Excel - informacjew menuPomoc, aby określić wersję zainstalowaną na komputerze.

UWAGA: Jeśli Aktualizacja programu Excel 2002 z 19 czerwca 2002 jest już zainstalowana na komputerze, przy próbie ponownej instalacji pojawia się następujący komunikat:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Problemy rozwiązywane przez aktualizację

Aktualizacja rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.
XL2002: Aktualizacja zabezpieczeń: zabezpieczenia makr są pomijane przez hiperłącze

Jeśli na kształcie jest umieszczone hiperłącze zakończone wykrzyknikiem wskazujące inny plik programu Excel, gdy klika się lub edytuje hiperłącze, otwiera się docelowy plik programu Excel i można uruchomić makro bez żadnego ostrzeżenia zabezpieczeń.

WD2002: Aktualizacja zabezpieczeń: Plik oznaczony jako „Nieczysty” jest nadal otwierany w programie Word

Jeśli oprogramowanie antywirusowe znajduje plik zarażony wirusem makro i nie może usunąć wirusa, można nadal otwierać ten plik w programie Word i uruchamiać makra zależnie od ustawień zabezpieczeń programu Word.

XL2002: Aktualizacja zabezpieczeń: Ponowne stosowanie arkusza stylów pozwala uruchamiać skrypt

Gdy otwiera się plik XML, który zawiera zastosowany arkusz stylów XSL, i kliknie się przyciskOK, aby zastosować arkusz stylów, program Excel może zezwolić na uruchomienie skryptu w pliku XSL bez ostrzeżenia.

XL2002: Aktualizacja zabezpieczeń: Złośliwe makro wstawiające tekst powoduje zakończenie działania programu Excel

Złośliwe makro może wstawić zbyt wiele tekstu do skoroszytu programu Excel. Pojawia się komunikat o błędzie, a następnie program Excel kończy działanie.

XL2002: Aktualizacja zabezpieczeń: Makro osadzone w obiekcie może pomijać ustawienia wysokich zabezpieczeń

Złośliwy użytkownik może wstawić krótkie makropolecenie do obiektu lub przycisku polecenia; polecenie działa bez ostrzeżenia, gdy kliknie się obiekt.

XL2002: Komputer przestaje odpowiadać podczas lokalizowania pliku, który jest otwarty w programie Excel 2002

Jeśli plik jest otwarty w programie Excel, a następnie próbujesz zlokalizować ten plik w programie Internet Explorer (w wersji 5.5 lub nowszej), może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Instrukcja w [adres pamięci] odwołuje się do pamięci w [adres pamięci]. „Odczyt” pamięci jest niemożliwy. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć program.


XL2002: Metoda Flip języka Visual Basic for Applications niepoprawnie zmienia pionowe lub poziome położenie osadzonego obrazu

Niektóre obrazy utworzone w dokumencie programu Office 97 po otworzeniu dokumentu w programie Office 2000 lub Office XP są przerzucone i odwrócone.

XL2002: Użytkownicy widzą drukarki innych użytkowników w sesjach serwera terminali

Gdy używa się programu Microsoft Excel 2002 w sesji serwera terminali i próbuje się drukować, program Excel pokazuje wszystkie drukarki wszystkich sesji serwera terminali.

XL2002: Podpis cyfrowy gubi się podczas Autozapisu w programie Excel

Podpis cyfrowy gubi się, gdy jest włączona opcja Autoodzyskiwania i następuje Autozapis.

XL2002: Japońska wersja programu Excel nieoczekiwanie kończy działanie, gdy przeciąga się element

Gdy przeciąga się element do okna dialogowegoUkład kreatora tabel przestawnych, program Excel może nieoczekiwanie zakończyć działanie.

XL2002: Obramowania Autokształtów osadzonego wykresu programu Excel wydają się cieńsze po wydrukowaniu

Gdy używa się narzędzia do rysowania kwadratów na wykresie, obramowanie może być inaczej drukowane w programie Excel i Word.

XL2002: Formanty pokazują niewłaściwą wartość, gdy skoroszyt jest otwierany za pomocą hiperłącza

Formant typu pole kombi umieszczony w skoroszycie może wyświetlać pierwotne wartości zamiast nowych wartości po wystąpieniu zdarzeń, które powodują odświeżenie ekranu. Na przykład, jeśli pole kombi jest inicjowane wartością „czerwiec”, a użytkownik wybrał wartość „maj”, po niektórych operacjach w programie Excel w polu kombi może pojawić się wartość „czerwiec”. Wartością na liście właściwości i wartością w języku Visual Basic for Applications jest „maj”.

XL2002: Nie można używać skrótu klawiatury do wybierania zakresów RefEdit

Nie można używać skrótu klawiatury do wybierania zakresów RefEdit.

XL2002: Kanał DDE jest zamykany, gdy otwiera się okno dialogowe Otwórz lub Zapisz jako

Jeśli kanał DDE jest otwarty i otwiera się okno dialogoweOtwieranie(w menuPlikkliknij polecenieOtwórz) lub okno dialogoweZapisywanie jako(w menuPlikkliknij polecenieZapisz jako), do klienta zwracany jest błąd, gdy jest wysyłane żądanie DDE, a połączenie DDE jest zamykane.

XL2002: Rozmiar pliku z tabelą przestawną rośnie przy zapisywaniu

Każdy plik zawierający tabelę przestawną rośnie przy każdym zapisie i zamknięciu, nawet jeśli nie ma zmian danych tego pliku. Dzieje się tak podczas zapisywania danych przestawnych wraz z plikiem lub bez zapisywania, a także niezależnie od tego, czy dane są zewnętrzne w stosunku do pliku programu Excel czy nie.

XL2002: Wyłączenie makr powoduje zakończenie działania programu Excel

Gdy otwiera się skoroszyt programu Excel zawierający makro AutoOpen, jeśli kliknie się przyciskNie, aby nie włączać makr, program Excel nieoczekiwanie kończy działanie i pojawia się błąd „-2147417848”.

XL2002: Odzyskany zaszyfrowany plik powoduje nieoczekiwane zakończenie działania programu Excel

Jeśli klikniesz polecenieKonwertuj na wartości, gdy otwierasz odzyskany plik, program Excel może nieoczekiwanie zakończyć działanie.

XL2002: Długi adres URL w pliku IQY może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania programu Excel

Gdy otwiera się plik kwerendy sieci Web w programie Microsoft Excel (.iqy) zawierający długi adres URL, program Excel może nieoczekiwanie zakończyć działanie.

XL2002: Program Excel nieoczekiwanie kończy działanie, gdy używa się obiektu FileDialog

Jeśli używa się argumentumsoFileDialogSaveAsz obiektem FileDialog, program Excel może nieoczekiwanie zakończyć działanie.

XL2002: Japońska wersja programu Excel nieoczekiwanie kończy działanie, gdy wstawia się pole obliczeniowe

Jeśli wstawia się pole obliczeniowe, które zawiera znaki DBCS, używając przyciskuWstaw pole, gdy jest włączona opcja Mowa, program Excel może nieoczekiwanie zakończyć działanie i nie odzyskać pliku ani nie wyświetlić komunikatu o błędzie.

XL2002: Japońska wersja programu Excel nieoczekiwanie kończy działanie podczas używania edytora IME

Gdy używa się edytora IME w japońskiej wersji programu Excel do wpisywania pewnych japońskich symboli, program Excel może nieoczekiwanie zakończyć działanie.

XL2002: Program Excel kończy działanie podczas odświeżania

Program Excel może nieoczekiwanie zakończyć działanie i może pojawić się komunikat o błędzie, gdy wystąpią pewne warunki podczas odświeżania.

XL2002: Program Excel może nieoczekiwanie zakończyć działanie podczas kopiowania i wklejania komórek między skoroszytami

Gdy kopiuje się zakres komórek z jednego skoroszytu do drugiego, jeśli styl używany w skoroszycie źródłowym nie jest dostępny w skoroszycie docelowym, program Excel może zakończyć działanie i pojawi się komunikat o błędzie.

XL2002: Przełączanie się w arkuszu między formantem TabStrip i wykresem powoduje zakończenie działania programu Excel

Podczas przełączania się między wykresem i formantem Microsoft Forms TabStrip, gdy pracuje się w komórkach arkusza, program Excel może nieoczekiwanie zakończyć działanie.

XL2002: Nie można uaktywnić osadzonego obiektu programu Excel

W tej aktualizacji rozwiązano problem z wcześniejszej aktualizacji. W dokumencie zawierającym osadzony obiekt programu Excel nie można go uaktywnić, gdy jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe.

XL2002: Program Excel może zakończyć działanie, może pojawić się komunikat o błędzie, gdy tekst etykietki narzędzia jest pogrubiony

Po zastosowaniu pogrubienia do tekstu etykietki narzędzia może pojawić się komunikat o błędzie i program Excel może zakończyć działanie podczas zatrzymania się na tekście, aby wyświetlić etykietkę narzędzia.

XL2002: Zlokalizowana wersja programu Excel może zakończyć działanie w podglądzie wydruku

Gdy używa się zlokalizowanego systemu Microsoft Windows i wyświetla plik programu Excel w podglądzie wydruku, może pojawić się komunikat o błędzie i program Excel może zakończyć działanie.

XL2002: Zawartość tabeli przestawnej znika, gdy otwiera się ją w innej wersji językowej programu Excel

Gdy tworzy się tabelę przestawną opartą na kilku skonsolidowanych zakresach, otwarcie pliku w innej wersji językowej programu Excel, a następnie odświeżenie danych, może spowodować zniknięcie zawartości tabeli przestawnej.

XL2002: Program Excel nieoczekiwanie kończy działanie, gdy dokonuje się zmian wykresu

Po usunięciu z arkusza niektórych danych, które są używane w wykresie, program Excel może nieoczekiwanie zakończyć działanie, gdy dokonuje się zmian wykresu.

XL2002: Nie można otworzyć pliku .xls w Eksploratorze po użyciu kreatora importu tekstu

Po użyciu Kreatora importu tekstu w programie Excel do otwarcia pliku tekstowego, otwarcie pliku programu Excel przez kliknięcie dwukrotne pliku w Eksploratorze Windows lub na liście Ostatnie dokumenty (kliknij przyciskStart, a następnie wskaż polecenieOstatnie dokumenty) może być niemożliwe.
inf OFFXP fix list
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323548 — ostatni przegląd: 02/14/2014 09:58:52 — zmiana: 1.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbgrpmose kbdta kbofficexpsp2fix KB323548
Opinia