Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów z błędami „Stop error code 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)” w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano, jak rozwiązywać problemy związane z komunikatami o błędach „Stop 0x0000007B” w systemie Windows XP. W tym artykule opisano potencjalne przyczyny wystąpienia tego błędu zatrzymania, w tym wirusy sektora rozruchowego oraz problemy ze sterownikami urządzeń i problemy ze sprzętem. Jeśli problemu nie można rozwiązać po zapoznaniu się z tymi problemami, należy wykonać czynności ogólnego rozwiązywania problemów podane na końcu tego artykułu.

Ten artykuł jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników komputerów. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów można poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje o tym, jak to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga
Jeśli ten błąd występuje na komputerze z systemem Windows 7, zobacz następujący artykuł w witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
Podczas uruchamiania komputera z systemem Windows 7 lub Windows Vista po zmianie trybu SATA dysku rozruchowego jest wyświetlany komunikat o błędzie: „STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE”
WPROWADZENIE
Przy uruchamianiu komputera może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:
 • STOP: 0x0000007B (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • Błąd krytyczny uniemożliwiający kontynuowanie pracy Instalatora.

  Skontaktuj się z przedstawicielem pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc. Poniższy komunikat o stanie będzie pomocny w zdiagnozowaniu problemu.

  (0x4, 0x1, 0, 0)

  Instalator nie może kontynuować pracy. Wyłącz lub uruchom ponownie komputer.
Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” może się również pojawić w trakcie instalacji systemu Windows, po ponownym uruchomieniu programu instalacyjnego. Jeśli podczas działania programu instalacyjnego wystąpi błąd zatrzymania, pojawi się drugi komunikat o błędzie. Aby rozwiązać ten problem, przeczytaj następujące cztery sekcje w celu ustalenia, czy występuje którykolwiek z podanych symptomów. Jeśli nie występuje żaden z podanych symptomów, wykonaj procedurę ogólnego rozwiązywania problemów, którą zamieszczono na końcu artykułu.

Wirusy w sektorze rozruchowym

Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” może się pojawić, jeżeli komputer jest zarażony wirusem sektora rozruchowego. Jeśli problem występuje sporadycznie i można uruchomić system Windows, należy sprawdzić, czy na komputerze nie ma wirusów. Jeżeli zostanie znaleziony wirus, należy sprawdzić, czy wirusa nie ma także na dyskietkach, zanim zostaną użyte.

Aby uzyskać listę producentów oprogramowania antywirusowego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
49500 Lista producentów oprogramowania antywirusowego
Uwaga Wykrycie i usunięcie wszystkich wirusów może wymagać użycia programów do wykrywania wirusów kilku producentów.

Ważne Jeśli komputer został zainfekowany, może być podatny na inne formy ataku. Firma Microsoft zaleca ponowną instalację zainfekowanych serwerów do obsługi Internetu zgodnie ze wskazówkami, które opublikowano w witrynie CERT w sieci Web. Serwery do obsługi Internetu to serwery działające bez zapory lub innej ochrony. Przed wznowieniem pracy warto także odbudować pozostałe komputery narażone na niebezpieczeństwo ze względu na ich bliskość do zainfekowanych komputerów.

Jeżeli komputer z systemem Windows XP został zainfekowany i program antywirusowy nie może usunąć wirusa i naprawić systemu, należy ponownie sformatować dysk twardy i podzielić go na partycje, a następnie ponownie zainstalować system Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie dzielenia dysku twardego na partycje i formatowania go w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
313348 How to partition and format a hard disk in Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak chronić sektor rozruchowy przed wirusami w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
122221 Jak chronić sektor rozruchowy przed wirusami w systemie Windows

Problemy ze sterownikami urządzeń

Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” może pojawić się w następujących scenariuszach:
 • Sterownik urządzenia, który jest wymagany przez kontroler rozruchu komputera, nie został skonfigurowany do uruchamiania w trakcie uruchamiania komputera.
 • Sterownik urządzenia, który jest wymagany przez kontroler rozruchu komputera, jest uszkodzony.
 • Informacje (dotyczące sposobu ładowania sterowników urządzeń w trakcie uruchamiania komputera) w rejestrze systemu Windows XP są uszkodzone.
System Windows XP wymaga sterownika miniportu, aby komunikować się z kontrolerem dysku twardego, który służy do uruchamiania komputera. Jeżeli w systemie Windows XP nie ma sterownika urządzenia dla kontrolera lub używany sterownik jest uszkodzony albo niezgodny, należy zastąpić go prawidłową wersją, zgodną z kontrolerem i systemem Windows XP.

W pierwszej fazie instalacji systemu Windows XP w dolnej części ekranu instalatora wyświetlany jest następujący komunikat:
Naciśnij klawisz F6, aby zainstalować sterownik SCSI lub RAID innej firmy.
Naciśnij klawisz F6 i postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi instalacji sterownika urządzenia pamięci masowej producenta OEM. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ładowania sterownika urządzenia OEM za pomocą klawisza F6, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314859 Limited OEM driver support is available with F6 during Windows XP Setup
Aby ustalić, czy kontroler dysku twardego jest zgodny z systemem Windows XP, i uzyskać informacje na temat sterowników znajdujących się na dysku CD z systemem Windows XP lub sterowników, które można pobrać, zapoznaj się z najnowszą listą zgodności sprzętu dla systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszej liście zgodności sprzętu dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314062 The latest Windows XP hardware compatibility list
Jeżeli kontrolera dysku twardego nie ma na liście zgodności sprzętu, skontaktuj się z producentem komputera, płyty głównej lub kontrolera dysku twardego, aby uzyskać informacje na temat dostępności sterownika. Firma Microsoft nie gwarantuje, że istnieją rozwiązania dla urządzeń spoza listy. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315239 Microsoft support policy for hardware that does not appear on the Windows HCL
Jeżeli gałąź systemowa w rejestrze systemu Windows XP jest uszkodzona, załadowanie sterownika urządzenia miniportu, który jest wymagany przez kontroler rozruchu, w systemie Windows XP może być niemożliwe. Aby rozwiązać ten problem, należy odzyskać kopię zapasową rejestru. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące odzyskiwania danych z kopii zapasowej rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307545 Jak odzyskać system Windows XP, którego nie można uruchomić z powodu uszkodzenia rejestru

Problemy ze sprzętem

Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” może się pojawić wtedy, gdy istnieje konflikt zasobów między kontrolerem rozruchu a innym kontrolerem albo między urządzeniami SCSI. Ten komunikat o błędzie zatrzymania może się również pojawić wtedy, gdy nie jest wykonywana translacja dysku lub została ona zmieniona. Aby rozwiązać ten problem:
 1. Jeżeli między kontrolerem rozruchu i innym kontrolerem wystąpił konflikt przerwania IRQ lub konflikt adresu portu WE/WY, system Windows XP przestaje reagować (zawiesza się) lub zwraca komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B”. Jeżeli niedawno został dodany nowy sprzęt, usuń go lub zmień jego konfigurację, aby nie był w konflikcie z zasobami innych zainstalowanych kontrolerów.
 2. Jeżeli używasz dysku twardego SCSI, sprawdź, czy łańcuch SCSI jest prawidłowo zakończony. Usuń wszystkie nieużywane urządzenia SCSI lub upewnij się, że każdy identyfikator urządzenia SCSI jest unikatowy.
 3. Sprawdź, czy translacja dysku jest włączona (jeżeli jest to konieczne) i nie została zmieniona. Na przykład ten problem może wystąpić tuż po przełączeniu kontrolerów.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314082 You receive a Stop 0x0000007b error after you move the Windows XP system disk to another computer

Inne problemy

Inne potencjalne przyczyny występowania komunikatu o błędzie „Stop 0x0000007B”:
 • Wolumin rozruchowy jest uszkodzony i system Windows XP nie może go zainicjować. Jeśli system plików jest uszkodzony i system Windows XP nie może zainicjować woluminu rozruchowego podczas uruchamiania komputera, należy przenieść dysk do innego komputera z systemem Windows XP i uruchomić na nim polecenie chkdsk albo utworzyć równoległą instalację systemu Windows XP na tym dysku (w oddzielnym folderze). Program instalacyjny systemu Windows XP sprawdza integralność woluminu przed skopiowaniem plików i może rozwiązać niektóre problemy.
 • Instalacja systemu Windows XP jest wykonywana na zdublowanej partycji rozruchowej utworzonej w systemie Microsoft Windows NT 4.0. System Windows XP nie obsługuje zestawów woluminów Ftdisk systemu Windows NT 4.0. Przed uaktualnieniem systemu Microsoft Windows 2000 do systemu Windows XP należy przekonwertować wszystkie zestawy woluminów Ftdisk na woluminy dynamiczne. Przed uaktualnieniem systemu Windows NT 4.0 do systemu Windows XP należy wyłączyć wszystkie woluminy zdublowane i wykonać kopię zapasową wszystkich danych na dysku rozłożonym, woluminie RAID5 lub rozszerzonych zestawach woluminów. Zestawy Ftdisk mogę być niedostępne po uaktualnieniu.

Ogólne rozwiązywanie problemów

Jeśli nie występują żadne z symptomów opisanych w tym artykule, należy wykonać procedurę ogólnego rozwiązywania problemów:
 1. Jeżeli podczas instalowania systemu Windows XP pojawi się którykolwiek z komunikatów o błędach wymienionych w tym artykule, należy zaktualizować system BIOS komputera, uzyskać sterowniki kontrolera dysku twardego (od producenta komputera, płyty głównej lub kontrolera dysku twardego) dla systemu Windows XP lub wykonać obie te czynności. Aby uzyskać informacje o sposobie aktualizowania systemu BIOS komputera lub pobierania sterowników dla systemu Windows XP, skontaktuj się producentem komputera. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dostępności sterowników, zobacz sekcję Problemy ze sterownikami urządzeń w tym artykule.

  Uwaga: Jeżeli system Windows NT 4.0 lub Windows 2000 został wcześniej zainstalowany na zdublowanej partycji rozruchowej, zobacz sekcję Inne problemy w tym artykule.
 2. Należy użyć funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja. W ten sposób można rozwiązać problem, jeżeli ostatnio został zainstalowany niezgodny sterownik urządzenia kontrolera rozruchu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z ostatniej znanej dobrej konfiguracji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307852 How To start your computer by using the Last Known Good Configuration feature in Windows XP
 3. Korzystanie z opcji naprawiania w Instalatorze systemu Windows XP.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące naprawiania systemu Windows XP przy użyciu programu instalacyjnego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  978788 How to perform an in-place upgrade (reinstallation) of Windows XP
 4. Odzyskiwanie kopii zapasowej rejestru.Aby uzyskać więcej informacji o przywracaniu danych z kopii zapasowej rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307545 Jak odzyskać system Windows XP, którego nie można uruchomić z powodu uszkodzenia rejestru
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o komunikatach o błędach „Stop 0x0000007B”, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
316401 "STOP 0x0000007B" error message when you restart your Windows XP-based computer
303786 Brak sekcji [SysprepMassStorage] powoduje zwracanie komunikatu o błędzie STOP 0x7B w obrazach systemu Windows XP programu sysprep
315031 Nie można uaktualnić systemu za pomocą systemu Windows XP uzyskanego z witryny MSDN
314082 Błąd Stop 0x0000007B po przeniesieniu dysku systemu Windows XP do innego komputera
314859 W razie naciśnięcia klawisza F6 podczas instalacji systemu Windows XP dostępna jest ograniczona obsługa sterowników dostarczonych przez producenta OEM
7B 0x7B trap stealth_c noint no_int mbr inaccessible boot device
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 324103 — ostatni przegląd: 02/26/2014 17:55:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbexpertiseinter kbhardware kbdriver kbhowtomaster kbenv kberrmsg kbtshoot KB324103
Opinia