Naruszenie zasad dostępu w programie Spoolsv.exe (instrukcja GDI32!IcmInitIcmInfo) w systemie Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Gdy nastąpi naruszenie zasad dostępu, usługa buforowania może przestać odpowiadać (zawiesić się) i może zostać zarejestrowane następujące zdarzenie:
Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 7031
Użytkownik: Brak
Komputer: nazwa serwera wydruku
Opis: Usługa Bufor wydruku niespodziewanie zakończyła pracę.
Z informacji w dzienniku programu Dr. Watson może wynikać, że naruszenie zasad dostępu wystąpiło w instrukcji gdi32!IcmInitIcmInfo narzędzia Spoolsv.exe.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić w sytuacji, gdy zostanie przesłane zadanie drukowania zawierające starszą wersję 3 struktury DEVMODE, w której nie ma informacji ICM. Gdy bufor próbuje odwoływać się do tych danych, powoduje naruszenie zasad dostępu.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  11-cze-2002 09:48 5.00.2195.5878 222 992 Gdi32.dll    				

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Po zastosowaniu tej poprawki struktura DEVMODE jest sprawdzana przed użyciem danych ICM. Jeśli zostanie wykryta nieprawidłowa struktura DEVMODE, bufor może zarejestrować następujący błąd:
Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Drukowanie
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 45
Użytkownik: nazwa użytkownika
Komputer: nazwa serwera wydruku
Opis: Nie można wydrukować z powodu błędu GDI/sterownika podczas renderowania.
To zadanie drukowania może nie zostać pomyślnie wydrukowane, ale nie będzie już powodować zawieszania się usługi buforowania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym rozruchem komputera, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera
Nieprawidłowe zadanie drukowania może zostać wygenerowane przez program lub starszy sterownik drukarki.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 324183 — ostatni przegląd: 02/24/2014 06:11:30 — zmiana: 3.7

 • Microsoft Windows 2000 Server SP1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP1
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbprint kbwin2ksp4fix kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbqfe kbwin2000presp4fix KB324183
Opinia