Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows” jest wyświetlany podczas próby zainstalowania pakietu Office

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas próby zainstalowania pakietu Microsoft Office może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows.
Przyczyna
Ten problem może występować w przypadku uszkodzenia lub braku plików Instalatora Windows.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Metoda 1: Użycie narzędzia Msconfig w celu potwierdzenia, że usługa instalatora jest uruchomiona

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 2. W polu Otwórz wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 3. Kliknij kartę Usługi, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru obok pozycji Instalator Windows. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 5. Zainstaluj pakiet Office ponownie. Wpisz klucz produktu, gdy pojawi się monit o podanie tego klucza, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Zostanie zainstalowany pakiet Office i po uruchomieniu programów nie będzie wyświetlany monit o podanie klucza produktu.

Metoda 2. Ponowne rejestrowanie Instalatora Windows

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać różnie na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.

Aby ponownie zarejestrować Instalatora Windows, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Jeżeli nie można wykonać następujących kroków, należy skorzystać z metody 3.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 2. Kliknij polecenie Wszystkie pliki i foldery. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 3. W polu Nazwa pliku wpisz Msiexec.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 4. Po zakończeniu wyszukiwania zanotuj lokalizację pliku Msiexec.exe. Lokalizacja pliku powinna być podobna do następującej:
  C:\Windows\System32 (zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).


  Zrzut ekranu z tym krokiem

 5. W menu Plik kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Wyszukiwanie. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 6. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 7. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 8. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer
  (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 9. W prawym okienku w oknie Edytora rejestru kliknij dwukrotnie wartość ImagePath. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 10. Upewnij się, że w wyświetlonym oknie dialogowym Edytowanie ciągu ciąg w polu Dane wartości zawiera poprawną ścieżkę dla pliku Msiexec.exe, ustaloną w kroku 4.

  Uwaga Poniżej przedstawiono przykład poprawnej ścieżki, w której dysk to dysk, na którym jest zainstalowany system Windows:
  dysk:\Windows\System32\msiexec.exe /V


  Jeżeli pole Dane wartości nie zawiera poprawnej ścieżki, należy wpisać poprawną ścieżkę, a następnie kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Edytowanie ciągu.
  (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
  Zrzut ekranu z tym krokiem

 11. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytora rejestru. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 12. Uruchom komputer w trybie awaryjnym, a następnie zarejestruj plik Msiexec.exe. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Wyłącz komputer, a następnie uruchom komputer ponownie.
  2. Uruchom komputer ponownie i naciśnij klawisz F8 na klawiaturze. Na komputerze, którego konfiguracja umożliwia rozruch w wielu systemach operacyjnych, klawisz F8 należy nacisnąć po wyświetleniu menu Wybierz system operacyjny do uruchomienia.
  3. Korzystając z klawiszy strzałek, zaznacz opcję tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Jeżeli menu Wybierz system operacyjny do uruchomienia zostanie wyświetlone ponownie, a niebieski napis „Tryb awaryjny” będzie widoczny u dołu ekranu, wybierz instalację, którą chcesz uruchomić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Zaloguj się do komputera.
  6. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msiexec /regserver w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
   (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
   Zrzut ekranu z tym krokiem

 13. Zamknij, a następnie uruchom ponownie komputer w zwykły sposób.
Jeśli nadal nie można pomyślnie zainstalować pakietu Microsoft Office i jest wyświetlany komunikat o błędzie podobny do wymienionego w sekcji „Symptomy”, przejdź do metody 3.

Metoda 3. Wypróbowanie metod wymienionych w artykule 319624 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wypróbuj metody wymienione w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
319624 Komunikat o błędzie „Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalatora Windows” podczas instalowania aplikacji

Metoda 4: Ponowne zainstalowanie Instalatora Windows

Uwaga Ta metoda ma zastosowanie w przypadku systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) i Microsoft Windows NT 4.0. W przypadku systemów Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003 należy ponownie zastosować najnowszy dodatek Service Pack lub naprawić system operacyjny.

Aby ponownie zainstalować Instalatora Windows, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem

 3. W wierszu polecenia wpisz następujące wiersze. Po wpisaniu każdego wiersza naciśnij klawisz ENTER.
  cd %windir%\system32
  (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
  Zrzut ekranu z tym krokiem

  ren msi.dll msi.old
  (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
  Zrzut ekranu z tym krokiem

  ren msiexec.exe msiexec.old
  (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
  Zrzut ekranu z tym krokiem


  ren msihnd.dll msihnd.old
  (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
  Zrzut ekranu z tym krokiem


 4. W wierszu polecenia wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
  Zrzut ekranu z tym krokiem

 5. Ponownie uruchom komputer.
 6. Aktualizuj pliki Instalatora Windows do najnowszej wersji. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web, a następnie pobierz i zainstaluj Instalatora Windows 2.0.

  Uwaga: Instalator Windows 2.0 został uwzględniony w systemie Microsoft Windows XP. Użytkownicy korzystający z systemu Windows XP nie muszą wykonywać tego kroku.
 7. Po zakończeniu instalacji Instalatora Windows zamknij system, a następnie ponownie uruchom komputer w zwykły sposób przed instalacją pakietu Microsoft Office.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uruchamiania systemu Windows w trybie awaryjnym, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315222 Opis opcji rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows XP
281770 Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 2000
273738 Jak rozwiązywać problemy z uruchamianiem systemu Windows Millennium Edition
180902 Jak uruchomić komputer z systemem Windows 98 w trybie awaryjnym
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania Instalatora Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
292539 Jak uzyskać aparat Instalatora Windows
prb OFFXP OFF office12 off2007
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 324516 — ostatni przegląd: 03/25/2014 21:39:00 — zmiana: 5.0

Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbpubtypekc kbtshoot kberrmsg kbprb KB324516
Opinia