Liczniki monitorowania wydajności wykazują, że bufor danych dla usługi AppleTalk nie jest wyrównany

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po włączeniu liczników monitorowania wydajności dla usługi AppleTalk w dzienniku zdarzeń może wystąpić następujący komunikat:
Identyfikator zdarzenia: 1016
Źródło: Perflib
Typ: Ostrzeżenie
Opis: Bufor danych utworzony dla usługi „AppleTalk” w bibliotece „C:\WINNT\system32\atkctrs.dll” nie jest wyrównany na granicy ośmiu bajtów. Może to stwarzać problemy aplikacjom, które próbują odczytywać zawartość buforu danych wydajności. Skontaktuj się z producentem tej biblioteki lub usługi, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem albo uzyskać nową wersję tej biblioteki.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Ten problem jest raczej kwestią optymalizacji biblioteki. Nie powinien powodować utraty żadnych funkcji. Dopóki nie uzyska się zaktualizowanej biblioteki, komunikat można pominąć, wyłączając test wyrównania buforu danych przez odpowiednie ustawienie wartości rejestru „Configuration Flags” w sposób opisany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
249138 INFO: Controlling the Disabling of Performance Monitor Extensions
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 324712 — ostatni przegląd: 02/05/2014 01:31:39 — zmiana: 3.2

  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbbug kbnofix kbnetwork kbmacservice kbwin2ksp4fix KB324712
Opinia