Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Sposób użycia funkcji PRZESUNIĘCIE w programie Excel

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W niniejszym artykule opisano sposób użycia funkcji PRZESUNIĘCIE do zwracania wartości komórki oddalonej o określoną liczbę wierszy i kolumn od komórki lub zakresu komórek uwzględnionego w odwołaniu w przyległym zakresie.
Więcej informacji
Wprowadź następujące dane do pustego arkusza programu Excel: Te dane zostaną wykorzystane w celu demonstracji wszystkich przykładowych formuł zamieszczonych w artykule.
A1: ImięB1: WydziałC1: Wiek
A2: HenrykB2: 501C2: 28
A3: StanisławB3: 201C3: 19
A4: MariaB4: 101C4: 22
A5: LeszekB5: 301C5: 29

Wprowadź następujące formuły do komórki E2 (lub dowolnej dostępnej pustej komórki):
=PRZESUNIĘCIE(C2;2;-1;1;1)
  • C2 — komórka, której dotyczy odwołanie.
  • 2 — oznacza liczbę wierszy przesunięcia. Liczby dodatnie oznaczają przesunięcie w dół, a liczby ujemne oznaczają przesunięcie w górę.
  • – 1 — oznacza liczbę kolumn przesunięcia. Liczby dodatnie oznaczają przesunięcie w prawo, a liczby ujemne oznaczają przesunięcie w lewo.
  • 1 (druga wartość od końca) — (opcjonalne). Oznacza liczbę wierszy danych do zwrócenia. Ta liczba musi być dodatnia.
  • 1 (ostatnia wartość) — (opcjonalne). Oznacza liczbę kolumn danych do zwrócenia. Ta liczba musi być dodatnia.

Przykłady:

Podczas korzystania z tej formuły funkcja PRZESUNIĘCIE zwraca wartość komórki znajdującej się o dwa wiersze w dół (2) i o jedną kolumn w lewo (-1) od komórki C2 (tzn. w komórce B4). Wartość w komórce B4 jest równa „101” . Ta formuła zwraca więc wartość „101” .
inf XL2003 XL2007 XL2010
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 324991 — ostatni przegląd: 01/08/2014 18:03:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

  • kbhowto KB324991
Opinia