Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Problemy występujące po zainstalowaniu aktualizacji programu Internet Explorer lub systemu Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano niektóre znane problemy, które mogą wystąpić po zainstalowaniu jednego z następujących elementów:
316059 MS02-005: 11 lutego 2002, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
319182 MS02-015: 28 marca 2002, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
321232 MS02-023: 15 maja 2002, zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
323759 MS02-047: 22 sierpnia 2002, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
328970 MS02-066: Listopad 2002, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
324929 MS02-068: Grudzień 2002, zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
810847 MS03-004: Luty 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
813489 MS03-015: Kwiecień 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
818529 MS03-020: Czerwiec 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
330994 MS03-014: Kwiecień 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Outlook Express
822925 MS03-032: Sierpień 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
828750 MS03-040: Październik 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
824145 MS03-048: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: listopad 2003
832894 MS04-004: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Dodatek Service Pack 4 dla systemu Windows 2000 (zawiera dodatek Service Pack 4 dla programu Internet Explorer 5.01)
Dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows 2000 (zawiera dodatek Service Pack 3 dla programu Internet Explorer 5.01)
Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP (zawiera dodatek Service Pack 1 dla programu Internet Explorer 6)
Więcej informacji
Po zainstalowaniu jednej z aktualizacji wymienionych w sekcji „Wprowadzenie” mogą wystąpić następujące problemy:
 • Po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń MS04-004 dla programu Internet Explorer (832894) następująca składnia adresu URL przestaje być obsługiwana w programie Internet Explorer i w Eksploratorze Windows:
  http(s)://<nazwa_użytkownika>:<hasło>@<serwer>/<zasób>.<roz>
  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  834489 Dostępna jest aktualizacja zabezpieczeń modyfikująca domyślne zachowanie programu Internet Explorer dotyczące obsługi informacji o użytkowniku w adresach URL witryn HTTP i HTTPS
 • Jeśli nazwa użytkownika i hasło znajdujące się w formularzu na stronie HTTPS sieci Web zostaną przesłane do witryny sieci Web zabezpieczonej protokołem SSL, może pojawić się strona sieci Web z komunikatem HTTP 500 (wewnętrzny błąd serwera). Ten problem występuje po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS04-004 (832894). Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  831167 Nie można zalogować się do witryny sieci Web ani wykonać transakcji internetowej albo pojawia się strona z komunikatem HTTP 500 (wewnętrzny błąd serwera)
 • Jeśli wcześniej została zainstalowana poprawka, którą opisano w artykule 329802 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej MS03-004 dla programu Internet Explorer z lutego 2003 (810847) mogą ponownie wystąpić symptomy, które opisano w artykułach 329802 i 813951 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację krytyczną 813951.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  813951 Nie można uzyskać dostępu do konta e-mail MSN lub uwierzytelnić się przez witrynę sieci Web w różnych programach
 • Po otwarciu pliku Pomocy HTML mogą wystąpić niektóre z następujących problemów dotyczących łączy, które już wcześniej kliknięto:
  • Niektóre łącza się nie pojawiają.
  • Niektóre łącza pojawiają się jako małe pola z kropką w środku.
  • Niektóre łącza mogą nie prowadzić do tematu Pomocy.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  811630 Aktualizacja Pomocy HTML ograniczająca jej funkcje w przypadku wywołania okna Pomocy za pomocą metody window.showHelp( )
 • Jeśli w programie Internet Explorer zostanie otwarta strona sieci Web wywołująca metody skryptów ShowModalDialog lub ShowModelessDialog przy użyciu właściwości document.domain, strona ta może działać nieprawidłowo lub może być wyświetlany błąd skryptu. Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z administratorem lub z projektantem zawartości witryny sieci Web. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu skutecznego wyłączenia ramek w wiadomościach e-mail w formacie HTML, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  814458 Okno dialogowe HTML działa nieprawidłowo lub jest wyświetlany komunikat o błędzie w skrypcie
  To nowe zachowanie jest zgodne z zamierzeniem twórców programu. Zachowanie to uniemożliwia wiadomości e-mail korzystającej z języka HTML automatyczne otwarcie nowego okna lub uruchomienie pobierania pliku programu.

  Uwaga: Zgodnie z projektem program Internet Explorer obsługuje ramki. Dlatego tekst znajdujący się między tagami NOFRAMES w elemencie lub w obiekcie dokumentu HTML nie jest wyświetlany, jeśli ramki w strefie Witryny z ograniczeniami są wyłączone. Może to powodować, że strona sieci Web zawierająca zestaw ramek będzie wyświetlana w strefie Witryny z ograniczeniami jako pusta.
 • W programie Internet Explorer nie można otworzyć niektórych typów plików, takich jak RTF (rtf), plików programu Microsoft Excel z wartościami oddzielonymi przecinkami (csv), WinZIP(zip) lub TIFF (tiff). Program Internet Explorer może wyświetlać monity przy użyciu okna dialogowego Pobieranie pliku, a przycisk Otwórz (Internet Explorer 6) lub opcja Uruchom ten program z bieżącej lokalizacji (Internet Explorer 5.x ) mogą być niedostępne. Takie zachowanie występuje wtedy, gdy typ zawartości określony w nagłówku zwracanym z serwera nie pasuje do nazwy pliku określonej w nagłówku Content-Disposition. Ten problem został po raz pierwszy poprawiony w dodatku Service Pack 1 dla programu Internet Explorer 6.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące otwierania plików, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  318761 Open button in dialog disabled when you browse or redirect to .rtf or .csv files
  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat otwierania plików TIFF po zaktualizowaniu programu Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  319829 Nie można otworzyć pliku TIFF (Tagged Information File Format) w programie Internet Explorer
 • Pliki cookie na stronach ASP są blokowane, gdy nazwa serwera zawiera znaki, które nie są obsługiwane przez system DNS (Domain Name System). Na przykład w nazwie serwera nie można używać znaków podkreślenia (_). Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.
 • Czcionka w okienku Znajdź oraz w okienku Organizuj w programach Outlook 2000 i Outlook 2002 zostaje zmieniona na Times New Roman, a jej rozmiar zostaje zwiększony.
 • Strony sieci Web mogą nie być poprawnie wyświetlane na karcie Podgląd w programie Microsoft FrontPage. Natomiast strona może być wyświetlana poprawnie w zwykłym widoku i przy użyciu polecenia Podgląd w przeglądarce. Takie zachowanie może występować, gdy z motywami są używane kaskadowe arkusze stylów (CSS). Ten problem został rozwiązany w dodatku SP1 dla programu Internet Explorer 6 oraz w aktualizacji zbiorczej MSO2-047 dla programu Internet Explorer z 22 sierpnia 2002 (323759) i nowszych. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  323759 MS02-047: 22 sierpnia 2002, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
 • Jeśli pakiet Wielojęzyczne menu i okna dialogowe dla programu Internet Explorer jest używany z ustawieniami regionalnymi innymi niż angielskie, niektórym elementom menu lub okien dialogowych w programie Internet Explorer mogą zostać przywrócone ich angielskie wersje. Na przykład mogą zostać przywrócone anglojęzyczne wersje poleceń menu skrótów w widoku dokumentu w programie Internet Explorer. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  323916 Multilingual menus and dialog boxes for Internet Explorer do not work with cumulative patch MS02-023 (or MS02-015)
 • Po kliknięciu hiperłącza SSL w arkuszu programu Microsoft Excel lub dokumencie programu Microsoft Works może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Nie można znaleźć serwera - nie można wyświetlić strony
  Ten problem został rozwiązany w dodatku SP1 dla programu Internet Explorer 6 oraz w aktualizacji zbiorczej MSO2-047 dla programu Internet Explorer z 22 sierpnia 2002 (323759) i nowszych. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  323759 MS02-047: 22 sierpnia 2002, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
 • Przy próbie nawiązania połączenia ze strony sieci Web z komputerem korzystającym z usług terminalowych systemu Windows może pojawić się komunikat o błędzie skryptu lub pusta strona.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  328002 Połączenie się z usługami terminalowymi ze strony sieci Web jest niemożliwe
 • Jeśli używany jest serwer proxy innego producenta, stosujący tylko uwierzytelnianie podstawowe, łączenie się z Internetem po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP lub programu Internet Explorer 6 może być niemożliwe.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  331906 Nie można połączyć się z Internetem po zainstalowaniu aktualizacji firmowanej przez Microsoft
 • Po wybraniu opcji Pomocy zdalnej w Centrum pomocy i obsługi zdalnej systemu Windows XP i poproszeniu kogoś o pomoc przy użyciu programu Windows Messenger zaproszenie może nie zostać wysłane i może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Microsoft Internet Explorer
  Nie można wysłać zaproszenia. Spróbuj ponownie.
  Ten problem występuje po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej MS03-004 dla programu Internet Explorer z lutego 2003 (810847). Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj aktualizację zbiorczą MS03-015 dla programu Internet Explorer z kwietnia 2003 (813489) lub nowszą aktualizację zbiorczą.

  Uwaga: Ten problem nie wystąpi, jeśli do monitowania o Pomoc zdalną użyjesz programu Windows Messenger, a nie Centrum pomocy i obsługi zdalnej systemu Windows XP.
 • Po usunięciu aktualizacji zbiorczej MS03-015 dla programu Internet Explorer z kwietnia 2003 (813489) i ponownym uruchomieniu komputera może się nie zostać załadowany Eksplorator Windows. Z tego powodu po zalogowaniu może być widoczny pusty pulpit, niezawierający żadnych ikon ani pasków zadań. Ten problem występuje po wykonaniu następujących kroków:
  1. Zainstalowanie wersji aktualizacji Q813489 z dodatku SP3 dla programu Internet Explorer 5.01.
  2. Wykonanie uaktualnienia do programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1.
  3. Zainstalowanie wersji aktualizacji Q813489 z dodatku SP1 dla programu Internet Explorer 6.
  4. Usunięcie aktualizacji Q813489 w wersji z dodatku SP1 dla programu Internet Explorer 6.
  Aby uniknąć tego problem, usuń aktualizację Q813489 przed uaktualnieniem programu Internet Explorer 6 do wersji z dodatkiem SP1. W celu obejścia tego problemu naciśnij klawisze CTRL+ALT+DEL, kliknij przycisk Menedżer zadań, a następnie ponownie zainstaluj tę samą wersję programu Internet Explorer, która jest aktualnie zainstalowana. Ewentualnie można zainstalować nowszą wersję programu Internet Explorer z lokalnego źródła instalacji.
 • Po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej MS03-015 dla programu Internet Explorer z kwietnia 2003 (813489) nie można dostosować strony „Outlook na dziś” w programie Outlook 2000.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  820575 OL2000: Nie można dostosować widoku Outlook na dziś po zainstalowaniu aktualizacji krytycznej 813489 dla programu Internet Explorer
 • Po zainstalowaniu poprawki zbiorczej MS03-004 dla programu Internet Explorer z lutego 2003 (Q810847.exe) na komputerze z programem Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) program Microsoft Outlook lub Microsoft Outlook Express może zostać nieoczekiwany zamknięty. Ponadto komunikat o błędzie może pojawić się po wpisaniu wiadomości e-mail lub po wklejeniu tekstu do wiadomości e-mail za pomocą poleceń Kopiuj i Wklej. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  816506 Programy Internet Explorer lub Outlook Express są nieoczekiwanie zamykane i zgłaszany jest błąd w pliku Mshtml.dll
 • Spowolnienie działania może wystąpić po zainstalowaniu pakietu aktualizacji zabezpieczeń MS03-013 (811493) na komputerze z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub po uaktualnieniu systemu Microsoft Windows XP, w którym uprzednio zainstalowano tę aktualizację zabezpieczeń, do dodatku SP1. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego problemu jest większe w przypadku korzystania z wybranych funkcji niektórych programów oferowanych przez innych producentów, takich jak programy antywirusowe. Na przykład ten problem może wystąpić, jeżeli program antywirusowy jest skonfigurowany do skanowania wszystkich plików podczas ich otwierania (lub uruchamiania). Ten proces jest czasem nazywany skanowaniem „w czasie rzeczywistym”. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  819634 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 811493 (MS03-013) mogą wystąpić problemy z wydajnością
 • Po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej MS03-014 dla programu Outlook Express z kwietnia 2003 (330994) każdy załącznik wiadomości e-mail lub wiadomości grupy dyskusyjnej w programie Outlook Express zostanie zapisany w folderze Moje dokumenty. W celu obejścia tego problemu przy każdym zapisywaniu załącznika trzeba wybrać odpowiedni folder. Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem dotyczący aktualizacji zbiorczej MS03-014 dla programu Outlook Express z kwietnia 2003 (330994).
 • Przy próbie usunięcia aktualizacji zbiorczej dla programu Internet Explorer, takiej jak MS03-032 z sierpnia 2003 (822925), może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił błąd podczas próby odinstalowania poprawki.
  Ten problem może wystąpić po zainstalowaniu programu Baan Front Office Client. Program Baan Front Office Client dodaje pewne informacje do wartości ciągu Path w następującym kluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość ciągu Path, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  4. Z pola Dane wartości usuń znak średnika (;) i cały tekst po wyrazach „Internet Explorer”.

   Na przykład w polu Dane wartości powinien znajdować się tekst podobny do następującego:
   C:\Program Files\Internet Explorer
   .
 • Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej MS03-032 z sierpnia 2003 (822925) lub aktualizacji zbiorczej MS03-040 z października 2003 (828750) dla programu Internet Explorer spróbujesz wyświetlić strony sieci Web otwierane za pomocą funkcji JavaScript w ramkach lub w oknach, może pojawić się komunikat o błędzie „HTTP 404 — Nie znaleziono pliku”.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  827667 Komunikat o błędzie „HTTP 404 – Nie można odnaleźć pliku” podczas próby wejścia na strony sieci Web otwierane przez funkcje języka JavaScript w ramkach lub w oknach
 • Po zastosowaniu aktualizacji MS04-004, po pomyślnym logowaniu początkowym poświadczenia dla witryn są buforowane. Kolejne logowania nie będą wymagały poświadczeń, tak jak to było przed zastosowaniem aktualizacji. Poświadczenia logowania będą wymagane tylko po wylogowaniu się użytkownika lub zresetowaniu sesji użytkownika. Takie zachowanie powinno dotyczyć tylko środowisk w trybie kiosku, ponieważ ich użytkownicy nie logują się, a poświadczenia poprzedniego logowania są przechowywane w pamięci podręcznej aż do zresetowania sesji.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dodatków Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dodatków Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dodatków Service Pack dla programu Internet Explorer 6, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6
Właściwości

Identyfikator artykułu: 325192 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:38:57 — zmiana: 23.1

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.0, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition, Microsoft Works 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB325192
Opinia