Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Wymuszanie korzystania przez system Windows ze sterownika zgodnego ze standardową kartą VGA

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób wymuszenia użycia przez system Windows standardowych sterowników trybu VGA zawartych w systemie Windows. Procedura ta jest przydatna w następujących sytuacjach.

Gdy system Windows jest instalowany na komputerze, w którym zastosowano nieobsługiwaną kartę wideo, Instalator systemu Windows instaluje sterownik standardowego trybu VGA. Jednak po zainstalowaniu systemu Windows uzyskano od producenta (OEM) i zainstalowano sterownik tej karty graficznej zgodny z systemem Windows.

W tym scenariuszu mogą się pojawić problemy z zamykaniem komputera lub komputer może przestać odpowiadać (zawiesić się). W celu rozwiązania tego problemu może zajść potrzeba usunięcia nowych sterowników OEM i przywrócenia standardowych sterowników VGA, aby stwierdzić, czy to sterowniki OEM spowodowały problem.

W tym artykule opisano, jak usunąć sterowniki wideo producenta i wymusić użycie przez system Windows standardowych sterowników VGA zawartych w systemie Windows.


Powrót do początku

Wymuszanie użycia przez system Windows standardowych sterowników trybu VGA bez konieczności używania Trybu Awaryjnego

Podczas instalowania sterownika OEM program Instalatora Windows kopiuje plik instalacyjny OEM (Oemsetup.inf) do folderu %Systemroot%\Inf. Następnie Instalator zmienia nazwę pliku Oemsetup.inf na Oemn.inf, gdzie n jest kolejnym numerem dla każdego instalowanego sterownika OEM.

Aby zidentyfikować plik Oemn.inf odpowiadający sterownikowi wideo OEM, można otworzyć każdy plik Oemn.inf w Notatniku, a następnie porównać go z oryginalnym plikiem Oemsetup.inf. Po znalezieniu pasującego pliku należy przenieść pliki Oemn.inf i Oemn.pnf do innej lokalizacji lub zmienić nazwy tych plików, nadając im inne rozszerzenia.
 1. Po zlokalizowaniu pasujących plików .inf przenieś pliki Oemn.inf i Oemn.pnf do innego folderu.
 2. W Menedżerze urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią kartę wideo, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj, aby usunąć kartę wideo.
 3. Uruchom ponownie komputer.

  Po zalogowaniu wyświetlony zostanie komunikat mówiący o znalezieniu nowego sprzętu i że jest to karta wideo zgodna z VGA. Uruchomiony zostanie Kreator znajdowania nowego sprzętu.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij polecenie Wyszukaj odpowiedni sterownik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Wyczyść wszystkie pola wyboru opcji wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij polecenie Wyłącz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Po wykonaniu kroków od 1 do 7 system Windows korzysta z uniwersalnego sterownika wideo Vga.sys. Jest to ten sam sterownik VGA, z którego system Windows korzysta w trybie awaryjnym.

Jeśli komputer działa stabilnie lub zamyka się w typowy sposób, gdy używany jest standardowy sterownik VGA, może zajść konieczność skontaktowania się z dostawcą sterownika OEM w celu zaraportowania problemów, które wystąpiły podczas korzystania ze sterownika OEM. Może też zajść konieczność otrzymania i instalacji nowszego sterownika (jeśli jest dostępny), który spowoduje rozwiązanie problemów.

Aby przywrócić sterowniki OEM, wykonaj następujące kroki:
 1. Przenieś pliki Oemn.inf i Oemn.pnf z powrotem do folderu %Systemroot%\Inf.
 2. Użyj Menedżera urządzeń w celu usunięcia karty wideo VGA, a następnie uruchom ponownie komputer.

  Funkcja Plug and Play systemu Windows zlokalizuje kartę wideo OEM i automatycznie zainstaluje ponownie sterowniki OEM.
UWAGA: Jeśli naciśniesz klawisz F8, a następnie klikniesz polecenie Włącz tryb VGA w menu startowym systemu Windows, system Windows uruchamia się z obszarem ekranu o rozmiarach 640 by 480 pikseli z 8-bitowym kolorem i może korzystać ze sterownika wideo OEM, a nie ze standardowego sterownika VGA.

Powrót do początku
kbmgmtsvc black
Właściwości

Identyfikator artykułu: 325341 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:45:00 — zmiana: 7.2

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbhowto kbhowtomaster kbplugplay kbdisplay kbmgmtservices KB325341
Opinia