Você está offline; aguardando reconexão

JAK: Korzystanie z narzędzia Netdom.exe w celu zmiany nazwy komputera w systemie Windows Server 2003

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 298593.

W TYM ZADANIU

Streszczenie
W tym artykule opisano, jak skorzystać z narzędzia Netdom.exe (należącego do narzędzi obsługi systemu Windows Server 2003) w celu zmiany nazwy komputera należącego do domeny systemu Microsoft Windows 2000 lub Windows Server 2003. Procedurę tę można przeprowadzić albo lokalnie, albo zdalnie na komputerze, którego nazwa jest zmieniana. Ponadto procedura ta nie wymaga resetowania ani ręcznego ponownego tworzenia konta komputera w domenie.

Za pomocą narzędzia Netdom.exe można zmienić nazwę komputera należącego do domeny systemu Windows Server 2003. Aby jednak zmienić nazwę komputera, trzeba określić konta użytkowników, które mają lokalne uprawnienia administracyjne, oraz obiekt konta komputera w usłudze Active Directory.

UWAGA: Aby zmienić nazwę kontrolera domeny za pomocą polecenia netdom, jako poziom funkcjonalności tej domeny musi być ustawiony system Windows Server 2003. Jednak polecenie to zmienia nazwę komputera dołączonego do domeny. Zmiana nazwy dotyczy również obiektu komputera w domenie. Pewne usługi, na przykład usługi urzędu certyfikacji, są oparte na stałej nazwie komputera. Jeśli istnieją usługi tego typu uruchomione na komputerze docelowym, zmiana nazwy komputera ma na nie szkodliwy wpływ. Z tego względu nie należy używać tego polecenia w celu zmiany nazwy kontrolera domeny. Zamiast tego należy użyć polecenia netdom nazwa_komputera. Aby uzyskać dodatkową pomoc, w plikach Pomocy wyszukaj hasło netdom, a następnie wyświetl temat „Zmienianie nazwy kontrolera domeny: usługa Active Directory”.

Powrót do początku

Jak zmienić nazwę komputera

 1. Zainstaluj narzędzia obsługi systemu Windows Server 2003, które znajdują się w folderze Support\Tools na dysku CD z systemem Windows Server 2003. (W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy plik Suptools.msi w folderze Support\Tools, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj).
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie.

  UWAGA: Następujący wiersz polecenia został zawinięty w wiele wierszy, aby ułatwić czytanie. Polecenie należy wprowadzić jako jeden wiersz.
  netdom renamecomputer nazwa_komputera /newname:nowa_nazwa_komputera
  /userd:domena\nazwa_użytkownika /passwordd:hasło |* /usero:nazwa_użytkownika
  /passwordo:hasło |* /force /reboot:czas_w_sekundach
  Oto opis tego wiersza polecenia:

  • nazwa_komputera: aktualna nazwa komputera, która ma zostać zmieniona.

  • nowa_nazwa_komputera: nazwa komputera po dokonaniu zmiany. Zarówno etykieta hosta systemu nazw domen (DNS), jak i nazwa systemu NetBIOS są zmieniane na nową nazwę. Jeśli nowa nazwa zawiera więcej niż 15 znaków, nazwa systemu NetBIOS jest tworzona z pierwszych 15 znaków.

  • /userd:domena\nazwa_użytkownika: konto użytkownika, które ma być używane w domenie docelowej. Konto to służy do nawiązania połączenia z domeną, do której dołączony jest dany komputer. Ten parametr jest wymagany, a jeśli nie zostanie określona żadna domena, przyjmowana jest domena komputera.

  • /usero:nazwa_użytkownika: konto użytkownika używane w domenie początkowej, które ma lokalne uprawnienia administracyjne (może to być to samo konto, co określone dla parametru /userd:). Konto to służy do nawiązania połączenia z komputerem, którego nazwa jest zmieniana. W przypadku pominięcia tego parametru użyte zostanie konto zalogowanego w danym momencie użytkownika. Domena użytkownika może zostać określona w postaci „/uo:domena\użytkownik”. Jeśli domena zostanie pominięta, przyjmowane jest założenie, że chodzi o konto na komputerze lokalnym.

  • /passwordd: hasło: hasło konta użytkownika określonego przez parametr /userd.

  • /passwordo: hasło: hasło konta użytkownika określonego przez parametr /usero.

   Znak gwiazdki (*): Wartość, która może zostać połączona zarówno z parametrem /passwordd, jak i /passwordo, i która wymusza monitowanie o hasło.

  • force: to polecenie może wpłynąć niekorzystnie na niektóre usługi działające na danym komputerze. W przypadku użycia przełącznika /force użytkownik nie jest monitowany o potwierdzenie.

  • reboot: ten parametr określa, że po zakończeniu operacji zmiany nazwy komputer ma zostać zamknięty i automatycznie uruchomiony ponownie. Można też podać liczbę sekund przed automatycznym zamknięciem komputera. Domyślnie jest to 30 sekund. Jeśli parametr ten nie zostanie określony, komputer musi zostać uruchomiony ponownie w sposób ręczny.
Przypuśćmy na przykład, że istnieje stacja robocza o nazwie „ten_komputer”, która należy do domeny o nazwie „moja_domena”. Chcemy zmienić nazwę tej stacji roboczej na „inny_komputer”, a następnie automatycznie uruchomić ją ponownie po 60 sekundach. Można użyć następującego polecenia.

UWAGA: Poniższy wiersz polecenia został zawinięty, aby ułatwić czytanie. Polecenie należy wpisać w jednym wierszu.
netdom renamecomputer ten_komputer /newname:inny_komputer
/userD:moja_domena\administrator /passwordd:*
/usero:administrator /passwordo:* /reboot:60
Może zostać wyświetlony następujący komunikat ostrzegawczy i może pojawić się monit z pytaniem, czy operacja ma być kontynuowana:
Ta operacja spowoduje zmianę nazwy komputera z „ten_komputer” na „inny_komputer”. Pewne usługi, na przykład usługi urzędu certyfikacji, są oparte na stałej nazwie komputera. Jeśli usługi tego typu są uruchomione na komputerze „ten_komputer”, zmiana nazwy komputera będzie miała szkodliwy wpływ.
Jeśli monit o kontynuowanie operacji ma nie być wyświetlany, podczas wprowadzania polecenia netdom oprócz innych parametrów należy użyć przełącznika /force.

Powrót do początku
kbactivedirectory
Propriedades

ID do Artigo: 325354 - Última Revisão: 06/23/2004 13:01:00 - Revisão: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbhowto kbhowtomaster kbactivedirectory kbofficexpsp1fix KB325354
Comentários
rePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("