Jak rozwiązywać problemy z uruchamianiem w systemie Windows Server 2003

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL325375
Klienci z sektora małych przedsiębiorstw znajdą dodatkowe zasoby edukacyjne i dotyczące rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej dla małych przedsiębiorstw.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 315396.
Wersja tego artykułu dla systemu Windows XP: 308041.
Streszczenie
W tym artykule opisano procedury rozwiązywania problemów z uruchamianiem w systemie Windows Server 2003.

Oto etapy pomyślnego uruchomienia systemu Windows:
 • Etap początkowy
 • Etap modułu ładującego rozruchu
 • Etap jądra
 • Etap logowania
Jeśli na którymś z tych etapów wystąpi błąd, system Windows może nie zostać uruchomiony poprawnie i mogą wystąpić następujące symptomy:
 • Komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się).
 • Zwracany jest komunikat o błędzie.
Jeśli problem z uruchomieniem występuje po kliknięciu pozycji Microsoft Windows Server 2003 w menu modułu ładującego rozruchu lub po wyświetleniu komunikatu „Wybierz system operacyjny do uruchomienia”, być może brakuje plików wymaganych przez system operacyjny albo są one uszkodzone. System Windows udostępnia kilka opcji rozwiązania tego problemu, w tym tryb awaryjny, konsolę odzyskiwania i automatyczne odzyskiwanie systemu.

Jak uruchomić komputer przy użyciu funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja

Jeśli problem z uruchomieniem występuje bezpośrednio po wprowadzeniu zmiany na komputerze (na przykład po zainstalowaniu nowego sterownika), można spróbować uruchomić komputer przy użyciu funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja.

Funkcja Ostatnia znana dobra konfiguracja pozwala uruchomić komputer z zastosowaniem ostatnich działających ustawień. Ta funkcja przywraca informacje dotyczące rejestru i ustawienia sterowników będące w mocy podczas ostatniego pomyślnego uruchomienia komputera. Można jej użyć, gdy po wprowadzeniu zmiany na komputerze (na przykład po zainstalowaniu lub uaktualnieniu sterownika urządzenia) nie można uruchomić systemu Windows.

Aby uruchomić komputer przy użyciu funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Zamknij system.
 2. Kliknij pozycję Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Po wyświetleniu komunikatu Wybierz system operacyjny do uruchomienia naciśnij klawisz F8.
 4. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  UwagaAby można było skorzystać z klawiszy strzałek na klawiaturze numerycznej, należy wyłączyć tryb NUM LOCK.
 5. Jeśli na komputerze są uruchamiane inne systemy operacyjne, kliknij pozycję Microsoft Windows Server 2003 na liście, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Uwagi
 • Wybierając opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja, można rozwiązać problemy, takie jak nowo dodany sterownik, który może być niewłaściwy dla używanego sprzętu. Ta funkcja nie rozwiązuje problemów spowodowanych przez uszkodzone lub brakujące pliki albo sterowniki.
 • Wybranie opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja powoduje przywrócenie tylko informacji z następującego klucza rejestru:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Wszelkie zmiany wprowadzone w innych kluczach rejestru pozostają.
Jeśli komputer można uruchomić za pomocą funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, przyczyną niepoprawnego działania uruchamiania może być ostatnia zmiana wprowadzona na komputerze (na przykład zainstalowanie sterownika). Zaleca się usunięcie lub zaktualizowanie sterownika lub programu, a następnie sprawdzenie, czy system Windows jest uruchamiany poprawnie.

Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym

Gdy komputer jest uruchamiany w trybie awaryjnym, system Windows ładuje tylko potrzebne sterowniki i usługi komputera. Trybu awaryjnego można użyć, gdy trzeba zidentyfikować i rozwiązać problemy powodowane przez wadliwe sterowniki, programy lub usługi, które są uruchamiane automatycznie.

Jeśli komputer można pomyślnie uruchomić w trybie awaryjnym, ale nie w normalnym, na komputerze może występować konflikt ustawień sprzętu lub zasobów. Mogą występować niezgodności programów, usług lub sterowników albo uszkodzenia rejestru. W trybie awaryjnym można wyłączyć lub usunąć program, usługę lub sterownik urządzenia, który uniemożliwia poprawne uruchomienie komputera.

Aby w trybie awaryjnym rozwiązać problemy z uruchamianiem, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Zamknij system.
 2. Kliknij pozycję Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Po wyświetleniu komunikatu Wybierz system operacyjny do uruchomienia naciśnij klawisz F8.
 4. W Menu opcji zaawansowanych systemu Windows przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga Aby można było skorzystać z klawiszy strzałek na klawiaturze numerycznej, należy wyłączyć tryb Num Lock.
 5. Jeśli na komputerze są uruchamiane inne systemy operacyjne, kliknij pozycję Microsoft Windows Server 2003 na liście, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli nie można uruchomić komputera w trybie awaryjnym, spróbuj uruchomić go za pomocą konsoli odzyskiwania. Jeśli nadal nie można uruchomić komputera, sprawdź, czy nie występują problemy ze sprzętem, takie jak wadliwe urządzenia albo problemy dotyczące zamontowania sprzętu, kabli czy podłączeń. Usuń wszelki ostatnio dodany sprzęt i ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy to rozwiązuje problem.
  • Jeśli komputer można uruchomić w trybie awaryjnym, przejdź do następnej sekcji i kontynuuj rozwiązywanie problemu z uruchamianiem.

Identyfikowanie przyczyny problemu z uruchamianiem za pomocą Podglądu zdarzeń

W dziennikach zdarzeń w Podglądzie zdarzeń mogą znajdować się informacje ułatwiające zidentyfikowanie i zdiagnozowanie przyczyny problemu z uruchamianiem. Aby wyświetlić zdarzenia zarejestrowane w dziennikach zdarzeń, wykonaj następujące czynności.
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Start, wskaż pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
  • Uruchom przystawkę Podgląd zdarzeń w programie Microsoft Management Console (MMC).
 2. W drzewie konsoli rozwiń węzeł Podgląd zdarzeń, a następnie kliknij dziennik, który chcesz wyświetlić. Na przykład kliknij pozycję Dziennik systemu lub Dziennik aplikacji.
 3. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

  Aby skopiować szczegóły zdarzenia, kliknij przycisk Kopiuj, otwórz nowy dokument w programie, w którym chcesz wkleić zdarzenie (na przykład w programie Microsoft Word), a następnie kliknij pozycję Wklej w menu Edycja.
 4. Aby wyświetlić opis poprzedniego lub następnego zdarzenia, kliknij przycisk ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół.

Identyfikowanie przyczyny problemu z uruchamianiem za pomocą narzędzia Informacje o systemie

Narzędzie Informacje o systemie udostępnia kompleksowy wgląd w informacje o sprzęcie komputera, składnikach systemu i środowisku oprogramowania. Za pomocą tego narzędzia można zidentyfikować urządzenia powodujące problemy i konflikty urządzeń. W tym celu wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz ciąg msinfo32, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Poszukaj urządzeń powodujących problemy lub konfliktów urządzeń. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W drzewie konsoli rozwiń węzeł Składniki, a następnie kliknij pozycję Urządzenia powodujące problemy.

   Sprawdź, czy w prawym okienku nie wymieniono jakichś urządzeń.
  2. W drzewie konsoli rozwiń węzeł Zasoby sprzętowe, a następnie kliknij pozycję Konflikty/Udostępnianie.

   Sprawdź, czy w prawym okienku nie wymieniono jakichś konfliktów zasobów.
  3. Jeśli zidentyfikujesz urządzenie powodujące problem, podejmij odpowiednie działania (na przykład usuń, wyłącz lub ponownie skonfiguruj urządzenie albo zaktualizuj sterownik), a następnie ponownie uruchom komputer w trybie normalnym.

   Urządzenia i ich sterowniki można usuwać i wyłączać w Menedżerze urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji o Menedżerze urządzeń, zobacz sekcję Identyfikowanie przyczyny problemu z uruchamianiem za pomocą Menedżera urządzeń.

   Jeśli komputer zostanie uruchomiony poprawnie, przyczyną problemu z uruchamianiem może być to konkretne urządzenie.

   Jeśli w celu rozwiązania problemu wyłączono urządzenie, należy się upewnić, że to urządzenie znajduje się na liście zgodności sprzętu systemu Windows Server 2003 i że jest poprawnie zainstalowane. Należy też skontaktować się z producentem, aby zgłosić to zachowanie i uzyskać informacje o ewentualnych aktualizacjach rozwiązujących ten problem z uruchamianiem. Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktowania się z producentami sprzętu komputerowego, kliknij odpowiedni numer artykułu na poniższej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   65416 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, A–K (strona może być w języku angielskim)

   60781 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, L–P (strona może być w języku angielskim)

   60782 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, Q–Z (strona może być w języku angielskim)
   Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje kontaktowe dotyczące innych firm są precyzyjne.
 4. Jeśli narzędzie Informacje o systemie nie zgłasza żadnych urządzeń powodujących problemy ani konfliktów urządzeń, poszukaj programów uruchamianych automatycznie wraz z systemem Windows. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W drzewie konsoli rozwiń węzeł Środowisko oprogramowania, a następnie kliknij pozycję Programy grupy Autostart.

   W prawym okienku będą wymienione programy uruchamiane automatycznie wraz z systemem Windows.
  2. Wyłącz te programy, a następnie ponownie uruchom komputer.

   Informacje o tym, jak wyłączyć program, można uzyskać z jego dokumentacji lub kontaktując się z jego producentem.
  3. Jeśli wyłączenie programów uruchamianych automatycznie rozwiąże problem z uruchamianiem systemu, włącz je ponownie — pojedynczo.

   Po włączeniu każdego z programów zamknij system i ponownie uruchom komputer, a następnie ustal, czy system jest uruchamiany poprawnie. Jeśli problem z uruchamianiem występuje, jego przyczyną może być ostatnio włączony program.

Korzystanie z pliku dziennika rozruchu trybu awaryjnego

W celu rozwiązania problemów z uruchamianiem można wyświetlić plik dziennika rozruchu Ntbtlog.txt i sprawdzić, których sterowników i usług nie załadowano, gdy komputer został uruchomiony w trybie awaryjnym.

Ten plik dziennika znajduje się w folderze %SystemRoot% (domyślnie jest to folder Windows). Zawiera listę urządzeń i usług, które są ładowane i które nie są ładowane, gdy komputer zostaje uruchomiony w trybie awaryjnym. Plik dziennika można otworzyć i przejrzeć, korzystając z dowolnego edytora tekstów, takiego jak Notatnik.


Za pomocą listy sterowników i usług, których nie załadowano podczas uruchamiania, można zidentyfikować potencjalną przyczynę problemu z uruchamianiem.

Uwaga Niektóre problemy z uruchamianiem występują na wczesnym etapie rozruchu. W takim przypadku system Windows może nie zapisać pliku dziennika rozruchu na dysku twardym.

Identyfikowanie przyczyny problemu z uruchamianiem za pomocą Menedżera urządzeń

Menedżer urządzeń prezentuje widok graficzny sprzętu zainstalowanego w komputerze. Za pomocą tego narzędzia można rozstrzygnąć ewentualne konflikty urządzeń lub zidentyfikować niezgodne urządzenia, czyli potencjalne przyczyny problemu z uruchamianiem.

Aby uruchomić Menedżera urządzeń, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.
 2. Rozwiń węzeł Narzędzia systemowe, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

  W prawym okienku będą wymienione urządzenia zainstalowane w komputerze. Jeśli obok urządzenia jest wyświetlany jakiś symbol, może występować problem z tym urządzeniem. Na przykład czarny wykrzyknik (!) na żółtym polu widoczny obok urządzenia wskazuje, że występuje problem z urządzeniem.

  Uwaga Aby wyłączyć urządzenie w Menedżerze urządzeń, należy kliknąć je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Wyłącz.
 3. Zbadaj ewentualne konflikty urządzeń. W tym celu kliknij dwukrotnie urządzenie w prawym okienku, a następnie kliknij kartę Zasoby.

  Jeśli występuje konflikt urządzenia, będzie wymieniony w obszarze Lista urządzeń powodujących konflikty.

  Zwróć uwagę na pole wyboru Użyj ustawień automatycznych. Jeśli system Windows pomyślnie wykrywa urządzenie, to pole wyboru jest zaznaczone, a urządzenie działa poprawnie. Jeśli jednak ustawienia zasobu bazują na ustawieniu Konfiguracja podstawowa n (gdzie n to liczba z zakresu 0 do 9), być może trzeba zmienić konfigurację. W tym celu kliknij inną konfigurację podstawową z listy lub ręcznie zmień ustawienia zasobu. OSTRZEŻENIETa procedura może wymagać zmiany ustawień układu CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) i systemu BIOS (Basic Input/Output System) komputera. Niepoprawne zmiany w systemie BIOS komputera mogą być przyczyną poważnych problemów. Ustawienia układu CMOS komputera należy wprowadzać na własną odpowiedzialność.

  Jeśli system Windows nie może rozwiązać konfliktu zasobów, upewnij się, że na komputerze skonfigurowano zezwalanie systemowi Windows na wyliczanie urządzeń w komputerze. W tym celu włącz ustawienie Plug and Play OS (System operacyjny Plug and Play) w narzędziu do konfigurowania systemu BIOS komputera. Informacje o zmienianiu ustawień systemu BIOS komputera można uzyskać z dokumentacji komputera lub kontaktując się z jego producentem.
 4. Jeśli zidentyfikujesz urządzenie powodujące problem, wyłącz je, a następnie ponownie uruchom komputer w trybie normalnym.

  Jeśli komputer zostanie uruchomiony poprawnie, przyczyną problemu z uruchamianiem może być wyłączone urządzenie.

  Należy się upewnić, że to urządzenie znajduje się na liście zgodności sprzętu systemu Windows Server 2003 i że jest poprawnie zainstalowane. Należy też skontaktować się z producentem, aby zgłosić to zachowanie i uzyskać informacje o ewentualnych aktualizacjach rozwiązujących ten problem z uruchamianiem.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfigurowania urządzeń w Menedżerze urządzeń, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323423 Jak konfigurować urządzenia za pomocą Menedżera urządzeń w systemie Windows Server 2003

Jak korzystać z narzędzia konfiguracji systemu

Narzędzie konfiguracji systemu (Msconfig.exe) automatyzuje rutynowe czynności rozwiązywania problemów wykonywane przez pracowników pomocy technicznej firmy Microsoft podczas diagnozowania problemów z konfiguracją systemu Windows. Za pomocą tego narzędzia można zmienić konfigurację systemu i rozwiązać problem metodą eliminacji możliwych przyczyn.

Aby móc uruchomić narzędzie konfiguracji systemu, należy zalogować się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer jest połączony z siecią, ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwiać korzystanie z tego narzędzia. Rozwiązaniem zalecanym ze względu bezpieczeństwo jest wykonywanie tych procedur przy użyciu polecenia Uruchom jako.

Uwaga Nie zaleca się używania narzędzia konfiguracji systemu do modyfikowania pliku Boot.ini komputera bez pomocy pracownika pomocy technicznej firmy Microsoft, ponieważ może to doprowadzić komputer do stanu, w którym nie będzie można z niego korzystać.

Tworzenie czystego środowiska na potrzeby rozwiązywania problemów

Aby utworzyć czyste środowisko na potrzeby rozwiązywania problemów, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij przycisk OK. (Aby użyć polecenia Uruchom jako, w polu Otwórz wpisz ciąg runas /user:administrator ścieżka\msconfig.exe, a następnie kliknij przycisk OK).
 2. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie diagnostyczne — załaduj tylko podstawowe urządzenia i usługi, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij pozycję Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.
 3. Po uruchomieniu systemu Windows ustal, czy problem nadal występuje.

Wyodrębnianie problemów za pomocą opcji uruchamiania systemu

Aby wyodrębnić problemy za pomocą opcji uruchamiania systemu, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij pozycję Uruchamianie selektywne.
 3. Wyczyść następujące pola wyboru:
  Przetwarzaj plik System.ini
  Przetwarzaj plik Win.ini
  Załaduj usługi systemowe
  Pola wyboru Użyj oryginalnego pliku BOOT.INI nie można wyczyścić.
 4. Aby przetestować proces ładowania oprogramowania, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Załaduj elementy startowe, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu ponownie uruchom komputer.

Wyodrębnianie problemów za pomocą opcji uruchamiania selektywnego

Aby wyodrębnić problemy za pomocą opcji uruchamiania selektywnego, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij pozycję Uruchamianie selektywne.
 3. Wyczyść wszystkie pola wyboru w obszarze Uruchamianie selektywne. Pola wyboru Użyj oryginalnego pliku BOOT.INI nie można wyczyścić.
 4. Zaznacz pole wyboru Przetwarzaj plik System.ini, kliknij przycisk OK i po wyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer.

  Powtórz ten proces dla każdego pola wyboru, zaznaczając je każde z osobna. Za każdym razem ponownie uruchamiaj komputer. Powtarzaj ten proces, aż wystąpi diagnozowany problem.
 5. Gdy problem wystąpi, kliknij kartę odpowiadającą wybranemu plikowi. Jeśli na przykład problem wystąpi po wybraniu pliku Win.ini, kliknij kartę WIN.INI w narzędziu konfiguracji systemu.

Wyodrębnianie problemów za pomocą karty Uruchamianie

Na karcie Uruchamianie są wymienione elementy ładowane podczas uruchamiania pochodzące z grupy Autostart, z sekcji „load=” i „run=” pliku Win.ini oraz z rejestru. Aby wyodrębnić problemy za pomocą karty Uruchamianie, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Uruchamianie.
 3. Wyczyść wszystkie pola wyboru.
 4. Aby rozpocząć rozwiązywanie problemów, zaznacz pierwsze pole wyboru, kliknij przycisk OK i po wyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer.

  Powtórz ten proces dla każdego pola wyboru, zaznaczając je każde z osobna. Za każdym razem ponownie uruchamiaj komputer. Powtarzaj ten proces, aż wystąpi diagnozowany problem.

Rozwiązywanie problemów z usługami systemowymi

Aby rozwiązać problemy z usługami systemowymi, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Usługi.
 3. Sprawdź, które z usług nie są zaznaczone.

  WAŻNE Nie należy pomijać tego kroku. Ten informacje będą potrzebne później.
 4. Kliknij przycisk Wyłącz wszystkie, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
 5. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij kartę Usługi.
 7. Włącz jedną z usług, zaznaczając jej pole wyboru, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy problem występuje.
 9. Powtarzaj kroki od 5 do 8 dla poszczególnych usług, aż problem wystąpi. Gdy problem wystąpi, będzie wiadomo, że powoduje go ostatnia włączona usługa. Ustal, która to usługa, i przejdź do kroku 10.
 10. Kliknij przycisk Włącz wszystkie, kliknij pole wyboru usługi powodującej problem, wyczyść pola wyboru wszystkich pozostałych usług ustalonych w kroku 3, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.

  Możesz obejść problem, pozostawiając usługę powodującą problem wyłączoną (niezaznaczoną). Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą niepoprawnie działającej usługi, skontaktuj się z jej producentem.

  Uwaga Ustalenie, która z usług powoduje problem, można przyspieszyć, testując usługi w grupach. Usługi można podzielić na dwie grupy, zaznaczając pola wyboru pierwszej grupy i czyszcząc pola drugiej. Następnie należy ponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czy problem występuje. Jeśli tak, oznacza to, że problem powoduje usługa z pierwszej grupy. Jeśli nie, oznacza to, że problem powoduje usługa z drugiej grupy. Ten proces należy powtarzać dla grupy z usługą powodującą problem aż do wyodrębnienia tej usługi.

Rozwiązywanie problemów z plikiem System.ini

Aby rozwiązać problemy z plikiem System.ini, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę SYSTEM.INI.
 3. Sprawdź, które z elementów nie są zaznaczone. Ustalenie, czy nie są niezaznaczone jakieś elementy podrzędne, może wymagać rozwinięcia niektórych elementów (takich jak element [sterowniki]).

  WAŻNE Nie należy pomijać tego kroku. Ten informacje będą potrzebne później.
 4. Kliknij przycisk Wyłącz wszystkie, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
 5. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij kartę SYSTEM.INI.
 7. Rozwiń wszystkie elementy na liście, włącz jeden z elementów, zaznaczając jego pole wyboru, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy problem występuje.
 9. Powtarzaj kroki od 5 do 8 dla poszczególnych elementów, aż problem wystąpi.

  Gdy problem wystąpi, będzie wiadomo, że powoduje go ostatni włączony element. Ustal, który to element, i przejdź do kroku 10.
 10. Kliknij przycisk Włącz wszystkie, wyczyść pole wyboru elementu powodującego problem, wyczyść pola wyboru wszystkich pozostałych elementów ustalonych w kroku 3, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.

  Możesz obejść problem, pozostawiając element powodujący problem wyłączony (niezaznaczony). Jeśli to możliwe, aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą niepoprawnie działającego elementu, skontaktuj się z jego producentem.

  Uwaga Ustalenie, który z elementów pliku System.ini powoduje problem, można przyspieszyć, testując elementy w grupach. Elementy można podzielić na dwie grupy, zaznaczając pola wyboru pierwszej grupy i czyszcząc pola drugiej. Następnie należy ponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czy problem występuje. Jeśli tak, oznacza to, że problem powoduje usługa z pierwszej grupy. Jeśli nie, oznacza to, że problem powoduje usługa z drugiej grupy. Ten proces należy powtarzać dla grupy z elementem powodującym problem aż do wyodrębnienia tego elementu pliku System.ini.

Rozwiązywanie problemów z plikiem Win.ini

Aby rozwiązać problemy z plikiem Win.ini, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę WIN.INI.
 3. Sprawdź, które z elementów nie są zaznaczone. Ustalenie, czy nie są niezaznaczone jakieś elementy podrzędne, może wymagać rozwinięcia niektórych elementów (takich jak element [Porty OLFax]).

  WAŻNE Nie należy pomijać tego kroku. Ten informacje będą potrzebne później.
 4. Kliknij przycisk Wyłącz wszystkie, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
 5. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij kartę WIN.INI.
 7. Rozwiń wszystkie elementy na liście, włącz jeden z elementów, zaznaczając jego pole wyboru, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy problem występuje.
 9. Powtarzaj kroki od 5 do 8 dla poszczególnych elementów, aż problem wystąpi.

  Gdy problem wystąpi, będzie wiadomo, że powoduje go ostatni włączony element. Ustal, który to element, i przejdź do kroku 10.
 10. Kliknij przycisk Włącz wszystkie, wyczyść kliknięciem pole wyboru elementu powodującego problem, wyczyść kliknięciami pola wyboru wszystkich pozostałych elementów ustalonych w kroku 3, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.

  Możesz obejść problem, pozostawiając element powodujący problem wyłączony (niezaznaczony). Jeśli to możliwe, aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą niepoprawnie działającego elementu, skontaktuj się z jego producentem.

  Uwaga Ustalenie, który z elementów pliku Win.ini powoduje problem, można przyspieszyć, testując elementy w grupach. Elementy można podzielić na dwie grupy, zaznaczając pola wyboru pierwszej grupy i czyszcząc pola drugiej. Następnie należy ponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czy problem występuje. Jeśli tak, oznacza to, że problem powoduje usługa z pierwszej grupy. Jeśli nie, oznacza to, że problem powoduje usługa z drugiej grupy. Ten proces należy powtarzać dla grupy z elementem powodującym problem aż do wyodrębnienia tego elementu pliku Win.ini.

Rozwiązywanie problemów z plikiem Boot.ini

Nikt oprócz administratorów systemu i użytkowników zaawansowanych nie powinien próbować zmieniać pliku Boot.ini. Procedura rozwiązywania problemów z plikiem Boot.ini przekracza zakres tego artykułu.

Więcej informacji należy szukać w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. W tym celu odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web.

Przywracanie normalnej konfiguracji uruchamiania w narzędziu konfiguracji systemu

Aby przywrócić normalną konfigurację uruchamiania w narzędziu konfiguracji systemu, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie normalne — załaduj wszystkie sterowniki urządzeń i usługi, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Ponownie uruchom komputer.

Korzystanie z konsoli odzyskiwania systemu Windows

Konsola odzyskiwania to narzędzie wiersza polecenia, za pomocą którego można naprawić system Windows, jeśli nie można poprawnie uruchomić komputera. Konsolę odzyskiwania można uruchomić z dysku CD systemu Windows Server 2003 lub podczas uruchamiania systemu, jeśli wcześniej zainstalowano ją na komputerze. Konsoli odzyskiwania należy użyć, jeśli zastosowanie opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja nie zadziałało i nie można uruchomić komputera w trybie awaryjnym. Konsola odzyskiwania jest narzędziem zalecanym tylko dla użytkowników zaawansowanych, którzy potrafią zidentyfikować i zlokalizować sterowniki oraz pliki wywołujące problemy za pomocą podstawowych poleceń.
Aby skorzystać z konsoli odzyskiwania, wykonaj następujące czynności.
 1. Włóż instalacyjny dysk CD systemu Windows Server 2003 do stacji dysków CD lub DVD, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Po wyświetleniu monitu w trakcie instalacji w trybie tekstowym naciśnij klawisz R, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.
Za pomocą konsoli odzyskiwania można wykonać następujące czynności:
 • Można uzyskać dostęp do sterowników na komputerze.
 • Można włączyć lub wyłączyć sterowniki urządzeń lub usługi.
 • Można skopiować pliki z instalacyjnego dysku CD systemu Windows Server 2003 lub z innego nośnika wymiennego. Można na przykład skopiować plik, który usunięto, a który jest potrzebny.
 • Można utworzyć nowy sektor rozruchowy i nowy główny rekord rozruchowy (MBR). To może być konieczne w przypadku problemów z uruchamianiem z istniejącego sektora rozruchowego.

Potwierdzanie, że dysk twardy i system plików nie są uszkodzone

Aby upewnić się, że dysk twardy i system plików nie są uszkodzone, należy uruchomić komputer z dysku CD systemu Windows Server 2003, uruchomić konsolę odzyskiwania, a następnie skorzystać z narzędzia wiersza polecenia Chkdsk. To może rozwiązać problem.

WAŻNEKonsola odzyskiwania jest narzędziem zalecanym tylko dla użytkowników zaawansowanych i administratorów. Aby można było używać konsoli odzyskiwania, należy podać hasło konta administratora.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przetestować i naprawić uszkodzony dysk twardy za pomocą narzędzia Chkdsk, zobacz sekcje „Jak używać konsoli odzyskiwania” i „Jak używać wiersza polecenia konsoli odzyskiwania” w następującym artykule:
307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP
Uwaga Jeśli program Chkdsk zgłosi, że nie może uzyskać dostępu do dysku twardego, mogą występować błędy sprzętu. Należy sprawdzić wszystkie połączenia kablowe oraz ustawienia zworek dysku. Więcej pomocy można uzyskać, zwracając się do serwisu komputerowego lub producenta komputera.

Jeśli program Chkdsk zgłasza, że nie może naprawić wszystkich problemów dotyczących dysku twardego, system lub główny rekord rozruchowy może być uszkodzony lub niedostępny. Należy spróbować użyć odpowiednich poleceń konsoli odzyskiwania, takich jak Fixmbr i Fixboot, skontaktować się z firmą świadczącą usługi odzyskiwania danych albo ponownie podzielić dysk twardy na partycje i sformatować go.

OSTRZEŻENIE Ponowne podzielenie dysku twardego na partycje i sformatowanie go spowoduje utratę wszystkich zapisanych na nim informacji.

WAŻNE Dodatkową pomoc można uzyskać, kontaktując się z producentem komputera lub pracownikiem pomocy technicznej firmy Microsoft. Próby naprawienia komputera powinni podejmować tylko upoważnieni do tego serwisanci. Próby naprawienia komputera przez nieodpowiednie osoby mogą doprowadzić do utraty gwarancji na ten komputer. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z konsoli odzyskiwania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326215 Jak używać konsoli odzyskiwania na komputerze z systemem Windows Server 2003, którego nie można uruchomić (strona może być w języku angielskim)

Jak używać automatycznego odzyskiwania systemu

Aby przeprowadzić odzyskiwanie po błędzie systemu za pomocą automatycznego odzyskiwania systemu, wykonaj następujące czynności.
 1. Przed rozpoczęciem procedury odzyskiwania upewnij się, że masz dostęp do poniższych pozycji:
  • Utworzona wcześniej dyskietka automatycznego odzyskiwania systemu.
  • Utworzony wcześniej nośnik z kopią zapasową.
  • Instalacyjny dysk CD oryginalnego systemu operacyjnego.
  • Jeśli masz kontroler pamięci masowej i wiesz, że producent dostarczył dla niego osobny plik sterownika (inny niż pliki sterowników dostępne na instalacyjnym dysku CD), przed rozpoczęciem tej procedury uzyskaj ten plik (na dysku).
 2. Włóż instalacyjny dysk CD oryginalnego systemu operacyjnego do stacji dysków CD lub DVD.
 3. Ponownie uruchom komputer. Jeśli pojawi się monit o naciśnięcie klawisza w celu uruchomienia komputera z dysku CD, naciśnij odpowiedni klawisz.
 4. Jeśli masz osobny plik sterownika (opisany w kroku 1), po wyświetleniu odpowiedniego monitu naciśnij klawisz F6, aby użyć tego sterownika w środowisku instalacji.
 5. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu na początku sekcji instalacji w trybie tekstowym naciśnij klawisz F2.

  Pojawi się monit o włożenie utworzonej wcześniej dyskietki automatycznego odzyskiwania systemu.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
 7. Jeśli masz osobny plik sterownika (opisany w kroku 1), po ponownym uruchomieniu systemu i wyświetleniu odpowiedniego monitu naciśnij (jeszcze raz) klawisz F6.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
Uwagi
 • Automatyczne odzyskiwanie systemu nie powoduje przywrócenia plików danych. Więcej informacji o tym, jako tworzyć i przywracać kopie zapasowe plików danych, można znaleźć w Pomocy systemu Windows.
 • W przypadku przywracania klastra serwerów, w którym wystąpiło niepowodzenie wszystkich węzłów i nie można przywrócić dysku kworum z kopii zapasowej, należy użyć automatycznego odzyskiwania systemu w każdym z węzłów pierwotnego klastra, aby przywrócić podpisy dysków i układ partycji dysków klastrowych (kworum i innych). Więcej informacji o tym, jako tworzyć i przywracać kopie zapasowe klastrów serwerów, można znaleźć w Pomocy systemu Windows.

Tworzenie zestawu dysków automatycznego odzyskiwania systemu za pomocą narzędzia kopii zapasowej

Do używania automatycznego odzyskiwania systemu jest wymagany zestaw dysków automatycznego odzyskiwania systemu. Aby utworzyć zestaw dysków automatycznego odzyskiwania systemu, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.

  Domyślnie zostanie uruchomiony Kreator kopii zapasowych lub przywracania, chyba że jest wyłączony. Zestaw dysków automatycznego odzyskiwania systemu można utworzyć za pomocą Kreatora kopii zapasowych lub przywracania, wybierając pozycję Wszystkie informacje na tym komputerze w sekcji Co ma zawierać kopia zapasowa. Możesz też przejść do następnego kroku i utworzyć zestaw dysków automatycznego odzyskiwania systemu w Trybie zaawansowanym.
 2. W Kreatorze kopii zapasowych lub przywracania kliknij łącze Tryb zaawansowany.
 3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Kreator automatycznego odzyskiwania systemu.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwagi
 • Będą potrzebne pusta dyskietka 1,44 MB w celu zapisania ustawień systemu oraz nośnik na pliki kopii zapasowej. Jeśli komputer nie ma stacji dyskietek, należy utworzyć kopię zapasową automatycznego odzyskiwania systemu na tym komputerze bez tej stacji. Należy skopiować pliki Asr.sif i Asrpnp.sif z folderu %SystemRoot%\Repair na inny komputer ze stacją dyskietek, a następnie skopiować te pliki na dyskietkę.
 • Tę procedurę mogą wykonać tylko członkowie grupy Administratorzy lub grupy Operatorzy kopii zapasowych na komputerze lokalnym oraz użytkownicy mający delegowane odpowiednie uprawnienia. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, być może tę procedurę mogą wykonać członkowie grupy Administratorzy domeny. Rozwiązaniem zalecanym ze względu na zabezpieczenia jest wykonywanie tej procedury przy użyciu polecenia Uruchom jako.
 • W ramach tej procedury jest tworzona kopia zapasowa tylko tych plików systemu, które są niezbędne do jego uruchomienia. Kopię zapasową plików danych należy wykonać osobno.
 • Po utworzeniu zestawu automatycznego odzyskiwania systemu należy starannie oznaczyć dyskietkę i nośniki kopii zapasowej oraz przechowywać je razem. Do skorzystania z nośników kopii zapasowej jest potrzebna dyskietka utworzona razem z tym zestawem nośników. Nie można użyć dyskietki utworzonej w innym momencie ani z innym zestawem nośników. Podczas automatycznego odzyskiwania systemu jest też potrzebny instalacyjny dysk CD.
 • Zestaw automatycznego odzyskiwania systemu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Zestaw automatycznego odzyskiwania systemu zawiera informacje o konfiguracji systemu, które umożliwiają złośliwe uszkodzenie tego systemu.
 • W razie tworzenia kopii zapasowej klastra serwerów Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu należy uruchomić we wszystkich węzłach klastra i upewnić się, że przy uruchomieniu każdej z tych kopii zapasowych automatycznego odzyskiwania systemu jest uruchomiona usługa klastrowania. Jeden z węzłów, w których będzie uruchamiany Kreator automatycznego odzyskiwania systemu, musi być w trakcie działania tego kreatora wymieniony jako właściciel zasobu kworum.

Jak naprawić instalację systemu Windows

Uszkodzoną instalację systemu Windows Server 2003 można niekiedy naprawić, uruchamiając Instalatora systemu Windows z dysku CD systemu Windows.

Aby naprawić instalację systemu Windows, wykonaj następujące czynności.
 1. Włóż dysk CD systemu Windows Server 2003 do stacji dysków CD lub DVD.
 2. Jeśli zostanie wyświetlone menu Co chcesz zrobić dysku CD systemu Windows, kliknij pozycję Zakończ.
 3. Wyłącz komputer, poczekaj kilka sekund, a następnie włącz go ponownie.
 4. Jeśli pojawi się monit o uruchomienie komputera z dysku CD, zrób tak.

  Uwaga Aby można było uruchomić Instalatora systemu Windows, komputer musi zostać uruchomiony z dysku CD-ROM systemu Windows Server 2003. Konfiguracja stacji dysków CD lub DVD musi to umożliwiać. Informacje dotyczące konfigurowania uruchamiania komputera z dysku CD lub DVD można uzyskać z dokumentacji dostarczonej z komputerem lub kontaktując się z producentem.
 5. Po uruchomieniu Instalatora naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować proces instalacji.
 6. Naciśnij klawisz ENTER w celu wybrania opcji Aby rozpocząć instalację systemu Windows, naciśnij klawisz ENTER. Nie wybieraj opcji Konsola odzyskiwania.
 7. Naciśnij klawisz F8, aby zaakceptować umowę licencyjną.

  Instalator wyszuka poprzednie instalacje systemu Windows.
  • Jeśli Instalator nie znalazł poprzedniej instalacji systemu Windows Server 2003, mogą występować błędy sprzętu.

   Błędy sprzętu przekraczają zakres tego artykułu. Aby uzyskać dodatkową pomoc, zwróć się do specjalisty do spraw sprzętu komputerowego. Możesz też skorzystać z narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem. Więcej informacji dotyczących narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem można znaleźć w temacie Pomocy systemu Windows Server 2003 poświęconym używaniu narzędzi do rozwiązywania problemów.
  • Jeśli Instalator znajdzie poprzednią instalację systemu Windows Server 2003, może zostać wyświetlony następujący komunikat:
   Jeśli jedna z poniższych instalacji systemu Windows Server 2003 jest uszkodzona, Instalator może podjąć próbę naprawienia jej. Użyj klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ i W DÓŁ, aby przenieść zaznaczenie na odpowiedni element listy. Aby przystąpić do naprawy zaznaczonej instalacji, naciśnij klawisz R. Aby kontynuować bez naprawiania, naciśnij klawisz ESC.
   Wybierz odpowiednią instalację systemu operacyjnego Windows Server 2003 i naciśnij klawisz R, aby ją naprawić.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby naprawić instalację.

   Uwagi
   • Do pomyślnego uruchomienia komputera z dysku CD systemu Windows Server 2003 konieczna może być zmiana sekwencji dysków rozruchu w ustawieniach systemu BIOS. Więcej informacji można uzyskać z dokumentacji komputera lub kontaktując się z jego producentem.
   • Jeśli nie można uruchomić komputera z dysku CD systemu Windows Server 2003, być może występuje błąd stacji dysków CD lub DVD albo inny błąd sprzętu.

    Błędy sprzętu przekraczają zakres tego artykułu. Aby uzyskać dodatkową pomoc, zwróć się do specjalisty do spraw sprzętu komputerowego. Możesz też skorzystać z narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem. Więcej informacji dotyczących narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem można znaleźć w temacie Pomocy systemu Windows Server 2003 poświęconym używaniu narzędzi do rozwiązywania problemów.
   • Po naprawieniu systemu Windows Server 2003 może pojawiać się monit o ponowne aktywowanie tej kopii systemu Windows Server 2003.

Jak znaleźć rozwiązanie za pomocą witryny pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web

Jeśli czynności opisane w tym artykule nie umożliwiły rozwiązania problemu, można poszukać jego rozwiązania w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Poniżej wymieniono i opisano niektóre z usług dostępnych w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
Dodatkowe materiały
ERD Emergency Recovery Disk ASR
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 325375 — ostatni przegląd: 06/27/2013 15:06:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Opinia