POPRAWKA: Przeciek pamięci w usłudze RPCSS (Remote Procedure Call Server Service)

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W programie Svchost.exe obsługującym usługę RPCSS (Remote Procedure Call Server Service) może wystąpić przeciek pamięci. Takie zachowanie pojawia się w Monitorze wydajności (programie PerfMon) i polega na zwiększeniu odczytu licznika bajtów prywatnych.
Przyczyna
Wywołanie GetProcessInfo modelu COM nie zwalnia tablicy przydzielonej przez stertę.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawkach


Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w poprawkę Microsoft COM+ Rollup Hotfix 22. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328924 INFO: Dostępność pakietu Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 22

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 The Datacenter Program and Windows 2000 Datacenter Server Product
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym uruchomieniem komputera, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji i poprawek systemu Windows z tylko jednym ponownym rozruchem komputera
kbIISCOM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 325748 — ostatni przegląd: 02/24/2014 15:44:03 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbwin2ksp4fix KB325748
Opinia