POPRAWKA: Przeciek pamięci w usłudze RPCSS (Remote Procedure Call Server Service)

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W programie Svchost.exe obsługującym usługę RPCSS (Remote Procedure Call Server Service) może wystąpić przeciek pamięci. Takie zachowanie pojawia się w Monitorze wydajności (programie PerfMon) i polega na zwiększeniu odczytu licznika bajtów prywatnych.
Przyczyna
Wywołanie GetProcessInfo modelu COM nie zwalnia tablicy przydzielonej przez stertę.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawkach


Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w poprawkę Microsoft COM+ Rollup Hotfix 22. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328924 INFO: Dostępność pakietu Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 22

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 The Datacenter Program and Windows 2000 Datacenter Server Product
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym uruchomieniem komputera, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji i poprawek systemu Windows z tylko jednym ponownym rozruchem komputera
kbIISCOM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 325748 — ostatni przegląd: 02/24/2014 15:44:03 — zmiana: 3.1

  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbwin2ksp4fix KB325748
Opinia