Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

POPRAWKA: Zdarzenie wywołujące komunikat „Odmowa dostępu” po zalogowaniu się z konta innego niż Administrator

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeśli po uruchomieniu systemu Windows z konta nieadministracyjnego do wywołania zdarzenia zostanie użyta subskrypcja nietrwała lub subskrypcja nietrwała konkretnego użytkownika, procedura modelu COM (Component Object Model) zwróci komunikat o błędzie „odmowa dostępu” z kodem błędu 0x80070005.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać dodatek Microsoft COM+ Hotfix Rollup 22. Poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko na komputerach, na których ten problem występuje. Ta poprawka prawdopodobnie przejdzie dodatkowe testy. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000 zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:


Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobrania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 The Datacenter Program and Windows 2000 Datacenter Server Product
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym rozruchem komputera, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Korzystanie z programu QChain.exe w celu zainstalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym rozruchem komputera
kbWin2000preSP4COMRollup22Fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 325785 — ostatni przegląd: 01/11/2015 04:45:34 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft COM+ 1.0, Microsoft Windows 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbqfe KB325785
Opinia