Jak włączyć funkcję Uruchom jako w systemie Windows Server 2003 i używać jej

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku włączanie i używanie funkcji Uruchom jako w systemie Windows Server 2003.

Funkcji tej można użyć do uruchomienia programu, konsoli MMC lub Panelu sterowania, korzystając z poświadczeń użytkownika innego niż obecnie zalogowany. Dzięki temu użytkownik dysponujący wieloma kontami może uruchomić program jako inny użytkownik. Na przykład funkcji Uruchom jako można użyć do uruchomienia programu jako administrator (jeśli zamierza się wykonywać zadania administracyjne) po zalogowaniu jako członek innej grupy, takiej jak Użytkownicy czy Użytkownicy zaawansowani.

Aby można było użyć funkcji Uruchom jako, musi być uruchomiona usługa logowania pomocniczego.

Powrót do początku

Włączanie usługi logowania pomocniczego

Domyślnie usługa logowania pomocniczego jest uruchamiana automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows. Administrator może jednak wyłączyć tę usługę. Aby włączyć usługę (jeżeli jest wyłączona):
 1. Zaloguj się jako Administrator lub jako członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
 3. Rozwiń węzeł Usługi i aplikacje, a następnie kliknij pozycję Usługi.
 4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Logowanie pomocnicze, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Ogólne.
 6. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny, a następnie w obszarze Stan usługi kliknij przycisk Start.
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Zarządzanie komputerem.
Powrót do początku

Uruchamianie programu jako inny użytkownik za pomocą funkcji Uruchom jako

Aby uruchomić program jako inny użytkownik za pomocą funkcji Uruchom jako:
 1. W Eksploratorze Windows, konsoli MMC lub Panelu sterowania znajdź program, który chcesz uruchomić.
 2. Klikając prawym przyciskiem myszy plik wykonywalny lub ikonę programu, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako.
 3. Kliknij polecenie Następujący użytkownik.
 4. W polach Nazwa użytkownika i Hasło wpisz nazwę i hasło użytkownika, którego poświadczeń chcesz użyć do uruchomienia programu, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: można również użyć polecenia wiersza polecenia runas. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK. W wierszu polecenia wpisz runas /?, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

 • Niektóre programy mogą nie obsługiwać polecenia runas.
 • Polecenie runas nie działa prawidłowo, gdy jest uruchamiane przy użyciu lokalnego konta systemowego.
 • Uruchomienie programu, konsoli MMC lub Panelu sterowania z lokalizacji sieciowej za pomocą funkcji Uruchom jako może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli poświadczenia służące do łączenia się z udziałem sieciowym są różne od poświadczeń służących do uruchamiania aplikacji. Dostęp do tego samego udziału sieciowego przy użyciu poświadczeń służących do uruchamiania programu może okazać się niemożliwy.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z funkcji Uruchom jako, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325362 JAK: Uruchamianie aplikacji z konta administratora w systemie Windows Server 2003 za pomocą polecenia „Uruchom jako”
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 325859 — ostatni przegląd: 12/03/2007 08:02:13 — zmiana: 6.5

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbsecurity kbhowtomaster kbui KB325859
Opinia