Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zainstalowanie niezgodnego ze standardem Plug and Play sterownika urządzenia PCI może spowodować problemy

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeśli zainstalowany zostanie sterownik urządzenia PCI systemu Microsoft Windows NT 4.0, który jest starszy niż aktualnie zainstalowany sterownik systemu Windows 2000 lub Windows XP, nastąpi ponowne przypisanie zasobów tego urządzenia do sterownika systemu Windows NT 4.0, co uniemożliwi komunikację między sterownikiem systemu Windows 2000 lub Windows XP a urządzeniem.
Przyczyna
Funkcja HalAssignSlotResources wywołana przez starszy sterownik przed zaprogramowaniem urządzenia PCI nie jest w stanie wykryć, czy dane urządzenie jest już obsługiwane przez sterownik zgodny ze standardem Plug and Play.
Obejście problemu
Nie należy instalować lub uruchamiać starszych, niezgodnych ze standardem Plug and Play sterowników urządzenia PCI, które jest już obsługiwane przez sterownik zgodny ze standardem Plug and Play.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 325955 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:46:11 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbpending KB325955
Opinia