Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po zamknięciu lub ponownym uruchomieniu komputera nieoczekiwanie w dzienniku zdarzeń systemu zostaje zarejestrowany identyfikator zdarzenia 6008

Symptomy
Gdy komputer zostanie uruchomiony ponownie po automatycznym zamknięciu go przez dowolny program przy użyciu funkcji InitiateSystemShutdownEx, w dzienniku zdarzeń systemu może zostać zarejestrowane następujące zdarzenie:
Identyfikator zdarzenia: 6008
Źródło: Dziennik zdarzeń
Typ: Błąd
Opis:
Poprzednie zamknięcie systemu o godzinie godzina dnia data było nieoczekiwane.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli zachodzą wszystkie następujące okoliczności:
 • Komputer jest zablokowany lub został na nim skonfigurowany wygaszacz ekranu chroniony hasłem.
 • Operacja zamykania została zainicjowana automatycznie przez program używający funkcji InitiateSystemShutdownEx z flagą wymuszenia.

  Na przykład użytkownik użył narzędzia do zdalnego zamykania systemu (Shutdown.exe) z zestawu Microsoft Windows 2000 Resource Kit, aby zamknąć komputer ze zdalnego komputera, lub zaplanował zamknięcie komputera lokalnego przy użyciu programu Shutdown.exe w połączeniu z poleceniem at lub Harmonogramem zadań.
W tej sytuacji usługa Dziennik zdarzeń nie zostaje powiadomiona o zdarzeniu zamknięcia, przez co operacja zamknięcia zostaje błędnie uznana przez usługę Dziennik zdarzeń za nieoczekiwane zdarzenie.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępnia obsługiwaną poprawkę, która modyfikuje to domyślne zachowanie. Jest ona jednak przeznaczona tylko do modyfikowania zachowania opisanego w tym artykule. Należy ją stosować tylko w przypadku systemów, które rzeczywiście tego wymagają.

Jeśli ta funkcja jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta funkcja jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla danego języka.Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2002-08-15 08:34   5.0.2195.5265   42 256 Basesrv.dll  2002-08-15 08:34   5.0.2195.5907   222 992 Gdi32.dll  2002-08-15 08:34   5.0.2195.6011   708 880 Kernel32.dll  2002-08-15 08:34   5.0.2195.4733   332 560 Msgina.dll  2002-08-15 08:34   5.0.2195.6000   379 664 User32.dll  2002-08-15 08:34   5.0.2195.5968   369 936 Userenv.dll  2002-08-08 15:23   5.0.2195.6003  1 642 416 Win32k.sys  2002-08-15 08:30   5.0.2195.6013   179 472 Winlogon.exe  2002-08-15 08:34   5.0.2195.5935   243 472 Winsrv.dll				
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu używania narzędzia do zdalnego zamykania systemu (Shutdown.exe) w celu zamknięcia i ponownego uruchomienia systemu na lokalnym lub zdalnym komputerze z systemem Windows 2000, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
317371 Jak zamykać system Windows 2000 i ponownie uruchamiać komputer za pomocą narzędzia zdalnego zamykania systemu
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania wielu poprawek, który wymaga tylko jednego ponownego uruchomienia komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
883635 Na komputerze z systemem Windows 2000 Server może wystąpić nienormalne zamknięcie systemu po uruchomieniu wygaszacza ekranu logowania systemu Windows (j. ang.)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326564 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:28:06 — zmiana: 3.5

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Professional SP1

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB326564
Opinia