Po zalogowaniu użytkownika program Explorer.exe wielokrotnie generuje komunikaty o błędzie naruszenia zasad dostępu

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zalogowaniu użytkownika program Explorer.exe może wielokrotnie generować komunikaty o błędzie naruszenia zasad dostępu. Naruszenie zasad dostępu występuje w module Browseui.dll. Symptom ten nie występuje po zalogowaniu się użytkownika z uprawnieniami administratora.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, gdy jest niedostępny jeden lub więcej kluczy rejestru. Brak możliwości uzyskania dostępu do kluczy rejestru uruchamia błędną ścieżkę kodową, co zawsze powoduje błąd. Błąd występuje, ponieważ została wywołana niepoprawna metoda zwalniania obiektu.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.W przypadku programu Internet Explorer 5.01 wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  29-lip-2002 17:21 5.0.3502.5983 792 848 Browseui.dll				
W przypadku programu Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  02-wrz-2002 16:48 5.50.4924.200 814 864 Browseui.dll				

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Jeśli zainstalowano poprawne symbole, plik dziennika Drwtsn32.log zawiera następujący wpis dotyczący stanu rejestru i stosu:
eax=00000006 ebx=7118c688 ecx=00000007 edx=00000001 esi=7113ead0 edi=80004005eip=71187da9 esp=00f8e088 ebp=00f8e10c iopl=0   nv up ei pl zr na po nccs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=0038 gs=0000   efl=00000246browseui!CEMDBLog::SetRoot+11:71187da9 83662000 and dword ptr [esi+0x20] (7113eb4c)},0x00:007> kChildEBP RetAddr 00f8e088 7113e5a9 browseui!CEMDBLog::SetRoot+0x1100f8e094 70bd1966 browseui!CEMDBLog::Initialize+0xd00f8e10c 7113e341 SHLWAPI!IUnknown_AtomicRelease+0x1700f8e10c 7113e341 browseui!CUserAssist::Initialize+0x2900f8e124 7113e2ec browseui!CUserAssist::Initialize+0x2900f8e12c 7113e262 browseui!CUserAssist_CI2+0x2500f8e148 711287bb browseui!CUserAssist_CreateInstance+0x2200f8e168 77a58661 browseui!CClassFactory::CreateInstance+0x4300f8e1d8 77a582ca OLE32!CServerContextActivator::CreateInstance+0x1bb00f8e1f4 77a584d3 OLE32!ActivationPropertiesIn::DelegateCreateInstance+0x4a00f8e218 77a58447 OLE32!CApartmentActivator::CreateInstance+0x3a00f8e234 77a57d88 OLE32!CProcessActivator::CCICallback+0x5900f8e254 77a57c9f OLE32!CProcessActivator::AttemptActivation+0x2a00f8e298 77a58403 OLE32!CProcessActivator::ActivateByContext+0x4a00f8e2c0 77a582ca OLE32!CProcessActivator::CreateInstance+0x3200f8e2dc 77a58376 OLE32!ActivationPropertiesIn::DelegateCreateInstance+0x4a00f8e528 77a582ca OLE32!CClientContextActivator::CreateInstance+0x8000f8e544 77a54518 OLE32!ActivationPropertiesIn::DelegateCreateInstance+0x4a00f8ecb0 77a5431d OLE32!ICoCreateInstanceEx+0x26d00f8ecd8 77a546ea OLE32!CoCreateInstanceEx+0x2b				
UWAGA: Rejestry ogólne mogą się różnić od pokazanych powyżej, ale błąd powodujący awarię występuje w instrukcji „and dword ptr [esi+0x20]”.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, należy kliknąć poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym rozruchem komputera, należy kliknąć poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326572 — ostatni przegląd: 02/12/2014 14:13:07 — zmiana: 5.4

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbshell kbwin2ksp4fix kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbwin2000presp4fix KB326572
Opinia