Komunikat o błędzie „Nie można otworzyć <Nazwa przystawki>” podczas uruchamiania programu MMC na komputerze z systemem Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby uruchomienia programu Microsoft Management Console (MMC) z przystawką na komputerze z systemem Microsoft Windows XP program MMC może nie zostać uruchomiony i może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Program MMC nie może otworzyć Nazwa przystawki. Być może plik nie istnieje, nie jest konsolą MMC lub został utworzony przez starszą wersję programu MMC. Może być to także spowodowane brakiem wystarczających uprawnień dostępu do pliku.
Uwaga W tym komunikacie o błędzie Nazwa przystawki to symbol zastępczy nazwy pliku przystawki programu MMC, jak na przykład Compmgmt.msc.
Przyczyna
Ten problem może występować, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Został skonfigurowany użytkownik folderu %APPDATA% lub została skonfigurowana zmienna środowiskowa systemu wskazująca lokalizację, która jest niedostępna, jak na przykład udział sieciowy.
 • Funkcja Pliki trybu offline jest wyłączona na komputerze z systemem Windows XP.
Rozwiązanie
Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

System Windows XP, wersje 32-bitowe

  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  16-sie-2002 18:17 5.1.2600.55    765 952 Mmc.exe       19-sie-2002 16:57 5.1.2600.55    67 584 Mmcbase.dll     19-sie-2002 16:58 5.1.2600.55   1 141 248 Mmcndmgr.dll    19-sie-2002 16:58 5.1.2600.55    46 592 Mmcshext.dll   				

System Windows XP, wersja 64-bitowa

  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  16-sie-2002 18:17 5.1.2600.55    2 907 136 Mmc.exe      19-sie-2002 16:58 5.1.2600.55    138 240 Mmcbase.dll    19-sie-2002 16:58 5.1.2600.55   3 801 088 Mmcndmgr.dll    19-sie-2002 16:58 5.1.2600.55    134 656 Mmcshext.dll  				
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy włączyć funkcję Pliku trybu offline na komputerze z systemem Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307853 JAK: Korzystanie z plików trybu offline w systemie Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326574 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:54:33 — zmiana: 1.8

Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix KB326574
Opinia