Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP – wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku twardym

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano miejsce na dysku twardym wymagane do instalacji dodatku Service Pack 1 (SP1) na komputerach z zainstalowanym systemem Windows XP Home Edition, Windows XP Professional lub Windows XP 64-Bit Edition.

Należy zauważyć, że miejsce robocze opisane w następującej tabeli jest wymagane dla plików używanych tylko w czasie instalacji. To wymaganie jest tymczasowe i nie wlicza się w łączne wymagania przestrzeni na dysku.

Miejsce wymagane na pliki, które usuwają dodatek SP1, jest przeznaczone do przechowywania plików i ustawień zmienianych w czasie instalacji dodatku Service Pack. Te pliki systemowe, których kopię zapasową można wykonać automatyczne w czasie instalacji, są wymagane, jeśli dodatek Service Pack ma być później usuwany.
Więcej informacji
W poniższej tabeli podano listę wymagań dotyczących ilości miejsca na dysku twardym wynikających z instalacji dodatku SP1 dla systemu Windows XP .
     Miejsce wymagane na instalację      Miejsce wymagane na instalację dodatku SP1 z     dodatku SP1 z dystrybucji         dysku CD-ROM lub witryny     udostępnionej w folderze sieciowym    Windows XP SP1 w sieci Web------------------------------------------------------------------------------Tylko    145 megabajtów (MB)        145 MB (sam dodatek SP) dodatek   (sam dodatek SP1)         + 283 MB (pliki dodatku Service                    zawarte w folderzePack                      %Windir%\Servicepackfiles)Suma pośrednia   145 MB           428 MBMiejsce robocze   56 MB            56 MBPliki       233 MB           233 MBusuwające dodatek SP1Suma        378 MB           661 MB       maksymalnie 434 MB       maksymalnie 717 MB       w czasie instalacji       w czasie instalacji					
Oprócz ilości miejsca wymaganego na partycji, na której jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP1, do instalacji wymaga się 30 MB wolnego miejsca na partycji systemowej.Partycja systemowa oznacza wolumin dyskowy zawierający pliki sprzętowe potrzebne do uruchomienia systemu Windows (np. Ntldr, Boot.ini i Ntdetect.com).

Aby uzyskać dodatkowe informacje o uzyskiwaniu dodatku SP1 dla systemu Windows XP, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326583 — ostatni przegląd: 10/29/2007 17:58:00 — zmiana: 1.4

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition z dodatkiem SP1

 • kbsetup kbprb kbproductlink KB326583
Opinia