Opis dodatku Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Office 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2000 zawiera najnowsze aktualizacje pakietu Microsoft Office 2000. Dodatek SP3 w znaczący sposób poprawia bezpieczeństwo, stabilność oraz wydajność pakietu Office 2000. Niektóre poprawki dołączone do dodatku Office 2000 SP3 zostały wcześniej wydane jako osobne aktualizacje. Wszystkie te aktualizacje zebrano razem w tym dodatku Service Pack, który zawiera również inne poprawki zwiększające niezawodność i wydajność programów pakietu Office 2000.

W tym artykule opisany jest sposób pobierania i instalowania dodatku SP3 dla pakietu Office 2000.
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować dodatek SP3 dla pakietu Office 2000

Ważne Przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla pakietu Microsoft Office 2000 (aktualizacji klienta lub aktualizacji administracyjnej) należy zainstalować dodatek Service Release 1a (SR-1a) dla pakietu Microsoft Office 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak zainstalować dodatek SR-1a dla pakietu Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
245025 Jak uzyskać i zainstalować aktualizację SR-1/SR-1a dla pakietu Office 2000

Aktualizacja klienta

Jeśli pakiet Office 2000 został zainstalowany z dysku CD, istnieją dwie następujące możliwości:
 • Automatyczne zainstalowanie najnowszych aktualizacji, w tym dodatku SP3 dla pakietu Office 2000, przy użyciu witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web
 • Zainstalowanie tylko dodatku SP3 (aktualizacji klienckiej) dla pakietu Office 2000 przy użyciu procedury, którą opisano w sekcji „Dodatek SP3 dla pakietu Office 2000 — aktualizacja kliencka” tego artykułu
W obu tych przypadkach podczas instalacji musi być dostępny dysk CD z pakietem Office 2000.

Witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web

Aby witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web wykryła aktualizacje, które należy zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby dokończyć proces instalacji.

Dodatek SP3 dla pakietu Office 2000 — aktualizacja kliencka

Aby pobrać i zainstalować tylko dodatek SP3 dla pakietu Office (aktualizację kliencką), wykonaj następujące kroki:
 1. W przeglądarce sieci Web odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik O2ksp3.exe w wybranym folderze.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik o2ksp3.exe.
 4. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie aktualizacji kliknij przycisk Tak.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 6. Po wyświetleniu monitu włóż dysk CD z pakietem Office 2000, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Po wyświetleniu komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
Uwaga: Usunięcie zainstalowanego dodatku SP3 dla pakietu Office 2000 jest niemożliwe. Aby powrócić do wersji pakietu Office 2000 sprzed instalacji dodatku SP3, należy usunąć cały pakiet Office 2000, a następnie ponownie zainstalować go z oryginalnego dysku CD.

Dodatek SP3 dla pakietu Office 2000 — aktualizacja administracyjna

Jeżeli dowolny z produktów wymienionych na początku tego artykułu został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi go zaktualizować w lokalizacji na serwerze przy użyciu publicznej aktualizacji administracyjnej i wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Administrator serwera może pobrać aktualizację administracyjną, wykonując następujące kroki:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Pobierz plik na pulpit.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik o2ksp3a.exe.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz C:\O2ksp3a, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po wyświetleniu monitu o utworzenie folderu kliknij przycisk Tak.
 7. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /a ścieżka administracyjna\plik MSI /p C:\O2ksp3a\plik MSP SHORTFILENAMES=1
  , gdzie ścieżka administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 (na przykład C:\Office2000),

  plik MSI jest plikiem pakietu bazy danych msi dla produktu Office 2000 (na przykład Data1.msi),

  a plik MSP jest nazwą publicznej aktualizacji instalacji administracyjnej.

  Uwaga: Aby okna dialogowe Instalacja administracyjna pakietu Office 2000 i Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania nie były wyświetlane, można dodać w wierszu polecenia przełącznik /qb+.
 8. Aby rozmieścić aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka administracyjna\plik MSI REINSTALL=All REINSTALLMODE=vomus
  , gdzie ścieżka administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 (na przykład C:\Office2000),

  a plik MSI jest plikiem pakietu bazy danych MSI dla produktu Office 2000 (na przykład Data1.msi).
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdrożenia jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304165 Jak zainstalować aktualizację instalacji administracyjnych
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania aktualizacji administracyjnej.

Można się również zapoznać z następującym artykułem z zestawu Microsoft Office 2000 Resource Kit:

http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=14190

Uwagi dotyczące dodatku SP3 dla pakietu Office 2000

Zarówno kliencka, jak i administracyjna wersja dodatku SP3 dla pakietu Office 2000 zawiera uaktualnienie środowiska wykonawczego Access Runtime.

Uwaga: Funkcja przetwarzania bieżącego programu Access nie jest instalowana z pakietem Office 2000. Dostęp do niej można uzyskać tylko za pomocą narzędzi z pakietu Office Developer Tools. Jeśli funkcja ta nie została zainstalowana z pakietem Office Developer Tools, pliki ARTSP3.msp (wersja kliencka) i ARTSP3ff.msp (wersja administracyjna) są bezużyteczne. Jeśli zainstalowano pełną wersję programu Microsoft Access 2000, zostanie on zaktualizowany za pomocą pliku MainSP3.msp (wersja kliencka) lub MainSP3ff.msp (wersja administracyjna). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uaktualniania instalacji wykonywalnych w trybie przetwarzania bieżącego programu Access, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
287484 How to download and install an administrative update available for the Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness Update (strona może być w języku angielskim)
Wszystkie wersje językowe administracyjnych plików do pobrania zawierają następujące aktualizacje:
 • Mainsp3ff.msp: Pełna aktualizacja administracyjna składników podstawowych pakietu Office 2000.
 • Cd2sp3ff.msp: Pełna aktualizacja administracyjna składników pochodzących z drugiego dysku CD z pakietem Microsoft Office 2000 Professional, Microsoft Office 2000 Premium lub Microsoft Office 2000 Small Business.
 • Outlctlx.exe: Aktualizacja kliencka umożliwiająca zainstalowanie formantu widoku programu Microsoft Outlook.
Wersje językowe angielska, francuska, niemiecka i japońska administracyjnych plików do pobrania zawierają następujące aktualizacje:
 • Artsp3ff.msp: Pełna aktualizacja kliencka plików wykonywalnych programu Microsoft Access 2000.

Znane problemy z instalowaniem dodatku SP3 dla pakietu Office 2000

Ponowne uruchamianie komputera podczas instalacji

Instalacja dodatku SP3 dla pakietu Office 2000 może wymagać ponownego uruchomienia komputera, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Uruchomiono system Microsoft Windows 2000, w którym nie ma najnowszej wersji Instalatora Windows. Aby zapobiec ponownemu uruchomieniu się komputera, uaktualnij Instalatora Windows do wersji 2.0. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Uruchomiono pasek skrótów pakietu Office. Aby zapobiec ponownemu uruchomieniu komputera, przed zastosowaniem dodatku SP3 dla pakietu Office 2000 należy zamknąć pasek skrótów pakietu Office.
 • Zainstalowano program SharePoint Team Services firmy Microsoft. Aby zapobiec ponownemu uruchomieniu komputera, przed zastosowaniem dodatku SP3 dla pakietu Office 2000 należy zamknąć usługę programu SharePoint Team Services.

Dodatek SP3 dla pakietu Office 2000 może wymagać dysku CD z pakietem Office lub lokalizacji instalacji sieciowej

Aby zapewnić integralność instalacji pakietu Office, kreator instalacji może w trakcie procesu instalacji wymagać dostępu do dysku CD z produktem Office lub do lokalizacji instalacji sieciowej.

Indeksy programu Microsoft Access 2000 ulegają zmianie podczas rozbudowy o język SQL po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2000

Jeśli po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2000 pliki kreatora programu Access nie zostaną poprawnie uaktualnione, indeksy w programie Access 2000 posortowane malejąco po dostosowaniu do programu SQL Server będą posortowane rosnąco. Przyczyną wystąpienia tego problemu jest brak informacji o wersji plików Kreatora programu Access, który powoduje, że nie zostają one prawidłowo zaktualizowane po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu oraz kroków, jakie należy wykonać w celu jego uniknięcia, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
331976 Pliki bez informacji o wersji nie są aktualizowane po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub poprawki pakietu Office 2000

Dodatek Service Release 1 (SR1) MultiLanguage Pack dla pakietu Microsoft Office 2000

Jeśli jest używany dodatek SR1 MultiLanguage Pack dla pakietu Office 2000, w celu uzyskania pełnej funkcjonalności pakietu Office 2000 z dodatkiem SP3 należy zainstalować oba następujące elementy:

Jak ustalić, czy aktualizacja publiczna została zainstalowana

Dodatek SP3 dla pakietu Office 2000 zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
Acwzlib.mde	Acwzmain.mde  Acwztool.mde Artgalry.exe	Bjablr32.dll  Bjlog32.dll Bjsrch32.dll	Cag.exe     Ccmarch.dll Cdo.dll     Cdo.dll     Chapi3t1.dll Contab32.dll	Emablt32.dll	Emsabp32.dll Emsmdb32.dll	Emsui32.dll	Envelope.dll Eurotool.xla	Excel.exe	Exsec32.dll Fm20.dll	Fp4awec.dll	Graph9.exe Mcps.dll	Mdt2db.dll	Mdt2dbns.dll Mdt2dd.dll	Mdt2df.dll	Mdt2dfx.dll Mdt2fref.dll	Mdt2fw.dll	Mdt2fwui.dll Mdt2g.dll	Mdt2gddo.dll	Mdt2gddr.dll Mdt2qd.dll	Medcat.dll	Mimedir.dll Minet32.dll	Msaccess.exe	Msdaipp.dll Msgr2en.lex	Msmapi32.dll	Msmapi32.dll Mso9.dll	Msoeuro.dll	Msonsext.dll Msppt9.olb	Mspst32.dll	Mspst32.dll Msqry32.exe	Mssp3en.lex	Mssp3ena.lex Msspell3.dll	Ocp.dll     Oladd.fae Olappt.fae	Olexchng.aw	Olkfstub.dll Olsec9.chm	Olxchng9.chm	Omi9.dll Omint.dll	Ouactrl.ocx	Outex.dll Outlhlp.aw	Outllib.dll	Outllibr.dll Outlmime.dll	Outlook.exe	Ows.dll Photoed.exe	Powerpnt.exe	Pp7x32.dll Ppttools.ppa	Pstprx32.dll	Rm.dll Rtfhtml.dll	Sendto9.dll	Soa900.dll Utility.mda	Vbe6.dll	Winword.exe Wrd6ex32.cnv	Ww9intl.dll	Xleuro9.chm
Aby stwierdzić, czy dodatek SP3 dla pakietu Office 2000 jest zainstalowany, uruchom dowolny program pakietu Office 2000, a następnie kliknij polecenie Microsoft program — informacje w menu Pomoc. Jeśli zainstalowano dodatek SP3 dla pakietu Office 2000, wersją programu jest (SP3).

W następującej tabeli podano numery wersji produktów pakietu Microsoft Office, które pojawiają się w oknie dialogowym Microsoft program — informacje.
Program pakietu Office     Nazwa pliku   Wersja dodatku SP3 ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.6926 Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.6926 Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6627 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.6620 Microsoft Word     Winword.exe  9.0.6926
Ponieważ niekiedy informacje w oknie dialogowym Informacje niepoprawnie wskazują wersję dodatku SP3 dla pakietu Office 2000, firma Microsoft zaleca sprawdzenie właściwości pliku programu wykonywalnego. W następującej tabeli podano wersje plików, które znaleziono we właściwościach plików wykonywalnych programów z pakietu Office 2000 z dodatkiem SP3:
  Program pakietu Office     Nazwa pliku   Wersja dodatku SP3 ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.0.6620 Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.0.6627 Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6604 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.0.6620 Microsoft Word     Winword.exe  9.0.0.6926

Problemy rozwiązywane przez aktualizację

Dodatek SP3 dla pakietu Office 2000 rozwiązuje problemy opisane w następujących biuletynach zabezpieczeń firmy Microsoft: Dodatek SP3 dla pakietu Office 2000 zawiera wszystkie aktualizacje pakietu Office dołączone wcześniej do dodatku Service Pack 2 (SP2).
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące określonych aktualizacji, które dołączono do dodatku SP-2 dla pakietu Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276257 List of issues fixed in Office 2000 Service Pack 2
Dodatek SP3 dla pakietu Office 2000 zawiera następujące aktualizacje, które wydano po dodatku SP2 dla pakietu Office 2000: Poprawki z dodatku SP3 dla pakietu Office 2000 rozwiązują problemy, które opisano w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326605 Problemy z programem Access 2000 rozwiązane przez dodatek Service Pack 3 dla pakietu Office 2000 (strona może być w języku angielskim)

326667 Problemy z programem Excel 2000 rozwiązane przez dodatek Service Pack 3 dla pakietu Office 2000

326669 Problemy z programem FrontPage 2000 rozwiązane przez dodatek Service Pack 3 dla pakietu Office 2000 (strona może być w języku angielskim)

326668 Lista problemów z programem Outlook 2000 rozwiązanych przez dodatek Service Pack 3 dla pakietu Office 2000 (strona może być w języku angielskim)

326609 Problemy z programem PowerPoint 2000 rozwiązane przez dodatek Service Pack 3 dla pakietu Office 2000 (strona może być w języku angielskim)

326665 Lista problemów z programem Word 2000 rozwiązanych przez dodatek Service Pack 3 dla pakietu Office 2000

237381 Wpisywane znaki znikają lub są zamieniane na wielkie litery (strona może być w języku angielskim)

280116 Komunikat o błędzie „Ten program wykonał niedozwoloną operację i zostanie zamknięty” podczas przycinania obrazu w programie Photo Editor (strona może być w języku angielskim)

294687 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia lub zapisania danych w domenie DFS w pakiecie Office 2000

298417 Program pakietu Office przestaje odpowiadać podczas wyświetlania okna dialogowego Otwieranie (strona może być w języku angielskim)
314698 Niska wydajność w przypadku ustawienia udziału zdalnego dla opcji „Domyślna lokalizacja plików” (strona może być w języku angielskim)

265105 Elementy menu podręcznych znikają po otwarciu kilku dokumentów opartych na szablonie (strona może być w języku angielskim)

311056 Rozmiar wyświetlanego obrazu EMF zmienia się po zmianie rozdzielczości ekranu w systemie Windows 2000 (strona może być w języku angielskim)
Dodatek SP3 dla pakietu Office 2000 rozwiązuje następujący problem, który nie został wcześniej udokumentowany w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

OFF: Podczas korzystania z folderów sieci Web zamiast domyślnych ikon plików wyświetlane są ikony uniwersalne

Podczas przeglądania zawartości folderu sieci Web zamiast domyślnych ikon plików mogą pojawiać się uniwersalne ikony plików.

Program Word może przestać odpowiadać po otwarciu dokumentu HTML zawierającego tag <!—[if gte mso

Jeśli w programie Microsoft Word zostanie otwarty dokument HTML zawierający tag <!--[if gte mso, program Word może przestać odpowiadać.

OFF: Podczas obracania obrazu w programie Photo Editor obraz może zniknąć

Podczas obracania obrazu w wersji programu Photo Editor, którą dołączono do pakietu Office 2000, obraz może zniknąć.

XL: Listy rozwijane z pól kombi zawsze pojawiają się na monitorze podstawowym

Na ekranie wyświetlanym na dwóch monitorach listy rozwijane z pól kombi zawsze pojawiają się na monitorze podstawowym, nawet jeśli samo pole kombi jest wyświetlane na monitorze pomocniczym.
informacje OFFXP poprawka lista
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326585 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:54:45 — zmiana: 13.0

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfile kbsetup kbupdate atdownload kbdownload kbinfo KB326585
Opinia