Komunikat o błędzie „Explorer.exe wygenerował błędy i zostanie zamknięty przez system Windows” podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 3

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeśli Kreator instalacji dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000 jest uruchamiany za pomocą Eksploratora Windows (uruchom Eksploratora Windows, a następnie kliknij dwukrotnie plik w2ksp3.exe), po zakończeniu pracy Kreatora instalacji systemu Windows 2000 może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
explorer.exe wygenerował błędy i zostanie zamknięty przez system Windows.
Musisz ponownie uruchomić program.

Tworzony jest dziennik błędów.
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się, ponieważ dodatek SP3 dla systemu Windows 2000 nie aktualizuje prawidłowo następującego pliku programu Microsoft Internet Explorer 5.5 lub Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP1:
MSHTML.dll
Rozwiązanie
Aby obejść ten problem, przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla systemu Windows 2000 należy zamknąć wszystkie uruchomione programy i wszystkie otwarte okna. Jeśli Kreator instalacji dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000 jest uruchamiany przez dwukrotne kliknięcie pliku w2ksp3.exe w Eksploratorze Windows, przed kontynuowaniem instalacji dodatku SP3 należy zamknąć Eksploratora Windows.

Aby uruchomić dodatek SP3 dla systemu Windows 2000 przy użyciu wiersza polecenia, należy wykonać następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie dysk:w2ksp3.exe (gdzie dysk oznacza stację dysków zawierającą dysk CD-ROM z dodatkiem SP3), a następnie kliknij przycisk OK.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326612 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:55:36 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB326612
Opinia