Komunikaty o błędach spowodowane wyłączeniem usługi Windows Update lub Microsoft Update przez administratora systemu

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy

Komputery z systemem Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003

Może się pojawić jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Po uzyskaniu dostępu do witryny sieci Web Windows Update lub Microsoft Update wyświetlany jest komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Odmowa dostępu
  Ustawienia zasad sieciowych uniemożliwiają użycie usługi Windows Update do pobrania i zainstalowania aktualizacji na tym komputerze. If you believe you have received this message in error, please check with your system administrator.
 • Po kliknięciu polecenia Windows Update lub Microsoft Update w menu Start wyświetlany jest komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Rozszerzenie Windows Update zostało wyłączone przez administratora tego systemu.

Komputery z systemem Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003

Może wystąpić jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Skrótu Windows Update lub Microsoft Update nie ma w menu Start.
 • Skrótu Windows Update lub Microsoft Update brakuje w menu Narzędzia w programie Microsoft Internet Explorer.
 • Karty Aktualizacje automatyczne nie ma w oknie dialogowym Właściwości systemu.
 • Po skonfigurowaniu funkcji Aktualizacje automatyczne nie są wyświetlane powiadomienia o aktualizacjach krytycznych. Ponadto nie przychodzą aktualizacje krytyczne z witryny Windows Update lub Microsoft Update.
 • Menedżer urządzeń nie instaluje automatycznie aktualizacji sterowników z witryny sieci Web Windows Update lub Microsoft Update.
 • Po kliknięciu narzędzia Aktualizacje automatyczne w Panelu sterowania ustawienia aktualizacji automatycznych są niedostępne. Pojawia się komunikat podobny do następującego:
  Usługa Windows Update jest niedostępna.
Przyczyna
Ten problem występuje wtedy, gdy usługa Windows Update została wyłączona przy użyciu jednego z następujących ustawień:
 • Zasady grupy
 • Zasady systemowe
 • Rejestr
Rozwiązanie

Użytkownicy w przedsiębiorstwie, którzy mają połączenie z siecią firmową

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z lokalnym administratorem systemu w celu ustalenia, czy dostęp do witryny Windows Update jest wyłączony przy użyciu ustawień Zasad grupy.

Użytkownicy domowi, którzy nie mają połączenia z siecią firmową

Użytkownicy systemu Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003

Aby przywrócić brakujący skrót do usługi Windows Update lub Microsoft Update na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows 2000, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się do komputera jako lokalny administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij polecenie OK.
 3. W lewym okienku rozwiń węzeł Konfiguracja użytkownika, rozwiń węzeł Szablony administracyjne, a następnie kliknij pozycję Menu Start i pasek zadań.
 4. W prawym okienku prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Usuń łącza i wyłącz dostęp do witryny Windows Update, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij polecenie Wyłączone, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby przywrócić brakujący skrót do usługi Windows Update lub Microsoft Update na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows XP lub Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się do komputera jako lokalny administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W lewym okienku rozwiń węzeł Konfiguracja użytkownika, rozwiń węzeł Szablony administracyjne, a następnie kliknij pozycję Menu Start i pasek zadań.
 4. W prawym okienku prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Usuń łącza i wyłącz dostęp do witryny Windows Update, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij polecenie Wyłączone, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby włączyć dostęp do witryny sieci Web Windows Update, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się do komputera jako lokalny administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W lewym okienku rozwiń węzeł Konfiguracja użytkownika, a następnie rozwiń węzeł Szablony administracyjne.
 4. Rozwiń węzeł Składniki systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Windows Update.
 5. W prawym okienku prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Usuń dostęp do używania wszystkich funkcji witryny Windows Update, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Kliknij opcję Wyłączone, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Użytkownicy systemu Windows 98 lub Windows Millennium Edition

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może spowodować poważne problemy. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń klucz
  HKEY_CURRENT_USER
  , rozwiń podklucz
  Software
  , rozwiń podklucz
  Microsoft
  , rozwiń podklucz
  Windows
  , rozwiń podklucz
  CurrentVersion
  , a następnie rozwiń podklucz
  Policies
  .
 3. Jeżeli istnieje klucz
  Windows Update
  , kliknij pozycję
  Windows Update
  .
 4. Jeżeli istnieje wartość DWORD
  DisableWindowsUpdateAccess
  , w prawym okienku prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję
  DisableWindowsUpdateAccess
  , a następnie kliknij polecenie Usuń.
 5. Rozwiń klucz
  HKEY_CURRENT_USER
  , rozwiń podklucz
  Software
  , podklucz
  Microsoft
  , podklucz
  Windows
  , podklucz
  CurrentVersion
  , a następnie rozwiń gałąź
  Policies
  .
 6. Jeżeli istnieje klucz
  Explorer
  , kliknij pozycję
  Explorer
  .
 7. Jeżeli istnieje wartość DWORD
  DisableWindowsUpdateAccess
  , w prawym okienku kliknij prawym przyciskiem mysz pozycję
  DisableWindowsUpdateAccess
  , a następnie kliknij polecenie Usuń.
 8. Jeżeli istnieje wartość DWORD
  NoWindowsUpdate
  , w prawym okienku prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję
  NoWindowsUpdate
  , a następnie kliknij polecenie Usuń.
 9. Rozwiń klucz
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  , podklucz
  Software
  , podklucz
  Microsoft
  , podklucz
  Windows
  , podklucz
  CurrentVersion
  , a następnie rozwiń gałąź
  Policies
  .
 10. Jeżeli istnieje klucz
  Explorer
  , kliknij pozycję
  Explorer
  .
 11. Jeżeli istnieje wartość DWORD
  DisableWindowsUpdateAccess
  , w prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
  DisableWindowsUpdateAccess
  , a następnie kliknij polecenie Usuń.
 12. Jeżeli istnieje wartość DWORD
  NoWindowsUpdate
  , prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję
  NoWindowsUpdate
  , a następnie kliknij polecenie Usuń.
 13. Zamknij Edytora rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Więcej informacji
System Windows 2000 obsługuje ustawienie Usuń łącza i wyłącz dostęp do witryny Windows Update zasad grupy. Systemy Windows XP Professional i Windows Server 2003 obsługują ustawienie Usuń łącza i wyłącz dostęp do witryny Windows Update zasad grupy. W innych systemach operacyjnych Windows można użyć zasad systemowych lub zmodyfikować rejestr.

Przy użyciu tych zasad administrator może usunąć dostęp do witryny Windows Update i Microsoft Update dla poszczególnych użytkowników, użytkowników domeny lub obiektów usługi Active Directory.

Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z usługami Windows Update i Microsoft Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
316524 Podczas odwiedzania witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web wyświetlany jest komunikat o błędzie „Tylko dla administratorów”
0x8ddd0003
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326686 — ostatni przegląd: 09/14/2010 15:26:00 — zmiana: 10.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kberrmsg kbenv kbprb KB326686
Opinia