Jak zmusić usługę Automatic Updates 2.2 do przeprowadzenia cyklu wykrywania

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Domyślnie klient usługi Automatic Updates w wersji 2.2 przeprowadza cykl wykrywania co 17–22 godziny. W tym artykule opisano, jak zmusić klienta usługi Automatic Updates 2.2 do przeprowadzenia cyklu wykrywania na żądanie.
Więcej informacji
Aby zmusić klienta usługi Automatic Updates do przeprowadzenia cyklu wykrywania:
 1. Uruchom program Gpedit.msc, aby skonfigurować lokalizację serwera usług aktualizacji oprogramowania przy użyciu lokalnych zasad grupy. Skonfiguruj tylko zasadę „Określ lokalizację intranetową usługi aktualizującej firmy Microsoft”. Nie konfiguruj zasady „Konfigurowanie aktualizacji automatycznych”. Dzięki temu będzie można włączać lub wyłączać usługę przy użyciu Panelu sterowania.

  UWAGA: Jeśli ustawienia zasad są stosowane na poziomie domeny, nie będzie można zastąpić ich lokalnymi zasadami grupy
 2. Jeśli na kliencie jest uruchomiony system Microsoft Windows 2000, uruchom narzędzie Aktualizacje automatyczne w Panelu sterowania. Jeśli na kliencie jest uruchomiony system Microsoft Windows XP, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Aktualizacje automatyczne.
 3. Ustaw opcje w żądany sposób. Kliknij pole wyboru Włącz aktualizacje automatyczne, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Poczekaj kilka sekund, kliknij pole wyboru Włącz aktualizacje automatyczne, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK. Spowoduje to wymuszenie cyklu wykrywania.
Jeśli wykonasz te kroki, cykl wykrywania powinien być przeprowadzony po około 5–10 minutach. Aby sprawdzić, czy cykl wykrywania jest przeprowadzany:
 1. Uruchom plik Regedit.exe. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update
 2. Sprawdź, czy wartość AUState wynosi 2.
 3. Wyświetl wartość DetectionStartTime. Powinna ona zawierać sygnaturę czasową zbliżoną do czasu ostatniego użycia aktualizacji automatycznych.
 4. Jeśli będziesz obserwować wartość DetectionStartTime, zauważysz, że zostanie ona usunięta po przeprowadzeniu cyklu wykrywania. Może to potrwać od 5 do 10 minut, ale zazwyczaj następuje w ciągu 5 minut.
 5. Zobacz, czy w dzienniku są wpisy wskazujące kontakt z serwerem aktualizacji oprogramowania.
Ważne Procedury opisane w tym artykule działają tylko wówczas, gdy klient usługi Automatic Updates został skonfigurowany ręcznie. Procedury te nie działają, jeśli klient usługi Automatic Updates został skonfigurowany przy użyciu ustawienia przystawki Zasady grupy. Jeśli klient został skonfigurowany przy użyciu ustawienia zasad, nie można zmienić jego ustawień, dopóki nie usunie się klienta z jednostki organizacyjnej, do której te zasady zostały zastosowane.
sus
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326693 — ostatni przegląd: 12/07/2015 11:59:04 — zmiana: 4.1

Microsoft Software Update Services 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB326693
Opinia