Nie można zażądać certyfikatu od urzędu certyfikacji działającego w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby uzyskania certyfikatu (przez zalogowanie się do strony rejestracji w sieci Web) od urzędu certyfikacji uruchomionego na komputerze działającym w oparciu o system Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) mogą wystąpić następujące zachowania:
 • Jest wyświetlany komunikat „Trwa pobieranie formantu ActiveX”.

  -oraz-
 • Operacja pobierania formantu ActiveX kończy się niepowodzeniem, dlatego nie można uzyskać certyfikatu.
Przyczyna
Takie zachowanie występuje wtedy, gdy następujące warunki są prawdziwe:
 • Na komputerze klienckim zainstalowany jest system Windows 95 lub Windows 98.

  -oraz-
 • Na komputerze klienckim zainstalowany jest program Microsoft Internet Explorer 4.01 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub starszy.
Dodatek SP3 dla systemu Windows 2000 zawiera nowy formant ActiveX, który należy zainstalować, zanim klienci będą mogli tworzyć i wysyłać żądanie certyfikatu do urzędu autoryzacji uruchomionego na komputerze działającym w oparciu o system Windows 2000 z dodatkiem SP3. Ten formant ActiveX nie działa na komputerach z zainstalowanym systemem Windows 95 lub Windows 98 oraz programem Internet Explorer 4.01 z dodatkiem SP2 lub starszym.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem i umożliwić komputerom klienckim z systemem Windows 95 i Windows 98 pomyślne uzyskiwanie certyfikatów przy użyciu funkcji rejestracji w sieci Web, na komputerach klienckich należy zainstalować program Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszy.

Aby uzyskać najnowszą wersję programu Internet Explorer, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
Ten problem może również występować, jeżeli serwer certyfikatów Microsoft Windows nie został zaktualizowany.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
330389 Internet Explorer Stops Responding at „Downloading ActiveX Control” Message When You Try to Use a Certificate Server
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326782 — ostatni przegląd: 02/10/2014 01:46:25 — zmiana: 4.2

 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB326782
Opinia