Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Niektóre poprawki dla usługi Active Directory mogą powodować konflikt z dodatkiem SP3 dla systemu Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeśli na komputerze z zainstalowanym dodatkiem SP3 dla systemu Windows 2000 zostały zainstalowane jakiekolwiek poprawki dla systemu Windows 2000 (wymienione w sekcji „Więcej informacji” tego artykułu) wydane po dodatku Service Pack 3 (SP3) lub jeśli dodatek SP3 dla systemu Windows 2000 został zainstalowany na komputerze, na którym są zainstalowane poprawki wydane po dodatku SP3, może wystąpić jeden z następujących symptomów:
  • Przestają działać niektóre funkcje dodatku SP3 dla systemu Windows 2000.

    -lub-

  • Przestają działać funkcje poprawki wydanej po opublikowaniu dodatku SP3.
Problem ten nie dotyczy poprawek dla systemu Windows 2000 dostępnych w witrynach Centrum pobierania Microsoft lub Windows Update, w tym także poprawek zabezpieczeń systemu Windows 2000. Problem dotyczy jedynie niewielkiej liczby poprawek udostępnionych tylko użytkownikom, którzy skontaktowali się z Pomocą techniczną firmy Microsoft między 23 lipca i 8 sierpnia 2002. Poprawki te zostały wymienione w sekcjach „Rozwiązanie” i „Więcej informacji” tego artykułu.
Przyczyna
Problem ten występuje, ponieważ poprawki wydane po opublikowaniu dodatku SP3 mogą nie obejmować najnowszych aktualizacji i poprawek zgodnych z instalacją dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000.
Rozwiązanie
Poprawki dla systemu Windows 2000 wydane po opublikowaniu dodatku SP3 wymienione w sekcji „Więcej informacji” tego artykułu zostały spakowane ponownie w celu sprawdzenia, czy obejmują wcześniejsze poprawki.

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Więcej informacji
Ta aktualizacja zawiera różne pliki dla komputerów jedno- i wieloprocesorowych. Należy o tym pamiętać, jeśli jest konieczne zintegrowanie tej aktualizacji w pliku obrazu utworzonym przy użyciu narzędzia Sysprep 1.1. Jeśli aktualizacja zostanie zastosowana przed utworzeniem obrazu programu Sysprep, najlepiej przetestować ten obraz, aby sprawdzić, czy nie występują takie problemy, jak obniżenie wydajności Eksploratora Windows. Jeśli komputery, na których ma być wdrażany obraz programu Sysprep, korzystają z innych platform sprzętowych niż komputer źródłowy, niektóre zaktualizowane pliki mogą nie odpowiadać prawidłowej warstwie abstrakcji sprzętu (HAL) dla komputera docelowego.

Firma Microsoft zaleca stosowanie tej poprawki po zainstalowaniu obrazu programu Sysprep na komputerach docelowych. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonywania tego zadania użyciu pliku Cmdlines.txt, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
249149 Instalowanie systemu Microsoft Windows 2000 i poprawek do systemu Windows 2000

Następujące poprawki wydane po opublikowaniu dodatku SP3 powodują zachowanie opisane w sekcji „Symptomy” tego artykułu:
288180 Funkcja ExitWindowsEx() może nie wylogować użytkownika lub nie zamknąć komputera, jeśli komputer jest zablokowany (j. ang.)
312827 W zdarzeniu inspekcji 529 może występować niepoprawna nazwa pakietu uwierzytelniania (j. ang.)
319672 Inspekcje dostępu do usługi katalogowej dla serwera obiektów SAM mają niepełne nazwy obiektów (j. ang.)
319709 Naruszenie dostępu w procesie Lsass z powodu przepełnienia stosu (j. ang.)
320099 Zasady zabezpieczeń niepoprawnie przetwarzają grupy z ograniczeniami (j. ang.)
320670 Jeśli wywołano funkcję LsaLogonUser(), identyfikator zdarzenia 528 może nie zostać zarejestrowany (j. ang.)
320711 Uzyskiwanie dostępu do usługi Active Directory za pośrednictwem protokołu LDAP przy użyciu wywołań interfejsu Sun JNDI może nie działać (j. ang.)
320903 Klienci nie mogą zalogować się przy użyciu protokołu Kerberos przez TCP (j. ang.)
321217 Po wybraniu wielu adresatów z globalnej listy adresowej jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nie można zakończyć akcji” (j. ang.)
321933 Usługi nie są wymienione w przystawce Konfiguracja i analiza zabezpieczeń (j. ang.)
322175 Komputer należy uruchomić ponownie po przyłączeniu go do domeny z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2 (j. ang.)
322842 Blokada pomiędzy dwoma wątkami interfejsu systemowego GDI w systemie Windows 2000
324141 Zmiana hasła w zablokowanym koncie generuje komunikat informujący, że domena jest niedostępna (j. ang.)
324184 Naruszenie dostępu w procesie Lsass.exe z powodu wyszukiwania LDAP w wersji 2 z odwołaniami (j. ang.)


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
309601 Niektóre poprawki systemu Windows 2000 mogą powodować konflikt z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000


Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym uruchomieniem komputera, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326797 — ostatni przegląd: 02/24/2014 17:58:50 — zmiana: 5.6

Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Professional SP1, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp4fix KB326797
Opinia