Komunikat o błędzie: Klucz produktu używany do instalacji systemu Windows jest nieprawidłowy

Symptomy
Próba zainstalowania dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows XP może spowodować wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
Klucz produktu używany do instalacji systemu Windows jest nieprawidłowy. Skontaktuj się niezwłocznie z administratorem systemu lub ze sprzedawcą, aby uzyskać prawidłowy klucz produktu. Jeśli uważasz, że nabyta przez Ciebie wersja oprogramowania firmy Microsoft jest piracka, możesz także skontaktować się z Zespołem antypirackim firmy Microsoft Corporation przez wysłanie wiadomości e-mail na adres piratnie@microsoft.com. Wszelkie informacje osobiste wysyłane do Zespołu antypirackiego firmy Microsoft są traktowane jako ściśle poufne.
Przyczyna
Może to nastąpić, jeśli klucz produktu użyty do instalacji systemu Windows XP pasuje do dwóch kluczy określonych przez firmę Microsoft jako nieprawidłowe.

Te dwa klucze produktów tworzą identyfikator produktu pasujący do jednego z następujących identyfikatorów produktu (gdzie X to dowolna wartość liczbowa):
  • XXXXX-640-0000356-23XXX
  • XXXXX-640-2001765-23XXX
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw określić identyfikator produktu systemu Windows na danym komputerze. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Na karcie Ogólne w obszarze Zarejestrowano dla zanotuj podany numer.
Jeśli identyfikator produktu – systemu Windows – pasuje do jednego z identyfikatorów podanych w sekcji „przyczyna”, możesz być ofiarą piractwa oprogramowania. Aby zgłosić wypadki piractwa oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Nabywca licencji zbiorczej firmy Microsoft mający licencje na system Windows XP Professional powinien przeprowadzić instalację czystą systemu Windows XP na komputerze, na którym pojawił się komunikat o błędzie, korzystając z nośnika systemu Windows XP Professional i klucza produktu licencji zbiorczej dostarczonego wraz z umową. Jakość oryginalnego nośnika instalacyjnego i klucza jest nieznana. Może to prowadzić do innych problemów.

Jeśli nie można wykonać instalacji czystej, należy zmienić identyfikator produktu.

Jeśli masz prawidłowy klucz licencji zbiorczej, ale włączony na komputerze z nieprawidłowym kluczem, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia artykułu z bazy Microsoft Knowledge Base:
328874 JAK: Zmienianie klucza produktu licencji zbiorowej na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP1
Q - Aby zakupić poprawną wersję detaliczną systemu Windows XP, odwiedź lokalnego sprzedawcę lub następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326904 — ostatni przegląd: 01/13/2004 09:14:00 — zmiana: 2.2

Systemu Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP1, Systemu Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem SP1

  • kberrmsg kbenv kbprb KB326904
Opinia