Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zmienić port nasłuchiwania w kliencie sieci Web serwera terminali systemu Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Domyślnie serwer terminali systemu Windows do połączeń klienckich używa portu TCP 3389. Dodatkowym zabezpieczeniem może być zmiana tego portu.

W tym artykule opisano, jak zmienić domyślny port nasłuchiwania klienta sieci Web serwera terminali.
Więcej informacji
Aby zmienić port nasłuchiwania serwera terminali w klientach systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack (SP) 1 (lub nowszym) i systemu Windows Server 2003, wykonaj następujące czynności:
  1. Zlokalizuj plik Default.htm w folderze %system root%\Web\TsWeb.
  2. Otwórz plik w programie Notatnik lub w innym edytorze tekstów.
  3. Zlokalizuj wpisy rozpoczynające się od ciągu „MsRdpClient.AdvancedSettings2”.
  4. Dodaj następujący wiersz za tymi wpisami:
    MsRdpClient.AdvancedSettings2.RDPPort = xxxx
    gdzie xxxx to nowy port.
Aby sprawdzić, że można połączyć się przy użyciu nowego ustawienia, dołącz numer portu do publikowanego adresu URL (tj. www.xxx.xxx.xxx:NumerPortu).

Uwaga: Przed wprowadzeniem dodatku SP1 klient Windows XP wykorzystywał do przechowywania tych ustawień plik Connect.asp, a nie Default.htm. Zmiana opisana w kroku 4 może być wprowadzona w pliku Connect.asp, lecz firma Microsoft zaleca uaktualnienie klienta usług terminalowych sieci Web zgodnie z opisem w następującym artykule w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327521 MS02-046: Przekroczenie buforu w formancie ActiveX TSAC może umożliwić wykonanie kodu
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobów zmiany domyślnego portu nasłuchiwania serwera terminali, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
187623 Jak zmienić port nasłuchiwania serwera terminali
kbtermserv
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326945 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:36:00 — zmiana: 8.3

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbinfo KB326945
Opinia