Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas uruchamiania narzędzia Zarządzanie dyskami po rozbudowie macierzy sprzętowej jest wyświetlany komunikat o błędzie

Symptomy
Po dodaniu nowych dysków do sprzętowej macierzy RAID w celu zwiększenia miejsca w magazynie zawierającym dysk dynamiczny nowe miejsce w magazynie dodane do macierzy może nie być dostępne na końcu dysku dynamicznego. W innych przypadkach może nie powieść się próba uruchomienia narzędzia Zarządzanie dyskami. Podczas próby uruchomienia narzędzia Zarządzanie dyskami może zostać wyświetlony dowolny z następujących komunikatów o błędach:
Menedżer dysków logicznych
Zdalne wywołanie procedury nie powiodło się.

Windows — błąd systemu
Nieznany poważny błąd

Proces systemowy C:\Winnt\System32\Services.exe został nieoczekiwanie zakończony. Kod błędu 128.

STOP: 0x0000007A (0x########, 0xc000000e, 0x########, 0x########)
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
(Status 0xc000000e = STATUS_NO_SUCH_DEVICE)

STOP: 0xC000021A (0x########, 0xc0000006, 0x0, 0x0)
STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
(Status 0xc0000006 = STATUS_IN_PAGE_ERROR)
Podczas próby uruchomienia programu Diskpart.exe jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Usługi zarządzania dyskami nie mogły zakończyć operacji.
Po wystąpieniu tego problemu w dzienniku zdarzeń systemowych może zostać zarejestrowany dowolny z następujących wpisów:
Typ zdarzenia: Informacje
Źródło zdarzenia: dmio
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 31
Opis:
dmio: Harddisk0 błąd zapisu w bloku ######## z powodu usunięcia dysku

Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
Źródło zdarzenia: LDM
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1000
Opis:
Cannot grow LUN Harddisk0: Config copy write failed (Nie można powiększyć jednostki LUN Harddisk0: Zapis kopii konfiguracji nie powiódł się).

Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
Źródło zdarzenia: LDM
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1000
Opis:
Disk group CompernameDg0: Errors in some configuration copies: (Grupa dysków CompernameDg0: Błędy w niektórych kopiach konfiguracji:)
Disk Harddisk0, copy 1: Block 0: Disk read failure (Dysk Harddisk0, kopia 1: Blok 0: Błąd odczytu z dysku)

Typ zdarzenia: Informacje
Źródło zdarzenia: dmio
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 34
Opis:
dmio: Harddisk0 jest ponownie w trybie online za pomocą PnP
Przyczyna
Ten problem jest spowodowany przez błąd synchronizacji, gdy narzędzie Zarządzanie dyskami usuwa stary dysk, a następnie wylicza i instaluje dysk o nowym rozmiarze.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------  31-lip-2002 09:43 2195.5989.297.3 369 104 Dmboot.sys  31-lip-2002 10:27 2195.5989.297.3 316 176 Dmconfig.dll				

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
RPC 0x7a 0xc21a
Właściwości

Identyfikator artykułu: 327020 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:27:29 — zmiana: 4.3

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB327020
Opinia
html>