Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Lista błędów usuniętych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000

Streszczenie
W tym artykule podano listę błędów, które zostały usunięte w dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000. Dodatki Service Pack są kumulatywne. Oznacza to, że usterki usunięte w jednym dodatku Service Pack są również usunięte w późniejszych dodatkach Service Pack. Na przykład dodatek Service Pack 4 dla systemu Windows 2000 zawiera wszystkie poprawki z dodatków Service Pack 1 (SP1), Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000. Przed zainstalowaniem dodatku SP4 dla systemu Windows 2000 nie trzeba instalować żadnego starszego dodatku Service Pack.
Więcej informacji
W poniższej tabeli znajduje się lista artykułów bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w których opisano błędy poprawione w dodatku SP4 dla systemu Windows 2000.
Numer artykułuTytuł artykułuKategoria
282010Jak odnaleźć informacje o dodatku Service Pack 7 dla aparatu Microsoft Jet 4.0 Zgodność programów
307030Stop 0x00000050 error message in the Wdmaud.sys file in Windows 2000Zgodność programów
320742FIX: STRFTIME Returns the Wrong StringsZgodność programów
323130Computer with Multiple Processors and an AGP Video Adapter Hangs During StartupZgodność programów
324490FIX: Corrupted GIF Images May Cause an Access Violation in OLEZgodność programów
328509Cannot View Presentation Material When Participating in Data ConferenceZgodność programów
330716Corrupted Inbound Message Causes the SMTP Service to Stop or to Shut Down UnexpectedlyZgodność programów
331509IIS Admin Services Does Not Stay Running and Exchange SMTP Service Repeatedly StopsZgodność programów
810014Access Violation Occurs in Fcachdll.dllZgodność programów
811012Remote Retry Queue Length Counter Calculation ErrorZgodność programów
813648POPRAWKA: Random Access Violations When Multithreaded Applications Call the setlocale FunctionZgodność programów
815026Lista poprawek dotyczących zgodności programów w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000Zgodność programów
815315FIX: Przeciek pamięci po użyciu wywołania funkcji GETENV w funkcji DllMainZgodność programów
816941Auto Proxy Functions: isResolvable, dnsResolve, and myIpAddress Do Not Work as You ExpectZgodność programów
263939Disk Performance May Degrade Over TimePodstawowy system operacyjny
278710No Global Groups Are Available Creating File-Share Resource Permissions in Cluster AdministratorPodstawowy system operacyjny
289261Backup Takes Much Longer When PAE Is EnabledPodstawowy system operacyjny
291594Narzędzie Kontroler plików systemu Windows nie może przywrócić chronionych plików systemu operacyjnegoPodstawowy system operacyjny
307331EnableTrace() Function Requires Trace Providers to Be Registered Before Enabling ThemPodstawowy system operacyjny
308483GetNtmsObjectAttribute() Does Not Return ERROR_INSUFFICIENT_BUFFERPodstawowy system operacyjny
309344File Appears to Be Deleted Although You Do Not Have Permissions on the OS/2 Warp4-Based ServerPodstawowy system operacyjny
313600An Error Occurs in Usbhub.sys If It Is Used as a Composite DriverPodstawowy system operacyjny
315829Cancelled URB May Not Contain the Number of Bytes That Were Actually TransferredPodstawowy system operacyjny
318107No Audio on a Web Camera When You Resume from HibernationPodstawowy system operacyjny
318533Windows 2000 Post-Service Pack 3 Active Directory Rollup HotfixPodstawowy system operacyjny
318789Redirector Does Not Cache Files When the SPARSE Attribute Is SetPodstawowy system operacyjny
318871Problems Transferring Highly Fragmented Packets in NDISPodstawowy system operacyjny
319313You May Receive a "Tape Drive Requires Cleaning" Error Message When You Try to Back UpPodstawowy system operacyjny
319326Certain R2 PC Cards Are Incorrectly Enumerated as Memory CardsPodstawowy system operacyjny
319473FRS Does Not Replicate Files or Folders If the System Account Does Not Have Full Control of the Directory TreePodstawowy system operacyjny
319588Peripheral Hardware May Not Be Initialized During the Startup ProcessPodstawowy system operacyjny
319913The NET TIME Command May Report the GMT Bias IncorrectlyPodstawowy system operacyjny
319931Event ID 49 Entry Is Added to the System Event Log When You Use the 3GB Switch in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
319967You Cannot Open a File That You Moved to a DFS SharePodstawowy system operacyjny
320333Event Log Replication Entries Fill Windows 2000 Cluster LogPodstawowy system operacyjny
320345CPU Usage Rises to 100 Percent If You Charge the Battery Slowly While the Computer Is OnPodstawowy system operacyjny
320397Podczas uruchamiania komputera pojawia się komunikat o błędzie „Brak pliku NTLDR”Podstawowy system operacyjny
320661You Cannot Take DFS Replica Members OfflinePodstawowy system operacyjny
320865RIS Setup Stops Responding at "Setup is Starting Windows" ScreenPodstawowy system operacyjny
320877One-Hour Delay Occurs During Startup with a USB Keyboard and PS/2 MousePodstawowy system operacyjny
321036Modem Settings Are Missing After You Remove and Re-Insert Your ModemPodstawowy system operacyjny
321060Raytheon RayLink Wireless PCMCIA LAN Adapter Does Not Start with a Code 12Podstawowy system operacyjny
321248RRAS Dial-on-Demand Interface Does Not Establish a ConnectionPodstawowy system operacyjny
321522Zawsze gdy usługa drukująca do kolejki wydruku Novell NetWare wykonuje wydruk, drukowana jest strona transparentuPodstawowy system operacyjny
321610Administratively Created DNS Records May Not Be Security-EnhancedPodstawowy system operacyjny
321623An Access Violation Occurs in Spoolsv.exePodstawowy system operacyjny
321685Disk Management Snap-In Does Not Show a Disk with a Large Number of PartitionsPodstawowy system operacyjny
321697You Cannot Make Floppy Disk Controller Physically Probe Floppy DrivesPodstawowy system operacyjny
321733Komunikat o błędzie „Opóźniony zapis nie powiódł się” podczas zapisywania pliku na serwerzePodstawowy system operacyjny
322018L2TP May Not Use the Default IP AddressPodstawowy system operacyjny
322042Język klienta serwera terminali jest niezgodny z językiem sesji serwera terminaliPodstawowy system operacyjny
322271Dodatek Service Pack 3 zawiera aktualizacje kilku narzędzi obsługi systemu Windows 2000Podstawowy system operacyjny
322346You Cannot Access Protected Data After You Change Your PasswordPodstawowy system operacyjny
322377Computer Is Unresponsive When HibernatingPodstawowy system operacyjny
322670UPN Credentials Cause CSNW to Omit the NDS Tree for Changing Your PasswordPodstawowy system operacyjny
322811IEAK User Rights Deployment Build Is Not Installed If Windows Installer 2.0 Is InstalledPodstawowy system operacyjny
322913Komunikaty WM_TIMER mogą przestać być dostarczane programom w systemie Windows 2000Podstawowy system operacyjny
322945Disks Are Not Detected Correctly When You Add a Disk As a Cluster Resource on a Cluster NodePodstawowy system operacyjny
323045Access Violation Error Message in Explorer.exePodstawowy system operacyjny
323145GlobalAlloc() in Ntvdm.exe May Return A Memory Handle That Is Not ValidPodstawowy system operacyjny
323231Logical Disk Partitions Are Lost or Damaged After You Upgrade from Windows NT 4.0 to Windows 2000Podstawowy system operacyjny
323255MS02-055: Niesprawdzony bufor w funkcji Pomocy systemu Windows może pozwolić osobie atakującej na uruchamianie koduPodstawowy system operacyjny
323270Delegation Wizard Only Reads One CONTROLRIGHT in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
323332ASP Generates a New ASP SessionID Cookie for Every User AccessPodstawowy system operacyjny
323403Cannot Remove a Computer from a Domain Because the Computer Name Is Not FoundPodstawowy system operacyjny
323456Error Message if Windows 2000 Server Is Running Citrix Metaframe That Is Configured in a Load-Balancing FarmPodstawowy system operacyjny
323552Dumpfile Header and Header Size Information Are IncorrectPodstawowy system operacyjny
323592The Specified DNS Retry Interval Is Not UsedPodstawowy system operacyjny
323608The DisablePagingExecutive Setting May Cause Windows 2000 to HangPodstawowy system operacyjny
324184Access Violation in Lsass.exe Because of LDAP Version 2 Search with ReferralsPodstawowy system operacyjny
324406Printing to a Redirected LPT1 from Windows XP to Windows 2000 Prints Multiple Separator PagesPodstawowy system operacyjny
324439FIX: DM_USER_DEFAULT Flag Is Not Set in the DOCUMENTPROPERTYHEADER StructurePodstawowy system operacyjny
324574Certificate Does Not Display the Ampersand (&) in a Company NamePodstawowy system operacyjny
324612Plug and Play Devices Are Not Detected After You Restart Your Windows 2000-Based ComputerPodstawowy system operacyjny
324627Gdy plik sieciowy jest zablokowany, nie można go otworzyćPodstawowy system operacyjny
325031Computer Enters Standby During IR File Transfer in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
325040Po ponownym uruchomieniu komputera pojawia się komunikat o błędzie, zmienia się litera dysku lub dysk dynamiczny jest wyświetlany jako dysk podstawowyPodstawowy system operacyjny
325266Nie są wyświetlane żadne pliki znajdujące się na taśmie kopii zapasowej lub powtarza się monit o włożenie taśmyPodstawowy system operacyjny
325748POPRAWKA: Przeciek pamięci w usłudze RPCSS (Remote Procedure Call Server Service)Podstawowy system operacyjny
325945The WinNT Provider Returns an Incorrect Number of Domains in a NetworkPodstawowy system operacyjny
325955Zainstalowanie niezgodnego ze standardem Plug and Play sterownika urządzenia PCI może spowodować problemyPodstawowy system operacyjny
326330The Cluster Service Detects RPC Errors 1726 and 1722Podstawowy system operacyjny
326591Maximum NT User Handles Per Process Is 10,000 in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
326647Windows 2000 NAT May Reuse TIME-WAIT Connections Before the 2MSL PeriodPodstawowy system operacyjny
326662Hibernation Problem with Computers with One Gigabyte of RAM Under High-Stress ConditionsPodstawowy system operacyjny
326830MS02-045: Niesprawdzany bufor w dostawcy udziałów sieciowych może prowadzić do ataku przez odmowę usługiPodstawowy system operacyjny
326891The Clusdisk.sys Driver Does Not Permit Disks to Be Removed by Plug and PlayPodstawowy system operacyjny
326967IAS Logs List an Incorrect IP Address for the Network Access Server DevicePodstawowy system operacyjny
327012Index Server 3.0 Does Not Correctly Index Some Excel FilesPodstawowy system operacyjny
327020Podczas uruchamiania narzędzia Zarządzanie dyskami po rozbudowie macierzy sprzętowej pojawia się komunikat o błędziePodstawowy system operacyjny
327163DFS Alternate Is Modified UnexpectedlyPodstawowy system operacyjny
327392MSMQ: A Version Mismatch Between Mqmig.exe and Mqmigrat.dll Causes Primary Enterprise Controller Migration to FailPodstawowy system operacyjny
327498Files May Appear to Be Empty with an Older RedirectorPodstawowy system operacyjny
327559Removable Storage Recognizes the Tape Drive but It Does Not Recognize Any Media in the DrivePodstawowy system operacyjny
328020Drukowanie przekierowane za pośrednictwem sesji usług terminalowych może nie działać w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP3Podstawowy system operacyjny
328036Removing USB Hub Causes STOP 0x0000001EPodstawowy system operacyjny
328097Adding a Print Separator Page May Cause an Error MessagePodstawowy system operacyjny
328141The Microsoft Message Queue Server Migration Tool Deletes the MsmqServices ObjectPodstawowy system operacyjny
328165An Access Violation Occurs When BizTalk Server Is Under a Heavy LoadPodstawowy system operacyjny
328773Task Scheduler Jobs Do Not Work and Generate Error Code 0x8004130f IntermittentlyPodstawowy system operacyjny
328786List Is Cleared If You Accidentally Enter a Blank Line in the "Run Only Allowed Windows Applications" PolicyPodstawowy system operacyjny
329068CreateMultiProfileTransform() Stops Working After 1,000 Calls and Then Leaks MemoryPodstawowy system operacyjny
329170MS02-070: Luka związana z podpisywaniem protokołu SMB może pozwalać na modyfikowanie zasad grupyPodstawowy system operacyjny
329178Security Group Policy Is Applied During Every Startup ProcessPodstawowy system operacyjny
329179Integrated Technology Express Devices May Not Work with Windows 2000Podstawowy system operacyjny
329259An Access Violation Occurs in Rsvpsp.dllPodstawowy system operacyjny
329346W programie Mstask.exe występują przecieki dojśćPodstawowy system operacyjny
329546MSMQ: The Bind Syntax Is Not Correctly InterpretedPodstawowy system operacyjny
329688FIX: RPC_S_CALL_FAILED When You Use COM Server to Call Multithreaded Client ApplicationPodstawowy system operacyjny
329771Naruszenie zasad dostępu w programie Unregmp2.exe przy pierwszym logowaniu się do systemu Windows 2000Podstawowy system operacyjny
329801You May Receive a "Stop 0x1E" Error Message Intermittently in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
329806Error Reported When ADSI MoveHere Function Runs Against Third-Party LDAP ServerPodstawowy system operacyjny
329834MS02-063: Nieograniczony bufor w implementacji protokołu PPTP może umożliwić ataki typu odmowa usługiPodstawowy system operacyjny
329895Transfery FTP przy użyciu translacji adresów sieciowych (NAT) mogą nie działaćPodstawowy system operacyjny
330259Intermittent Program Unresponsiveness Occurs When You Use Performance MonitoringPodstawowy system operacyjny
330363A "Stop 0x0000001E" Error Occurs in the NetWare RedirectorPodstawowy system operacyjny
330574Intermittent Name Resolution Issues and Event IDs 5501 and 6524 Are Logged to the DNS Server Event LogPodstawowy system operacyjny
331009Przeciek obiektów transakcji innych niż główne w modelu COM+Podstawowy system operacyjny
331018Files Larger Than 4 GB Are Truncated During a Restore If an EMC Device Is UsedPodstawowy system operacyjny
331053Komunikat o błędzie „DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL” podczas dezinstalowania woluminuPodstawowy system operacyjny
331330Active Directory Passes Incorrect Security Descriptors to ProgramsPodstawowy system operacyjny
331371Mqbkup.exe Does Not Support a Virtual Cluster ServicePodstawowy system operacyjny
331910DHCP Vendor-Specific Options Longer Than 124 Bytes Are Not SentPodstawowy system operacyjny
332001DF Bit Is Incorrectly Set to Zero on All Packets Sent From a Windows 2000-Based ComputerPodstawowy system operacyjny
332023Powolne działanie dysku, gdy jest włączone buforowanie zapisuPodstawowy system operacyjny
810008Active RPC Connections Are ClosedPodstawowy system operacyjny
810038Przy próbie zwolnienia blokady przez wątek readresatora występuje błąd Stop 0x0E3Podstawowy system operacyjny
810058The Computer Appears to Stop Responding When a Program Sends Large Blocks of Data Through TCP/IP Sockets in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
810090Urządzenia uniwersalnej magistrali szeregowej mogą nie zawsze być wykrywane podczas uruchamiania komputera lub wznawiania jego pracy w systemie Windows 2000 lub Windows XPPodstawowy system operacyjny
810161Po przywróceniu danych o stanie systemu przez uruchomienie narzędzia NTBackup w Menedżerze urządzeń brakuje kart sieciowych lub są wyświetlane niepoprawne karty sieciowePodstawowy system operacyjny
810340File Server Stops Responding (Hangs) When You Rename a FilePodstawowy system operacyjny
810418Disabling Site Awareness for Windows 2000 DFS in a Windows NT 4.0 DomainPodstawowy system operacyjny
810425Server Intermittently Stops Responding During High Disk ActivityPodstawowy system operacyjny
810558Stop 0x00000051 REGISTRY_ERROR Error Message When You Log OnPodstawowy system operacyjny
811005User Authentication to Services Such as Microsoft Exchange Server May Time Out on a Member ServerPodstawowy system operacyjny
811146Percent Signs (%) Appear on Menus for Media ClipsPodstawowy system operacyjny
811011USB Storage Device Is Not Recognized After the Computer Resumes from HibernationPodstawowy system operacyjny
811217Udoskonalenia w programie Ntfrs.exe udostępnionym po wydaniu dodatku Service Pack 3Podstawowy system operacyjny
811281Cannot Play Video CDs on Windows 2000Podstawowy system operacyjny
811363A "Stop 0x0000001E" Error Occurs in Win32k.sys in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
811370Problemy usunięte w programie Ntfrs.exe opublikowanym po wydaniu dodatku Service Pack 4Podstawowy system operacyjny
811421Stratus ftServer-Based Computer Stops Responding (Hangs) After a Surprise Removal of OpenHCI USB Host ControllerPodstawowy system operacyjny
811475Debugging a Process Might Cause Handles to LeakPodstawowy system operacyjny
811621Cannot Restore Backup Media That Is Created by a Backup OperatorPodstawowy system operacyjny
811732Paged Pool Memory Decreases as You Add RAMPodstawowy system operacyjny
811772Przeciek pamięci w programie Winmgmt.exe podczas korzystania z narzędzi do monitorowaniaPodstawowy system operacyjny
811777Multimedia Device Does Not Work After You Update Its DriverPodstawowy system operacyjny
811964Terminal Services Program May Run More Slowly on Windows 2000 Than on Windows NT 4.0Podstawowy system operacyjny
812415Problemy podczas przechodzenia komputera z wieloma dyskami ATA do stanu zasilania S1Podstawowy system operacyjny
812599Opportunistic Locking May Not Be Granted If Windows Is Installed by Using SysprepPodstawowy system operacyjny
812680DFS Manager Does Not Show DFS RootsPodstawowy system operacyjny
812802BackupRead() Cannot Read a File with a 0-Byte Alternate Data StreamPodstawowy system operacyjny
813707Only One Function Is Enumerated and a Code 10 Error Occurs in Device Manager When You Insert a Multifunction PC Card into a PCMCIA SlotPodstawowy system operacyjny
813908SCSI Pass-Through Mode Sense Command May Crash the ComputerPodstawowy system operacyjny
814017Windows Does Not Detect a SCSI Device After a Surprise RemovalPodstawowy system operacyjny
814033Nie można zainstalować aktualizacji sterowników z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci WebPodstawowy system operacyjny
814266Windows Terminal Server Client Cannot Connect to the Terminal ServerPodstawowy system operacyjny
814484POPRAWKA: Cannot Resume from Hibernation When Devices That Are Behind a USB 2.0 Hub Are RemovedPodstawowy system operacyjny
815028Lista podstawowych poprawek systemu operacyjnego w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000Podstawowy system operacyjny
815140Unknown Error Error Message When You Create a Backup Over Your NetworkPodstawowy system operacyjny
815324Group Policies Are Not Applied to Objects in an Organizational Unit Whose Name Contains an AsteriskPodstawowy system operacyjny
815470Your Windows 2000-Based Computers Stops Responding While You Work with Multiple ProgramsPodstawowy system operacyjny
815484Windows 2000 Stops Responding When You Press a Key to Bring Your Computer out of the Hibernate StatePodstawowy system operacyjny
815616Nieoczekiwana zmiana litery dysku w klastrzePodstawowy system operacyjny
815834Code 28 Error Message and a Yellow Exclamation Mark Next to a USB Device in Device Manager After Your Computer Resumes from HibernationPodstawowy system operacyjny
815837Computer May Experience a Stop 0x50 (Pool Corruption) Error in NT!ObGetObjectSecurityPodstawowy system operacyjny
816036System Windows 2000 ulega awarii z komunikatem o błędzie „Stop 0x000000d1”Podstawowy system operacyjny
816488Rate of Page-Zeroing Process Is Unexpectedly SlowPodstawowy system operacyjny
816765The Scsiport Driver May Not Read Registry Parameters That Are Specified for Miniport DriversPodstawowy system operacyjny
816990FTDisk May Cause a "STOP Error 0x000000D1" Error Message When You Shut Down Your ComputerPodstawowy system operacyjny
817006Windows 2000-Based Computer with NTFS Boot Disk Does Not Start and Appears Stuck in LoopPodstawowy system operacyjny
817566When Starting with Both the /PAE and /3GB Switches, the System May Not StartPodstawowy system operacyjny
818194You Receive a "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" Error MessagePodstawowy system operacyjny
281485Name Collision in Active Directory Causes Replication ErrorsUsługi katalogowe
300930License Logging Service Decrements Licenses for Machine AccountsUsługi katalogowe
304653The Serial Number Is Decremented in DNS When You Reboot the ComputerUsługi katalogowe
312571The Event Log Stops Logging Events Before Reaching the Maximum Log SizeUsługi katalogowe
314446HasMasterNCs Attributes for Server Objects in the Configuration Container May Become DamagedUsługi katalogowe
316042Powolna łączność z zasobami NetWareUsługi katalogowe
316430Performance of Microsoft Commerce Server-based Programs May Degrade Over TimeUsługi katalogowe
318332You Receive a "System Error 1230" Error Message When You Browse the NetworkUsługi katalogowe
318443Increase in DNS Zone Serial Numbers Causes Unnecessary Zone Transfers in Windows 2000Usługi katalogowe
319325The "IPCONFIG /SETCLASSID" Command Does Not Send the Class ID in the Options Field of the DHCP Information PacketUsługi katalogowe
319460A Netsh DHCP Import Does Not Import Configuration InformationUsługi katalogowe
319672Directory Service Access Audits for a SAM Object Server Have Incomplete Object NamesUsługi katalogowe
319709An Access Violation Occurs in Lsass Because of a Stack OverflowUsługi katalogowe
319915The Back Button Is Available in the Domain Screen During Automated SetupUsługi katalogowe
320015An Error Occurs in the ADSI Windows NT Provider When You Enumerate the Members of a Group by Using a BindingUsługi katalogowe
320063Dcdiag.exe Issues Incorrect "Topology Disconnected" Error MessagesUsługi katalogowe
320387AT Command Stops Responding When You Try to List Scheduled JobsUsługi katalogowe
320677You Cannot Collect DHCP Data by Using SNMPUsługi katalogowe
320711Accessing Active Directory with LDAP by Using Sun JNDI Calls May Not WorkUsługi katalogowe
320769DNS Caching Behavior When You Use the "All" Query Type in Windows 2000Usługi katalogowe
321064Computer Hangs for 15 Seconds When You Use Your Zip DriveUsługi katalogowe
321160FTP Logging: Transferred Bytes Not Accurate When Transaction AbortedUsługi katalogowe
321343The Computer Hangs If You Call LockWorkstation() While a Screen Saver Is RunningUsługi katalogowe
321854Only Members of the Administrators Group Can Retrieve the ntSecurityDescriptor Attribute from an IDirectorySearch Result SetUsługi katalogowe
321867Windows NT 4.0 Usrmgr.exe Does Not Display an Error Message When You Change a Password to a Weak PasswordUsługi katalogowe
322599DFS Client Computers Stop Responding when Disconnecting from a DFS ShareUsługi katalogowe
323256Komunikat o błędzie „Stop 0x50” po zmianie nazw dużej liczby plików w systemie Windows 2000Usługi katalogowe
323589The Repadmin Tool Returns LDAP Error 32Usługi katalogowe
324102DCOM Proxy Is Decoupled with Server Stub When It Looks for Binding HandleUsługi katalogowe
324183Naruszenie zasad dostępu w programie Spoolsv.exe, instrukcja GDI32!IcmInitIcmInfo, w systemie Windows 2000Usługi katalogowe
324415A Digital Audio Interface PC Card May Not Function ProperlyUsługi katalogowe
324615The TCP Connections Established Performance Counter Reports Incorrect Values on Multiprocessor ComputersUsługi katalogowe
325183Administrator domeny otrzymuje komunikat „Nie można wyświetlić informacji o zabezpieczeniach”Usługi katalogowe
325189INFORMACJE: Truncated Results When Calling IDirectorySearch::GetNextRowUsługi katalogowe
325571Buffer Overrun in IIS When No Script Maps ExistUsługi katalogowe
325919Przyczyną wpisu „Zły_adres” na serwerze DHCP w systemie Windows 2000 mogą być klienci DHCP z wieloma adresami IPUsługi katalogowe
326333Dump File Not Created Correctly with More Than Four GB of Memory and PAE Turned OnUsługi katalogowe
326564Po zamknięciu lub ponownym uruchomieniu komputera nieoczekiwanie w dzienniku zdarzeń systemu zostaje zarejestrowany identyfikator zdarzenia 6008Usługi katalogowe
326770Password Change Does Not Work Over Remote Access\Radius AuthenticationUsługi katalogowe
327542Wyciek rejestracji zdarzeń usługi WMIUsługi katalogowe
327633The SetUserProperty() Function Leaks MemoryUsługi katalogowe
328195AutoShareServer Setting Cannot Prevent Administrative Shares on Cluster NodesUsługi katalogowe
328310MS02-071: Luka związana z obsługą komunikatu WM_TIMER w systemie Windows może zezwolić na zwiększenie uprawnieńUsługi katalogowe
328417Cannot Log On from a Macintosh Client After You Change Your PasswordUsługi katalogowe
328566The MaxPreloadEntries Registry Value Does Not Work and Defaults to 1,000 EntriesUsługi katalogowe
328567Podczas próby aktualizacji usługi Active Directory przez program następuje naruszenie praw dostępuUsługi katalogowe
328570Serwery oparte na systemie Windows 2000 mogą nie ustawiać nazwy domeny DNS po uaktualnieniu domenyUsługi katalogowe
328693IIS Out-of-Process Applications Stop RespondingUsługi katalogowe
328981Error Message "An Attempt Was Made to Remember a Device That Had Previously Been Remembered" When You Log OnUsługi katalogowe
329394Long Delays Occur When You Run Chkdsk.exeUsługi katalogowe
329604Zadania drukowania PostScript zawierające czcionki Type-1 Multiple Master Metrics nie są drukowaneUsługi katalogowe
329726A Deadlock Occurs in the Ndistapi DeviceUsługi katalogowe
329772Błąd zatrzymania przy uruchamianiu komputera po raz pierwszyUsługi katalogowe
330306Magazyn wymienny może nie odświeżać zawartości taśmyUsługi katalogowe
330421POPRAWKA: Isoch Callback Not Called or Error on Blue Screen Occurs When Starting Isoch StreamUsługi katalogowe
331102Sterownik Disk.sys powoduje błąd „0x0000001E”Usługi katalogowe
331190An OpenGL Screen Saver May Cause an Access ViolationUsługi katalogowe
331627Klient usług terminalowych w trakcie logowania nie może uzyskać konfiguracji użytkownika usług terminalowych z kontrolera domenyUsługi katalogowe
331651UPN Box in Active Directory Users and Computers Contains Corrupted DataUsługi katalogowe
331907DNS Serial Number Is Incremented During Zone TransferUsługi katalogowe
332199Obniżenie kontrolerów domeny wymuszane za pomocą Kreatora instalacji usługi Active Directory w systemach Windows Server 2003 i Windows 2000 Server nie jest łagodneUsługi katalogowe
810089Cannot Promote New Global Catalog When Conflict Naming Contexts ExistUsługi katalogowe
810262Access Denied for Non-Administrative User with the Client Services for NetWare or Gateway Services for NetWare Tool in Control PanelUsługi katalogowe
810714DNS Server Settings Are Lost When You Rapidly Delete and Re-Create a Directory Service Zone from a FileUsługi katalogowe
811143Komunikat o błędzie: The Event Log File Is CorruptUsługi katalogowe
811195Nwrdr.sys Does Not Set ChangeTime When It Handles FILE_BASIC_INFORMATIONUsługi katalogowe
811288QUERYCLIENTCERT() Does Not Make a Callback on Windows 2000 Wldap32.dllUsługi katalogowe
812175Host Name Resolution Does Not Work After One Year When You Use a Hosts FileUsługi katalogowe
812499You Cannot Change Your Password After an Administrator Resets ItUsługi katalogowe
812785Slow Response Times Occur If a Delegated Name Server Is DownUsługi katalogowe
813425Usługa DNS zostaje nieoczekiwanie zakończona i jest wyświetlany komunikat o błędzie zdarzenia 7031Usługi katalogowe
814202The Ntdsutil.exe Semantic Checker Cannot Rename Conflict-Mangled Phantom NamesUsługi katalogowe
814822Delay in Receiving Notifications from WMI Event Log ProviderUsługi katalogowe
814925Visual Basic Procedure to Count the Members of a Group Returns a Value of 1,000 for All Groups with Over 1,000 MembersUsługi katalogowe
815493Paged Pool Memory Leak with Increase in Handle Count for Services.exeUsługi katalogowe
816230Computer Account Password Causes Error Message "0xc000006c (Password Restriction)"Usługi katalogowe
816475Lingering Objects May Remain After Using the Ldp.exe ToolUsługi katalogowe
305557COM+ Loosely Coupled Events May Lose Events for Queued SubscribersInternetowe usługi informacyjne/COM+
319989High CPU Usage by RPCSS When You Start the Computer and Run a Service That Uses DCOMInternetowe usługi informacyjne/COM+
320530Cannot Enumerate Shared Property GroupsInternetowe usługi informacyjne/COM+
321557Improvements in the Post-SP2 Release of Ntfrs.exe That Is Packaged with an Updated Ntfs.sys DriverInternetowe usługi informacyjne/COM+
321592An Increase in the Maximum DHCP Message Size Is AvailableInternetowe usługi informacyjne/COM+
322930Your Computer Stops Responding During Shutdown if the CD-ROM Tray Is Open in Windows 2000Internetowe usługi informacyjne/COM+
323293POPRAWKA: "Access Is Denied" Error Message When You Try to Access Indexing Service from ASP.NET with Impersonation EnabledInternetowe usługi informacyjne/COM+
323319Eventing Mechanism Cannot Determine Method Calls From Late-Bound ClientsInternetowe usługi informacyjne/COM+
323735Performance Alerts Do Not Start After a Remote Alert Fails in Windows 2000Internetowe usługi informacyjne/COM+
323819Client Disconnects from Server If NetBT Headers Are Split Across FramesInternetowe usługi informacyjne/COM+
324034INFORMACJE: Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ Hotfix Rollup Package 20,2Internetowe usługi informacyjne/COM+
324038Rpcss May Generate an Access Violation Under Stress When Processing a DCOM RequestInternetowe usługi informacyjne/COM+
324039INFO: Dostępność pakietu akumulowanego poprawek COM+ 21 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3Internetowe usługi informacyjne/COM+
324096MS02-053: Żądanie interpretera SmartHTML może zająć wszystkie zasoby procesora CPU serwera sieci WebInternetowe usługi informacyjne/COM+
324443A Deadlock Condition May Occur in the Network RedirectorInternetowe usługi informacyjne/COM+
325208GUID Records Are Not Registered If MX Record with Wildcard Character Is PresentInternetowe usługi informacyjne/COM+
325409RPCSS OXIDResolver Pings Must Fall Back to Endpoint MapperInternetowe usługi informacyjne/COM+
325455Ftp.exe Does Not Handle Japanese Path Names CorrectlyInternetowe usługi informacyjne/COM+
325641Cannot Connect in the Active Directory Users and Computers ToolInternetowe usługi informacyjne/COM+
325785POPRAWKA: Zdarzenie wywołujące komunikat „Odmowa dostępu” po zalogowaniu się z konta innego niż AdministratorInternetowe usługi informacyjne/COM+
325797The SMTP Service May Leak Domain List Memory When You Use the Pickup FolderInternetowe usługi informacyjne/COM+
325988Błąd „Stop 50” w przeglądarce (Mrxsmb.sys)Internetowe usługi informacyjne/COM+
326433You Receive an Access Violation in the Dllhost.exe Process When the Network Cable Is UnpluggedInternetowe usługi informacyjne/COM+
326639POPRAWKA: Asynchronous Notification Goes to Wrong 1394 NodeInternetowe usługi informacyjne/COM+
326852ISAPI DLL Is Loaded In-Process When WebDAV Publishing Is EnabledInternetowe usługi informacyjne/COM+
327009Chkdsk Finds Incorrect Security IDs After You Restore or Copy a Lot of DataInternetowe usługi informacyjne/COM+
327643W trakcie zamykania systemu pojawia się komunikat o błędzie „Stop 0x000000CE”Internetowe usługi informacyjne/COM+
328506Komunikat o błędzie „Stop 0x0000001E” jest spowodowany przez plik Sfmsrv.sysInternetowe usługi informacyjne/COM+
328636The Windows 2000 SP3 DHCP Tool May Show an Empty Reservations ListInternetowe usługi informacyjne/COM+
328800File Replication Service Causes a "QKey != QUADZERO" Error MessageInternetowe usługi informacyjne/COM+
328897W dzienniku zdarzeń aplikacji pojawiają się zdarzenia 2019 i 2020 Agenta rozszerzenia SNMPInternetowe usługi informacyjne/COM+
328925The COM+ (Dllhost.exe) Process Loads the Latest Version of .NET Runtime During Remote Client ActivationsInternetowe usługi informacyjne/COM+
329420The LookupAccountSid Function Returns the Wrong Name After You Rename AccountsInternetowe usługi informacyjne/COM+
329449One or More Users Are Not Valid Error Message When You Add the Everyone Group to a COM+ Application RoleInternetowe usługi informacyjne/COM+
329492MSMQ: A Cluster Node with Two Network Cards Does Not Receive MessagesInternetowe usługi informacyjne/COM+
329938Cannot Use Outlook Web Access to Access an Exchange Server Installed on a Windows 2000 Cluster NodeInternetowe usługi informacyjne/COM+
329945POPRAWKA: SCSI Miniport Driver Does Not Reload if the PNPInterface Key is Read IncorrectlyInternetowe usługi informacyjne/COM+
330081INFORMACJE: Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 23Internetowe usługi informacyjne/COM+
330833Polecenie „Odłącz PC” może sporadycznie nie działaćInternetowe usługi informacyjne/COM+
810578INFO: Dostępność pakietu Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 24Internetowe usługi informacyjne/COM+
811373COM+ 1.0 Cannot Install DLL Modules with COM Activities in DllMainInternetowe usługi informacyjne/COM+
811694Custom Errors for Server-Side Includes Do Not Work After You Apply Windows 2000 Service Pack 3Internetowe usługi informacyjne/COM+
814886INFO: Dostępność zbiorczego pakietu poprawek nr 25 dla usług COM+ w systemie Windows 2000, wydanego po opublikowaniu dodatku Service Pack 3Internetowe usługi informacyjne/COM+
284246When You Try to Upgrade from Windows NT 4.0 to Windows 2000 with Slipstreamed SP1, SP2, or SP3, Cmdlines.txt Does Not Run During the UpgradeInstalacja
323372POPRAWKA: Message Queuing Remote Read May Not Always RecoverInstalacja
328716Multiple Separator Pages Printed from Windows 2000 Terminal Services Redirected PrinterInstalacja
329115MS02-050: Błąd sprawdzania certyfikatu może pozwalać na fałszowanie tożsamościInstalacja
810989Duplicate Computer Names May Be Created When You Set Up Multiple Clients with RISInstalacja
812812Not Prompted to Obtain a Digital Rights Management License for Installations Created by Using SysprepInstalacja
814788RIS Installation Stops if the Network Cable Uses Port B of a Dual-Port Network AdapterInstalacja
815438Successive Attempts to Complete a Group Policy Installation of a Service Pack May Log an Event ID 102 ErrorInstalacja
816085Removing IIS Resets DCOM to the Default PermissionsInstalacja
281553Win32_BIOS WMI Class Returns Incorrect ReleaseDate ValueZarządzanie/Administracja
303280Local Users and Groups Is Empty or Does Not Display All Member User AccountsZarządzanie/Administracja
309144Folder Redirection Does Not Work After You Delete a ProfileZarządzanie/Administracja
319021The Win32_NetworkAdapterConfiguration.SetDNSServerSearchOrder Method Does Not WorkZarządzanie/Administracja
319402Icon for a New Taskpad View in the MMC Does Not AppearZarządzanie/Administracja
319819There May Be a Delay in Mapping SIDs to Account Names If the Computer Name Contains More Than 15 CharactersZarządzanie/Administracja
319953The SMTP Service May Stop If You Use the TURN or ATRN Command in a Telnet SessionZarządzanie/Administracja
320199Windows 2000 WMI Query Only Returns 32 Disk Drives Although More ExistZarządzanie/Administracja
320363The Win32_NetworkAdapterConfiguration Class Does Not Return the WINSPrimaryServer Property for UsersZarządzanie/Administracja
320373Windows Management Instrumentation Cannot Rebuild a Damaged RepositoryZarządzanie/Administracja
320437The Computer Management Tool Tries to Use Only the DNS Host Name to Connect to a Remote ComputerZarządzanie/Administracja
320489Win32_Group Does Not Include the "Domain Local" GroupsZarządzanie/Administracja
321126The "Look In" and "Save As" Boxes in Common Dialog Boxes Are SlowZarządzanie/Administracja
321418TTL Value of -1 (0xFFFFFFFF) in Dynamic Update Packet Means Use Default Zone TTLZarządzanie/Administracja
321800Windows 2000 Hyperterm.exe Has a Slow Transfer Rate If Local Echo Is OnZarządzanie/Administracja
321933Services Are Not Listed in the Security Configuration and Analysis Snap-inZarządzanie/Administracja
322804Cannot Use Windows Media Player to Read XA Data on 1394 CD-ROM DevicesZarządzanie/Administracja
323172MSO2-048: Luka w formancie rejestrowania certyfikatów może być przyczyną usunięcia certyfikatów cyfrowychZarządzanie/Administracja
323274The Requested Media Is Not Blank Error Message When You Use Ntbackup.exeZarządzanie/Administracja
323704SLIP Client in Windows 2000 Cannot Connect to CSLIP ServerZarządzanie/Administracja
324041POPRAWKA: COM+ 18.1 Rollup May Cause Problems When You Export COM+ ApplicationsZarządzanie/Administracja
324712Liczniki monitorowania wydajności wykazują, że bufor danych dla usługi AppleTalk nie jest wyrównanyZarządzanie/Administracja
325792An ICA Asynchronous Connection May Not Reinitialize If a Problem Occurs During AuthenticationZarządzanie/Administracja
325827POPRAWKA: Kreator odnawiania certyfikatów łączy jednostki organizacyjne certyfikatuZarządzanie/Administracja
327129A Computer Stops Responding During the Shutdown Process If a Service Does Not StartZarządzanie/Administracja
327536Stop 0x0000006b or Setup Stops Responding at "Setup is Starting Windows" When You Install a Windows XP SP1 Client Image from a RIS ServerZarządzanie/Administracja
327550The ISA Server Web Proxy Service Causes an Access Violation During DNS LookupsZarządzanie/Administracja
328510BUG: Notes in PowerPoint Files May Not Be Full-Text IndexedZarządzanie/Administracja
328764Cannot Connect to Cisco Dial-up Server with Some Client IP Address Ranges in Windows 2000Zarządzanie/Administracja
328776A "Stop 0x000000C2" Error Occurs When You Try to Close a File on a Network ShareZarządzanie/Administracja
328991Script Policy Is Not Run When a Slow Link Is DetectedZarządzanie/Administracja
329175Plik Rdbss.sys może powodować błąd STOP 0xAZarządzanie/Administracja
329184Komunikat o błędzie „Tego urządzenia nie można uruchomić (kod 10)” podczas usuwania koncentratora USBZarządzanie/Administracja
329328Support for Some Seagate Tape and Changer Drives Is Missing in Windows 2000Zarządzanie/Administracja
330194Unnecessary Kerberos Packages Sent from the ClientZarządzanie/Administracja
332002Distributed File System Excludes Unsited Clients from Referrals when You Use the /INSITE SwitchZarządzanie/Administracja
810211Some Newsgroup Items Are Not Posted to Public Folders in Exchange 2000 Even Though the Post Operations Appear to Be SuccessfulZarządzanie/Administracja
810823Outgoing Messages From Your SMTP Server Are Not DeliveredZarządzanie/Administracja
810992Generic Failure Error Message Occurs When You Enumerate the Win32_PrintJob Class in WMIZarządzanie/Administracja
811066Wbrew oczekiwaniom ustawienie Rejestru EventLogLevel nie blokuje wszystkich komunikatów o zdarzeniach dla rozszerzonych licznikówZarządzanie/Administracja
811160Active Directory Users And Computers Stops Working If a User Belongs to Groups Whose Name Contains a Leading Slash MarkZarządzanie/Administracja
811196Failure Audit Event 577 Is Logged When You Save the Winmsd ReportZarządzanie/Administracja
811222An Access Violation Occurs in the Sysmon Control When You Add or Delete CountersZarządzanie/Administracja
811364POPRAWKA: Error 1308 When You Install a Program from an Internet Source LocationZarządzanie/Administracja
811965Domain Local Groups of a Domain Do Not Appear in the "Select Users, Computers, or Groups" Dialog Box When You Edit a Group Policy ObjectZarządzanie/Administracja
812203The Performance Provider Unexpectedly Stops Collecting Data in Windows Management InstrumentationZarządzanie/Administracja
812652NNTP Timestamp Reflects Client Computer Time and Date SettingsZarządzanie/Administracja
812714 Users Cannot Remotely Monitor Disk Counters If They Are Not Logged On As AdministratorsZarządzanie/Administracja
813050Problems When the Data Frame Ends with CRLF.CRLF QUIT CRLFZarządzanie/Administracja
813197Users Without Administrative Credentials Cannot Access SMBIOS Data in Windows Management InstrumentationZarządzanie/Administracja
813824Non-Administrator Users Cannot Retrieve Win32_WMISetting Data in Windows Management InstrumentationZarządzanie/Administracja
813950Performance Monitor Displays Only the First of Multiple Instances from a Binary LogZarządzanie/Administracja
814280XADM: Problems When You Try to Add Many Global Address Lists to an Offline Address ListZarządzanie/Administracja
815181Provider Failure Error on Computers with a Large Number of SCSI ControllersZarządzanie/Administracja
815198WMI Classes Information for Multipath Drivers Is Not Displayed in WBEMTestZarządzanie/Administracja
815231Some User's Programs Do Not Work Correctly After You Delete That User's ProfileZarządzanie/Administracja
815425Access Violation When Inetinfo Receives Mail That Contains a Header of More Than 64 KBZarządzanie/Administracja
816045A Fast Link May Be Detected as a Slow Link Because of Network ICMP PoliciesZarządzanie/Administracja
816485Server Stops Responding When Win32_NetworkLoginProfile Performs EnumerationZarządzanie/Administracja
816740User Profile Folder Name Appears with Squares or Other Unusual Characters When You Manage Remote ComputersZarządzanie/Administracja
816866Komunikat o błędzie „Twój serwer nieoczekiwanie zakończył połączenie” jest wyświetlany podczas wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu protokołu SMTPZarządzanie/Administracja
816998Multiple Memory Leaks in Remote Registry ServiceZarządzanie/Administracja
817361Force Local Profile Option in Windows 2000Zarządzanie/Administracja
328422Security Descriptor Has an Empty Owner ValueMDAC
328885Wykorzystanie procesora w programie Services.exe wzrasta do 100 procentMDAC
329414MS02-065: Przepełnienie buforu w programie Microsoft Data Access Components może prowadzić do wykonania kodu (MDAC 2.6)MDAC
267316MSMQ: Performance Monitor Counters Are Lost on the Cluster During FailoverUsługi kolejkowania wiadomości
322141Ntfrs.exe Does Not Clean Up the Staging Folders on Members with No Outbound Partners in Windows 2000Usługi kolejkowania wiadomości
323371You May Receive a "Stop 0xBE" Error Message on Fault-Tolerant ComputersUsługi kolejkowania wiadomości
326147Windows XP Does Not Always Call DrvAssertMode(FALSE) Before it Enters a Power-Down StateUsługi kolejkowania wiadomości
326404An Access Violation Occurs in Lsass.exe While the Network Connections Are Being PreparedUsługi kolejkowania wiadomości
327360Cannot View Windows 2000 Services for Macintosh in Chooser of Macintosh ClientUsługi kolejkowania wiadomości
327784Windows 2000 Server May Hang After a Local Backup CompletesUsługi kolejkowania wiadomości
328120IEEE 1394 Device May Disappear When You Add New Daisy-Chain DevicesUsługi kolejkowania wiadomości
328293Close Open Files Message Appears During Initial Folder Synchronization When You Do Not Have Files OpenUsługi kolejkowania wiadomości
329459POPRAWKA: IIS Does Not Refresh the File Cache for Non-Virtual Root DirectoriesUsługi kolejkowania wiadomości
329542POPRAWKA: Page Allocator Returns a Block of Memory That Is Not WritableUsługi kolejkowania wiadomości
329954POPRAWKA: Performance Issues on Multi-processor Computers with MSDTCPRX.dllUsługi kolejkowania wiadomości
329994MSMQ: Inherited Permissions on Queue Object May Be IgnoredUsługi kolejkowania wiadomości
331334Memory Leak Occurs When the ChangeTimerQueueTimer API Is Called from a ThreadUsługi kolejkowania wiadomości
811308MSMQ: How to Increase the Kernel Memory ThresholdUsługi kolejkowania wiadomości
814116MSMQ: Messages Are Not Sent or Received If You Change the System Time During Transaction ProcessingUsługi kolejkowania wiadomości
814776MSMQ: You May Lose Recoverable Messages If You Restart or Shut Down the ReceiverUsługi kolejkowania wiadomości
815643MSMQ: Prevent Microsoft Message Queue Server 2.0 from Moving to Active Directory When You Join a Microsoft Windows 2000 DomainUsługi kolejkowania wiadomości
816957You Receive a "Stop 0x00000050" Error When You Restart Microsoft Message QueuingUsługi kolejkowania wiadomości
817076MSMQ: How to Avoid Routing Queries with No Routing Servers in the SiteUsługi kolejkowania wiadomości
817586MSMQ: An Access Violation Occurs When You Validate a MessageUsługi kolejkowania wiadomości
278522Deadlock Condition Causes Socket Programs to Become UnresponsiveObsługa sieci
287032TCP/IP Routes May Be Incorrect If AddIPAddress() Is Used on Multihomed ComputersObsługa sieci
294961Cannot Compile the Authserv.mib and Accserv.mib FilesObsługa sieci
300561Incorrect Routing Table When You Connect to Some VPN ServersObsługa sieci
305217Po upływie limitu czasu sesji serwera protokołu SSL 3.0 pojawia się błąd „Nie można wyświetlić strony”Obsługa sieci
309696Clients That Are Using an ATM Adapter Do Not Receive Group PoliciesObsługa sieci
313664 Korzystanie z uwierzytelniania metodą 802.1x na komputerach z systemem Windows 2000Obsługa sieci
316803Zmiana haseł lub dołączenie do domeny systemu Windows 2000 na starszych wersjach klientów może zakończyć się niepowodzeniemObsługa sieci
318419Connections Are Dropped If You Add VPN Connections to ISA ServerObsługa sieci
318437A "STOP 0xA" Error Message Occurs When You Use Routing and Remote Access with NAT and VPNObsługa sieci
319270A Laptop Computer Has No IP Address After HibernatingObsługa sieci
319627Fragmentation Occurs When You Send Multicast Data Over EthernetObsługa sieci
321150The SMTP Service Does Not Deliver a Message to Multiple Recipients If Error Code 552 Is ReceivedObsługa sieci
321232MS02-023: 15 maja 2002, zbiorcza poprawka dla programu Internet ExplorerObsługa sieci
321983The Number in the "Reset Fail Count After" Box ChangesObsługa sieci
322359Intelide.sys Is Not Used on Computers with ICH4 or ICH5Obsługa sieci
322823Windows Explorer Does Not Detect That the CD-ROM That Was Previously in the CD Drive Has Been Replaced with a Blank CD-RObsługa sieci
322934The StgCreateDocFile() Function Causes an "STG_E_FILEALREADYEXISTS" Error in Windows 2000Obsługa sieci
322953Cannot Browse Printers When You Are Trying to Print or Browse Printer QueuesObsługa sieci
323538IAS Authentication Is Unsuccessful After You Install the 292053 HotfixObsługa sieci
323663Windows Critical Update Notification 3.0 May Cause a "Dirty" ShutdownObsługa sieci
323668An SNMP Query Returns Zero When You Query for Virtual Memory UsageObsługa sieci
323756Redirection Response Contains Garbage Characters with Long URLObsługa sieci
323759MS02-047: 22 sierpnia 2002, Zbiorcza poprawka dla programu Internet ExplorerObsługa sieci
324673The LoadLibrary() Function Cannot Find the DLL NameObsługa sieci
324886You Cannot Add an .msi Package to a Group Policy ObjectObsługa sieci
325764Installing an AGP Video Adapter Driver May Hang the Computer When You Restart ItObsługa sieci
325873An NBT Connection Does Not Appear in the Performance Objects ListObsługa sieci
325916VPN Connections with Names Longer Than 64 Characters May Stop Working After You Install the Q318138 (MS02-029) PatchObsługa sieci
326645ICrmLogControl::WriteLogRecordVariants Method Causes a Memory Leak in COM+ ApplicationsObsługa sieci
326886MS02-042: Usterka w Menedżerze połączeń sieciowych może spowodować podwyższenie prawObsługa sieci
326926Dynamic Host Routes Are Not Removed if EnablePMTUDiscovery Is Set to ZeroObsługa sieci
326964Random Access Violations Occur in RpcssObsługa sieci
327016The Netsh Utility Cannot Create a Workgroup <00> Group RecordObsługa sieci
327081Data Added to Removable Media During Hibernation May Be Lost When You Resume Windows 2000Obsługa sieci
327148Usługa RPC zatrzymuje się z identyfikatorem zdarzenia 7031Obsługa sieci
327477Computer May Hang After a Surprise Removal of a Host Bus ControllerObsługa sieci
327709Windows 2000 Account Operators Can Manage Their Own AccountsObsługa sieci
328089Dial-up Connection Uses Multiple Modems to Dial a Connection After You Select the "Dial Only First Available Device" OptionObsługa sieci
328389OLEXP: Zbiorcza poprawka dla programu Outlook Express 5.5Obsługa sieci
328410NetBT Does Not Respond to Adapter Status Query If Server and Messenger Services Are StoppedObsługa sieci
328477Program Services.exe może się zawiesić po ponownym uruchomieniu usługiObsługa sieci
328556Zdarzenie o identyfikatorze 3006 w dzienniku aplikacji po uaktualnieniu kontrolera domeny za pomocą dodatku Service Pack 3Obsługa sieci
329227Task Scheduler Stops Scheduling Repeating JobsObsługa sieci
329258DNS Query of Type ALL Does Not Query an Authoritative Server for the DomainObsługa sieci
329494Your Custom Authorization Extension for IAS Stops Working After You Install Windows 2000 Service Pack 3Obsługa sieci
329634Dial-Up Connections Do Not Appear with Cluster Services InstalledObsługa sieci
329847Computer Displays a Blank Screen When You Resume from an S1 or S3 Power State After You Remove an IEEE 1394 Storage DeviceObsługa sieci
330012ACL Editor GUI Changes to Special When You Use Security Template ManagerObsługa sieci
330753Sound May Be Lost on the Server Side of a TAPI Application SessionObsługa sieci
331993Intermittent Access Violation Error Messages in Win32k!EXFORMOBJ::vGetCoefficient+0xb Occur on a Windows 2000-Based Print ServerObsługa sieci
810042Windows 2000 Does Not Handle Selective ACKs CorrectlyObsługa sieci
810382Default TCP Window Size Is Still Used After You Specify a Different TCPWindowSize ValueObsługa sieci
810839Klient VPN nie może ustanowić połączenia po zainstalowaniu dodatku Service PackObsługa sieci
810926Fax Program Does Not Send a Fax If the Program Calls FaxInitializeEventQueue() Multiple Times Per Fax SessionObsługa sieci
811044Windows 2000 Stops Accepting Incoming TCP ConnectionsObsługa sieci
811368RPC Error 0x80080005 Is Returned from a COM ProgramObsługa sieci
811436SNMP May Report an Incorrect Amount of MemoryObsługa sieci
811513You Cannot Use the Secondary WINS Server to Resolve Names When the Primary WINS Server Is UnavailableObsługa sieci
811657WSAIoctl (SIO_SET_QOS) Returns SUCCESS When It Should Return FAILObsługa sieci
811914A DNS Server May Not Respond to Some DNS QueriesObsługa sieci
812707STOP 0x0000001E Error Message in Tcipip.sys When Server Is Under a Heavy Network LoadObsługa sieci
814119FIX: Błąd usługi RPC powoduje blokadę odpowiadania przez wątki w aplikacjach ASP/COM+Obsługa sieci
814250Operation Failed for Unspecified Reasons Error Message When You Start the Telephony Snap-In or Refresh the DisplayObsługa sieci
814622Remote Procedure Call Datagram Runtime Component Leaks Firewall Ports on the Client SideObsługa sieci
815182The Remote Access Service Security DLL Is Incorrectly Used to Authenticate Non-Modem Remote Access ConnectionsObsługa sieci
816924There Was an Error Found When Printing the Document Error Message When You Print a Document Over an Infrared PortObsługa sieci
817069Nie można połączyć się z udziałem sieciowym przy użyciu połączenia sieci VPNObsługa sieci
817367Stop Error 0x000000D1 When You Use Host Integration Server to Connect to a Mainframe Computer That Is Using the DLC ProtocolObsługa sieci
817864Network Monitor Protocol Causes Stop Code 0xD1 When Closing AdapterObsługa sieci
818177Random Problems in the RPC Runtime in the Cluster ServiceObsługa sieci
315315EnableAutoDial Registry Key Is Set IncorrectlyInne
316982Default French (Canada) Locale Settings for Long Date and Currency Do Not Match the Quebec StandardInne
319102Wldap32 Truncates the ";binary" Option in the Search FilterInne
319725SLIP Connections Broadcast NetBIOS Names When the Client Is Turned OffInne
319973Obsługa uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) w wersji 2.0 w systemie Windows 2000Inne
320368The RichEdit Text Control May Replace CR-LF in the OutputInne
320549Funkcja skanowania może nie działać w wielofunkcyjnych drukarkach USBInne
322210POPRAWKA: Message Queuing Performance Monitor Counters Do Not Work over Terminal ServicesInne
323289Memory Leak in WDM Provider's ExecMethodAsync Method in Windows XP and Windows 2000Inne
323582Net3101 Error on OS/2 Server Because of SessionSetup SMBInne
328725Windows 2000 Is Unexpectedly Installed On a Newly Created Account During Remote InstallationInne
331116Cannot Bind Directly to a Group Object with the Winnt ProviderInne
810070Nie można dodać użytkownika lub grupy do domeny zaufanejInne
810268Access Violation Occurs If You Call IADsTools from Visual Studio 6Inne
812110Outlook Express May Hang When You Send Mail with a Long LineInne
812401Error 735 Error Message and Dial-Up Networking Connection Appears Connected Although You Are DisconnectedInne
814691POPRAWKA: Access Violation During Application Center ReplicationInne
814958USB Keyboard and Mouse Devices Do Not Work Correctly If You Reconnect Them While Windows Is RunningInne
298692You Cannot Add a Printer by Using the CNAMEDrukowanie
318365Cannot Print a Large Paper Size at High ResolutionDrukowanie
318954A Default Printer That Is Not Available May Cause a Delay in ProgramsDrukowanie
319370You Cannot Print to a Local Printer After Windows 2000 Service Pack 2 Is InstalledDrukowanie
320914Problems Upgrading a User-Mode Print Driver By Using Point and PrintDrukowanie
321364Clients Open Hundreds of Pipes to \Pipe\Spoolss on Print ServersDrukowanie
321613Błąd Stop 0x0a w funkcji nt!ExpBoostOwnerThread() w systemie Windows 2000 ServerDrukowanie
321614Usługa buforowania może ulec awarii w razie dużego obciążeniaDrukowanie
321771You Receive a "Stop 0x51 (REGISTRY_ERROR)" Error MessageDrukowanie
324173Parts of Your Print Job Are Missing If You Print One or More Very Large DocumentsDrukowanie
324397Failfast Occurs If the Authentication Level of a COM+ Server Package Is Set to NoneDrukowanie
324433Client Active Directory Queries Fail with 0x8005000Drukowanie
326095COMREPL Utility Does Not Respond When You Install Microsoft .NET FrameworkDrukowanie
327052Print Queues Are Republished with an Incorrect Name If the 286254 Update Is InstalledDrukowanie
327930Explorer May Change the Active Distributed File System ShareDrukowanie
327984Your Profile Is Not Unloaded If You Change Printer Settings and Then Log OffDrukowanie
328055Server May Stop Responding If You Use a Program That Uses Sharable PagesDrukowanie
328894First Character of Each Line Is Missing When You Print with the Generic Printer DriverDrukowanie
329051Sporadycznie pojawia się komunikat o błędzie „Stop 0x1E” w pliku Win32k.sys w systemie Windows 2000Drukowanie
330030Computer with Disjoined Namespace Is Not Authenticated by Using 802.1x with a Radius Server in its DomainDrukowanie
810647The System Event Log Contains Many Event 61 EntriesDrukowanie
810908Spooler CPU Usage Remains Above 50 Percent If an LPR Port Has a DNS Name That Is Not Valid for the LPD ServerDrukowanie
811915POPRAWKA: Winprint Produces Incorrect Output for Booklet Printing of Mixed Orientation DocumentDrukowanie
811916POPRAWKA: The DrvDestroyFont Function is Never Called on Windows 2000Drukowanie
812121Unexpected Blank Space Is Inserted After Accented CharactersDrukowanie
812419An Event Handle Leak Occurs with the System.EventLog ClassDrukowanie
814408Printer Operators Group Is Not Listed in the Terminal Server Redirected Print QueueDrukowanie
814770Nieoczekiwana zwłoka podczas wylogowywaniaDrukowanie
198941Users Cannot Change Password When Logging OnZabezpieczenia
274450Memory Leak in Services.exe When Checking ArcnameZabezpieczenia
296441MS01-022: Dostawca usług WebDAV umożliwia skryptom przesyłanie ich żądań jako pochodzących od użytkownikaZabezpieczenia
297528CRL Distribution Point Extension Is Not Suppressed by the Capolicy.inf FileZabezpieczenia
304140File Security (Inherited) Permissions May Be Removed When You Remotely Edit the PermissionsZabezpieczenia
311444Creator/Owner Rights Are Removed by Policy EditorZabezpieczenia
312827An Incorrect Authentication Package Name May Appear in Audit Event 529Zabezpieczenia
313494Microsoft Cryptography API May Not Work If the Default CSP Has Been Set IncorrectlyZabezpieczenia
313664Korzystanie z uwierzytelniania metodą 802.1x na komputerach z systemem Windows 2000Podstawowy system operacyjny
315092An Attack on Port 1720 May Cause NetMeeting to Refuse Incoming ConnectionsZabezpieczenia
316201RID Pool Allocation and Sizing Changes in Windows 2000 SP4Zabezpieczenia
318815Nie można połączyć się z witrynami sieci Web wymagającymi protokołu SSL 3.0Zabezpieczenia
318873The PKI Dialog Box Appears Multiple Times If You Click CancelZabezpieczenia
318988Stop 0x000000B8 Error Occurs in a Windows 2000 ClusterZabezpieczenia
319418IP Security Policy Management MMC Leaks MemoryZabezpieczenia
320099A Security Policy Does Not Process Restricted Groups CorrectlyZabezpieczenia
320206MS02-024: Luka uwierzytelniania w programie Windows Debugger może spowodować podniesienie przywilejówZabezpieczenia
320211You Cannot Programmatically Perform a Security Authorization Check on a UserZabezpieczenia
320670Event ID 528 May Not Be Logged If LsaLogonUser() Is CalledZabezpieczenia
320828Data That Is Protected by User's Private Key Can Be Accessed by a Domain Administrator Who Resets the User's PasswordZabezpieczenia
320903Clients Cannot Log On by Using Kerberos over TCPZabezpieczenia
320920MS02-032: Aktualizacja programu Windows Media Player jest dostępnaZabezpieczenia
321166"Your Password Is Expired" Error Message When You Access Resources From Macintosh on Windows 2000 Server Running AppleTalk Network IntegrationZabezpieczenia
321217You Receive an "Action Could Not Be Completed" Error Message When You Select Many Recipients in the Global Address ListZabezpieczenia
321323Usługa Bufor wydruku przestaje działać przy dużych obciążeniach pamięciZabezpieczenia
321928ADSI with the OLE DB Provider May Leak Memory If You Use SQL SyntaxZabezpieczenia
322175You Must Restart the Computer After Joining a Domain with Service Pack 2Zabezpieczenia
322302Cannot Obtain an Interrupt Resource for a PCI-PCI Bridge DeviceZabezpieczenia
322760GetEffectiveRightsFromAcl Function Causes an Access ViolationZabezpieczenia
322989DHCP Service Uses a Default TTL Value of 900 SecondsZabezpieczenia
323153Computer May Hang During Resume from S3 Standby with Two IDE DrivesZabezpieczenia
323758SFM Macintosh Logon Audit Event Is Not Logged When You Use Microsoft UAMZabezpieczenia
324120Nie można zalogować się do domeny po dodaniu komputera do domenyZabezpieczenia
324224Komunikat o błędzie „Stop 0xc5” w systemie Windows 2000Zabezpieczenia
324377Cannot Use Domain Local Groups for Active Directory Certificate MappingZabezpieczenia
324380MS02-051: Luka kryptograficzna w protokole RDP może spowodować ujawnienie informacjiZabezpieczenia
324553CAPS LOCK Key State in MS-DOS Programs May Be IncorrectZabezpieczenia
325083Problems When You Use a ComboBox with a Large Number of ItemsZabezpieczenia
325463The Logical Disk Counters Read Zero on a Cluster After a Disk Failover and FailbackZabezpieczenia
326180100% Utilization of the Available CPU on Many Single Processor ComputersZabezpieczenia
326363Windows 2000 DNS Does Not Resolve NS to CNAME to an A Resource Record MappingZabezpieczenia
326460Service-Specific Error Code -2147944102 Error Message If You Try to Start the Background Intelligent Transfer Service (BITS) ServiceZabezpieczenia
326826Some Programs May Be Slow When Accessing Files on a Network ShareZabezpieczenia
326864STOP: 0x000000D6 Error in Win32k.sys Occurs in Windows 2000Zabezpieczenia
327076A Memory Leak Occurs in Lsass.exe When You Use IMAP4 Over SSL on Exchange Server 5.5Zabezpieczenia
327462Systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 sprawdzają istniejące foldery profilów użytkowników mobilnych podczas tworzenia profilu tego typuZabezpieczenia
327524An Access Violation Occurs in Spoolsv.exe in Windows 2000Zabezpieczenia
327634The "Lock on Smartcard Removal" Policy Setting Does Not Work If There Is Unsaved Work on the Computer When You Log OffZabezpieczenia
327696MS02-062: Poprawka zbiorcza Internetowych usług informacyjnych z października 2002Zabezpieczenia
327752Some Winsock Functions May Cause a High CPU LoadZabezpieczenia
327825New Resolution for Problems That Occur When Users Belong to Many GroupsZabezpieczenia
328370Windows 2000 CSNW Always Calls the Nearest Server for Logging On to an NDS TreeZabezpieczenia
328523Usuwanie z Kreatora połączeń internetowych opcji domyślnego uruchamiania programu Internet ExplorerZabezpieczenia
328863HTTP Authentication: IIS Waits for Request Entity Body Before It Sends a "401 Authentication Required" ResponseZabezpieczenia
328924INFO: Dostępność pakietu Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 22Zabezpieczenia
328948Komunikat o błędzie dotyczący zdarzenia z identyfikatorem 5000 w module LsaSrv: „Pakiet zabezpieczeń Negotiate wygenerował wyjątek”Zabezpieczenia
328970MS02-066: Listopad 2002, Zbiorcza poprawka dla programu Internet ExplorerZabezpieczenia
329112POPRAWKA: Nie można odczytać danych poza pierwszą granicą wielogranicznego dysku DVD zawierającego ponad 4 GB danychZabezpieczenia
329145Nie można skopiować katalogu z atrybutami rozszerzonymi na partycję FAT32Zabezpieczenia
329316Plik Msgina.dll nie jest ładowany w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3Zabezpieczenia
329405Rozpoznawanie nazw DNS nie działa w przypadku użytkowników niebędących administratoramiZabezpieczenia
329414MS02-065: Przepełnienie buforu w programie Microsoft Data Access Components może prowadzić do wykonania kodu (MDAC 2.6)Zabezpieczenia
329826Extending NTFS Volume Fails but Appears to Be SuccessfulZabezpieczenia
330002The Microsoft Message Queue Server Migration Tool Does Not Permit a Primary Enterprise Controller Upgrade in the Child DomainZabezpieczenia
330029Access Violation Error Message in Print Services for MacintoshZabezpieczenia
330164Printer ACLs Are Missing After You Apply Windows 2000 SP3Zabezpieczenia
330303Występuje komunikat o błędzie „STOP: c000021a (Błąd krytyczny systemu)”Zabezpieczenia
330994 MS03-014: Kwiecień 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Outlook ExpressZabezpieczenia
331490Program Userinit.exe może przestać działać w systemie Windows 2000Zabezpieczenia
331953MS03-010: Luka w programie mapowania punktów końcowych wywołań RPC umożliwia ataki polegające na odmowie usługiZabezpieczenia
810022Bugcheck with Stop Message "STOP 0x000000CE" and Svr.sys in Crashdump When Computer Shuts DownZabezpieczenia
810037Setpwd.exe Enhancement to Specify a DSRM Password as an ArgumentZabezpieczenia
810076Aktualizacje zachowania się grup z ograniczeniami („Członek grupy”) grup lokalnych definiowanych przez użytkownikaZabezpieczenia
810088CPU Usage May Be High After You Turn On Auditing for HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemZabezpieczenia
810202Luka w zabezpieczeniach w formancie ActiveX DirectX Files ViewerZabezpieczenia
810578INFO: Dostępność pakietu Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 24Zabezpieczenia
810585Lsass.exe Memory Usage Increasing Regardless of Server LoadZabezpieczenia
810649Hiperłącza otwierają się w programie Internet Explorer, a nie w przeglądarce domyślnejZabezpieczenia
810833MS03-001: Niesprawdzany bufor w usłudze lokalizatora może pozwolić na uruchomienie koduZabezpieczenia
811114MS03-018: Maj 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internetowe usługi informacyjne (IIS)Zabezpieczenia
811493MS03-013: Przepełnienie bufora w obsłudze komunikatów jądra systemu Windows może prowadzić do podwyższenia uprawnieńZabezpieczenia
811627"Smooth Edges of Screen Fonts" Check Box Is Unexpectedly Cleared After Group Policy Is RefreshedZabezpieczenia
811630Aktualizacja Pomocy HTML ograniczająca jej funkcje w przypadku wywołania okna Pomocy za pomocą metody window.showHelp( ) Zabezpieczenia
812428A Memory Leak Occurs in the Lsass ProcessZabezpieczenia
812872IPSec Does Not Support the PKI Trust Path Capabilities If You Use Certificate Authentication in IKEZabezpieczenia
813423"Failed to Save <Template>.inf" Error Message Occurs When You Try to Save a Global Security Profile TemplateZabezpieczenia
813485Your Computer Stops Responding When You Create a File on a Local File ShareZabezpieczenia
813489MS03-015: Kwiecień 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet ExplorerZabezpieczenia
813877Cannot Remove Orphaned Exchange Domain Servers Security Group from Exchange Enterprise Servers Security GroupZabezpieczenia
814055Access Mask 0xCCCCCC When Using the GetEffectiveRightsFromAcl FunctionZabezpieczenia
814078MS03-008: Luka w aparacie obsługi skryptów systemu Windows może pozwalać na uruchomienie koduZabezpieczenia
814122Lsass.exe Uses More Memory Than ExpectedZabezpieczenia
814569Unsuccessful Authentication Causes a Memory Leak in the Kerberos Component of Lsass.exeZabezpieczenia
814886INFO: Dostępność zbiorczego pakietu poprawek nr 25 dla usług COM+ w systemie Windows 2000, wydanego po opublikowaniu dodatku Service Pack 3Zabezpieczenia
815021MS03-007: Niesprawdzany bufor w składniku systemu Windows może być przyczyną złamania zabezpieczeń serwera sieci WebZabezpieczenia
815225User Can Restart Windows 2000 Terminal Server Without Having Restart RightsZabezpieczenia
815414Services Do Not Start Correctly After You Configure Group Policy Settings That Are in the Default Domain Controller PolicyZabezpieczenia
817606MS03-024: Przepełnienie buforu w systemie Windows może być przyczyną uszkodzenia danych Zabezpieczenia
817772MS03-019: Wada w rozszerzeniu ISAPI programu Windows Media Services może spowodować odmowę usługiZabezpieczenia
819696MS03-030: Niesprawdzany bufor w programie DirectX może być przyczyną luki w zabezpieczeniach systemuZabezpieczenia
821665Lista poprawek zabezpieczeń zawartych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000Zabezpieczenia
822679 MS03-025: Luka w obsłudze komunikatów systemu Windows za pośrednictwem Menedżera narzędzi może umożliwić zwiększenie przywilejów Zabezpieczenia
265396Slow Network Performance Occurs When You Select a File on a Share That Uses NTFSPowłoka
280687Disable Change Wallpaper Policy Does Not Prevent All Wallpaper ChangesPowłoka
302510Stop 0x0000001e Error Message in Win32k.sys When Users Log Off from a Server Running Terminal ServicesPowłoka
315819Podczas ładowania cyfrowego pulpitu nawigacyjnego pojawia się błąd STOP 0x50 w pliku Mrxsmb.sysPowłoka
320261Terminal Services Performance Problems Occur Because Explorer.exe Maintains Instrumentation Data and Counters in the RegistryPowłoka
321091Setting WINS-R Information in a Reverse Lookup Zone Causes an ErrorPowłoka
321781STOP A in nt!KiAttachProcess+0x12 from win32k!PDEVOBJ::UnloadFontFile in Windows 2000Powłoka
321787Access Violation When You Run Windows Installer in a Terminal Services SessionPowłoka
321788STDIN/STDOUT Redirection May Not Work If Started from a File AssociationPowłoka
322019Data Loss Occurs When You Copy Files Over the NetworkPowłoka
322841Document and User Names Do Not Appear in Print Queue When You Print from MAC OS/X ClientsPowłoka
323015Many Secure Socket Layer Connections May Slow Down PerformancePowłoka
323653STOP 0xD1 in NDIS on Fault-Tolerant Platforms with Windows 2000Powłoka
324141Changing the Password on a Locked-Out Account Generates a „Domain Not Available” MessagePowłoka
324166UMPD Version of EngCreateBitmap Limits the Bitmap Size to 40 MegabytesPowłoka
325038Calendar Type May Change to Japanese Emperor Era When Outlook RunsPowłoka
325333Indexing Service Query Returns Incomplete Results with Turkish Regional SettingsPowłoka
326109EMF Print Jobs That Contain Type 1 Fonts May Not PrintPowłoka
326569An Access Violation Occurs When You Read an Object SID PropertyPowłoka
326572Po zalogowaniu użytkownika program Explorer.exe wielokrotnie generuje komunikaty o błędzie naruszenia zasad dostępuPowłoka
326836Pulpit systemu Windows 2000 migocze, jeśli program Explorer.exe wielokrotnie przestaje odpowiadaćPowłoka
327350Windows 2000 Terminal Services Server Hangs with the Novell ClientPowłoka
327815You Receive a 0xC00E004C Error If You Use the MSMQMessage.Send() Method and the MSMQQueue.Receive() Method After You Apply Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 on a ClusterPowłoka
328284Some Files and Folders That Are Not Configured to Be Made Available Offline Are CachedPowłoka
328285Incorrect DNS Query During System State Backup on a Domain ControllerPowłoka
328423Active Directory Backup Is Canceled If a File Is BusyPowłoka
328523Usuwanie z Kreatora połączeń internetowych opcji domyślnego uruchamiania programu Internet ExplorerPowłoka
329023The Windows 2000 DNS Server Service Stops Working with a Stack OverflowPowłoka
329135Incorrect Knowledge Base Article Number in SP_KB_NUMBER Entry in the Windows 2000 SP3 Update.inf FilePowłoka
329553Nie można pobrać aktualizacji sterowników urządzeń z witryny Windows Update w sieci WebPowłoka
329727Active Directory Keeps Only One Outstanding Paged/VLV Search at a Time for an LDAP ConnectionPowłoka
810159Próba przełączenia zadań przez naciśnięcie klawiszy ALT+TAB kończy się wyświetleniem komunikatu o błędzie „PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA”Powłoka
810649Hiperłącza otwierają się w programie Internet Explorer, a nie w przeglądarce domyślnejPowłoka
810891Access Violation Occurs in Windows Explorer When the My Computer Window Is RefreshedPowłoka
811416Stream Drag-and-Drop Operations Do Not Open a Confirmation Dialog BoxPowłoka
811769STOP 0x00000050 in Error Message in Atmfd.dll When You Use Type 1 FontsPowłoka
812943The RichEdit Control Undo Information May Be Lost When the Control Retrieves TextPowłoka
813859Text in the Add/Remove Programs Tool Is Garbled or Reverts to EnglishPowłoka
813870The Rich Edit Control May Display Documents with Right or Center Tabs IncorrectlyPowłoka
814201Administratively Assigned Offline Files Remain Available Offline After Being Moved to Another FolderPowłoka
814789System Windows przestaje odpowiadać i generuje komunikat o błędzie zatrzymania 0x7FPowłoka
815019Lista poprawek powłoki systemu operacyjnego w dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000Powłoka
815490Dr. Watson Reports an Access Violation When Creating Connection in HyperTerminalPowłoka
816047STOP 0x1E in Win32k.sys Error May Occur in Windows 2000Powłoka
816094LDAP Provider 80070030 Reconnection Failed Error Message When You Try to Reconnect to MailboxPowłoka
816131Windows Cannot End This Program Error Message When You Try to Close a Parent Program in Windows 2000Powłoka
816372You Receive an Access Violation Error Message When You Click the Look In Drop Down Menu of an Open Dialog BoxPowłoka
817061The "Back" Button Is Unavailable After You Click a Hyperlink in a Word Document That You Open in Internet ExplorerPowłoka
817700You Receive a "STOP 0x0000001E" Error Message When You Quit a ProgramPowłoka
817768Windows Explorer Stops Responding When It Tries to Sort More Than 1 Million Objects on a RAID ControllerPowłoka
253922Users' Automatically Created Printers Visible to Other UsersUsługi terminalowe
257966Doskbd Is Not Available in Windows 2000Usługi terminalowe
30422916-bitowe serwery OLE uruchamiane przez programy 16-bitowe tworzą dodatkowe procesy VDM w sesjach serwera terminaliUsługi terminalowe
325775Po replikacji może dojść do uszkodzenia bazy danych WINSUsługi terminalowe
326429Usługi terminalowe The Windows Explorer Progress Bar May Be Misleading When You Move or Copy Large FilesUsługi terminalowe
327612Nie można zwolnić profilu użytkownika po uruchomieniu lub zamknięciu programu Microsoft NetMeeting albo wylogowaniu się z niegoUsługi terminalowe
328478Security Event Does Not Contain an IP Address or Computer Name When an Unsuccessful Logon Attempt OccursUsługi terminalowe
3287150x8000500d Error Message When ADSI Tries to Retrieve an Attribute with a Semicolon in Its NameUsługi terminalowe
331489Ntbackup May Stop Working If a Backup Operator Does Not Have Write Permission on the TapeUsługi terminalowe
331596Data Is Truncated When You Download a Gzip-Encoded Excel File in Internet ExplorerUsługi terminalowe
811634High "Total Errors" Values in System Monitor During a Terminal Services SessionUsługi terminalowe
813508Nie można połączyć się z serwerem terminali z terminalu z systemem WindowsUsługi terminalowe
814066Cannot Send Recognized Input from Tablet PC to Windows 2000 with Remote DesktopUsługi terminalowe
815017Lista poprawek powłoki systemu operacyjnego w dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000Usługi terminalowe
816062KANA Key Functions As CTRL Key When You Log On to Windows Terminal Services ClientUsługi terminalowe
816669STOP 0x000000C2 Error Message When Running Terminal ServicesUsługi terminalowe
816870Multiple Windows Installer (.msi) Packages Cannot Write to the Same Registry Key on a Server That Is Running Terminal ServicesUsługi terminalowe
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuniętych usterek, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
320853 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000
282522 List of Bugs Fixed in Windows 2000 Service Pack 2 (1 of 3)
282524 List of Bugs Fixed in Windows 2000 Service Pack 2 (2 of 3)
282525 List of Bugs Fixed in Windows 2000 Service Pack 2 (3 of 3)
259524 List of Bugs Fixed in Windows 2000 Service Pack 1 (1 of 3)
269425 List of Bugs Fixed in Windows 2000 Service Pack 1 (2 of 3)
269428 List of Bugs Fixed in Windows 2000 Service Pack 1 (3 of 3)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszych dodatków Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 How to obtain the latest Windows 2000 service pack
kbWin2000sp4fixlist kbWin2kSP4fixlist sp4fixlist
Właściwości

Identyfikator artykułu: 327194 — ostatni przegląd: 10/29/2007 17:58:00 — zmiana: 20.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • kbinfo kbproductlink KB327194
Opinia