Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 sprawdzają istniejące foldery profilów użytkowników mobilnych podczas tworzenia profilu tego typu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows Server 2003: 327259.
Streszczenie
W systemie Windows XP starszym niż wersja z dodatkiem Service Pack 1 i w systemie Windows 2000 starszym niż wersja z dodatkiem Service Pack 4 (SP4) podczas tworzenia profilu użytkownika mobilnego nie są sprawdzane uprawnienia do folderu docelowego profilów mobilnych, jeżeli taki folder już istnieje. Dzięki temu można utworzyć folder profilu mobilnego innego użytkownikai ustawić uprawnienia pozwalające odwiedzać ten folder w przyszłości. W takim wypadku twórca folderu może modyfikować profil lub odmówić dostępu użytkownikowi, który ma do tego prawo.

Systemy Windows Server 2003, Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 szukają odpowiednich uprawnień i w przypadku ich braku nie zezwalają na mobilność. W tym artykule omówiono nowe zachowanie produktów wymienionych na początku artykułu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Więcej informacji
Systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 sprawdzają następujące elementy, aby zweryfikować, czy zabezpieczenia folderów profilu użytkownika mobilnego są prawidłowe:
 • Jeżeli istnieje folder profilu mobilnego, systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 sprawdzają, czy jego właścicielem jest użytkownik lub lokalna grupa Administratorzy. Jeżeli właścicielem folderu jest członek lokalnej grupy Administratorzy, ale nie sama grupa, wynik sprawdzania jest niepomyślny.
 • Jeżeli właścicielem folderu jest użytkownik lub grupa Administratorzy i nie została skonfigurowana zasada „Nie sprawdzaj, czy użytkownik jest właścicielem folderów profilów mobilnych”, systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 uznają folder za prawidłowy i kopiują do niego oraz z niego pliki podczas wylogowywania i logowania.
 • Jeżeli istnieje folder profilów mobilnych i użytkownik lub grupa Administratorzy nie jest jego właścicielem, systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 nie kopiują żadnych plików z tego folderu ani do niego, nie wyświetlają komunikatu o błędzie ani nie rejestrują zdarzenia w dzienniku zdarzeń systemu. Tworzony jest profil buforowany użytkownika lub profil tymczasowy, jeżeli nie istnieje profil buforowany.
 • Jeżeli folder profilów nie istnieje, systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 tworzą folder w odpowiedni sposób.
 • Jeżeli skonfigurowano zasadę „Nie sprawdzaj, czy użytkownik jest właścicielem folderów profilów mobilnych”, właściciel folderu nie jest sprawdzany, a systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 zakładają, że folder jest prawidłowy.
Zaktualizowane pliki powodujące takie zachowanie znajdują się w następujących aktualizacjach wydanych przed dodatkiem SP4:
 • (824141) MS03-045: Przekroczenie buforu w formancie pola listy i pola kombi może umożliwiać uruchomienie kodu źródłowego
 • (824390) Nie można zalogować się do domeny zasobów systemu Windows NT 4.0 z klienta z systemem Windows 2000
 • (827953) Próba wydrukowania dokumentu powoduje awarię komputera i wystąpienie błędu Stop 0x50
 • (835732) MS04-011: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft Windows

Komunikaty o błędach

Gdy system Windows XP z dodatkiem SP1 lub Windows 2000 z dodatkiem SP4 nie może zapisać profilu użytkownika ze względu na nieprawidłowe zabezpieczenia, może zostać wyświetlony jeden z poniższych komunikatów o błędach. Komunikaty są także rejestrowane w dzienniku zdarzeń:
Identyfikator zdarzenia: 1526
Waga: Błąd

System Windows nie załadował danego profilu mobilnego i próbuje wykonać logowanie w profilu lokalnym. Zmiany w profilu nie zostaną skopiowane do serwera przy wylogowaniu. System Windows nie załadował profilu, ponieważ kopia serwera folderu profilów już istnieje i nie ma poprawnych zabezpieczeń. Bieżący użytkownik lub grupa administratorów musi być właścicielem folderu. Skontaktuj się z administratorem sieci.
Zdarzenie 1000
Źródło zdarzenia: Userenv
System Windows nie załadował danego profilu mobilnego i próbuje wykonać logowanie w profilu lokalnym. Zmiany w profilu nie zostaną skopiowane do serwera przy wylogowaniu. System Windows nie załadował profilu, ponieważ kopia serwera folderu profilów już istnieje i nie ma poprawnych zabezpieczeń. Bieżący użytkownik lub grupa administratorów musi być właścicielem folderu. Skontaktuj się z administratorem sieci.
Jeżeli użytkownik nie może zalogować się przy użyciu profilu buforowanego i tworzony jest profil tymczasowy, po komunikacie o błędzie pojawia się standardowy komunikat profilu tymczasowego.

Jak wyłączyć sprawdzanie w przypadku istniejących folderów profilów użytkownika mobilnego

W Edytorze zasad grupy w lokalizacji Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\System\Profile użytkowników tworzona jest nowa zasada o nazwie „Nie sprawdzaj, czy użytkownik jest właścicielem folderów profilów mobilnych”. W systemie Windows 2000 z dodatkiem SP4 w Edytorze zasad grupy w lokalizacji Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\System\Logowanie istnieje nowa zasada. Administratorzy mogą za jej pomocą wyłączać funkcję sprawdzania właściciela istniejących folderów profilów użytkowników mobilnych i przywrócić takie zachowanie, jak w systemie Windows XP. Nowe zasady uniemożliwiają sprawdzanie, czy uprawnienia do folderu profilów użytkowników mobilnych w systemie Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 są prawidłowe. W systemie Windows XP bez dodatku SP1 i w wersjach systemu Windows 2000 starszych niż wersja z dodatkiem SP4 uprawnienia nie są sprawdzane, jeżeli folder profilów już istnieje.

Jeżeli są spełnione wszystkie następujące warunki, w systemach Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 pliki nie są kopiowane do/z folderu profilów mobilnych:
 • Ustawienie zostało wyłączone lub nie zostało skonfigurowane.
 • Istnieje folder profilu użytkownika mobilnego.
 • Użytkownik i grupa Administratorzy nie są właścicielami folderu.
Jeżeli to ustawienie zostanie włączone, zachowanie jest takie samo, jak w systemie Windows XP bez dodatku SP1 i w wersjach systemu Windows 2000 starszych niż wersje z dodatkiem SP4.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 327462 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:12:13 — zmiana: 9.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbqfe kbenv kbwin2ksp4fix kbhotfixserver KB327462
Opinia