Przeciek rejestracji zdarzeń usługi WMI

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Usługa Instrumentacja zarządzania Windows (WMI, Windows Management Instrumentation) nie usuwa tymczasowych rejestracji zdarzeń, gdy odpowiadający im obiekt sink staje się nieprawidłowy. Nieprawidłowy obiekt sink może powstać w następujących sytuacjach:
 • Klient nie anulował rejestracji zdarzenia (IWbemServices::CancelAsyncCall).
 • Obiekt sink został usunięty przed wyzerowaniem licznika odwołań.
 • Awaria sprzętu.
 • Proces klienta nie został zakończony bezpiecznie.
Nieprawidłowy obiekt sink jest przyczyną dalszego generowania zdarzeń, które są umieszczane w kolejce odbiorcy, do momentu ponownego uruchomienia usługi Winmgmt. W efekcie proces Winmgmt zużywa duże ilości zasobów procesora i pamięci.
Przyczyna
Jeśli usługa Winmgmt spróbuje wywołać obiekt sink na kliencie, który został nieoczekiwanie zamknięty, wystąpi błąd „Serwer RPC jest niedostępny (0x800706BA)”. Takie działanie może również wystąpić w programie Unsecapp.exe, jeśli nastąpi wywołanie zwrotne za pomocą interfejsu IUnsecuredApartment. Usługa WMI nie potrafi odróżnić, czy zdarzenie nie zostało dostarczone z powodu przejściowego problemu z siecią, czy z powodu nieoczekiwanego zakończenia pracy systemu klienta. Ten błąd wskazuje, że obiekt docelowy wywołania nie był w tym momencie dostępny. Ponieważ klient nie anulował rejestracji zdarzenia, usługa WMI kontynuuje wywoływanie klienta, oczekując, że zdarzenia zostaną dostarczone po ponownym nawiązaniu połączenia z siecią. Poszczególne zdarzenia przekraczają limit czasu i są odrzucane w wewnętrznej kolejce zdarzeń usługi WMI odbiorcy, lecz sama rejestracja nie przekracza limitu czasu.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka. Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  25-wrz-2002 10:40 1.50.1085.88  643 146 Wbemcore.dll				

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Po zastosowaniu tej poprawki podsystem zdarzeń usługi WMI systemu Windows 2000 anuluje subskrypcję zdarzeń, jeśli podczas dostarczania zdarzenia zostanie wykryty błąd typu zdalnego wywołania procedury (RPC), na przykład „Serwer RPC jest niedostępny”. Ta poprawka nie zawiera żadnego mechanizmu monitorowania połączenia w czasie rzeczywistym. Jeśli odbiorca zdarzeń utraci łączność z usługą WMI (Winmgmt), subskrypcje zdarzeń zostaną usunięte po następnej próbie dostarczenia zdarzenia. Usługa WMI wciąż zużywa zasoby procesora na potrzeby obsługi sondowania i wewnętrznych rejestracji zdarzeń do momentu podjęcia próby dostarczenia zdarzenia. Nie ma to wpływu na dostępność zasobów procesora dla rzeczywistych i zewnętrznych zdarzeń. Jest to takie samo rozwiązanie, jakie zastosowano w systemie Windows XP i w nowszych wersjach systemu Windows.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 327542 — ostatni przegląd: 01/11/2015 04:47:58 — zmiana: 3.6

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbwin2ksp4fix kbsysadmin kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB327542
Opinia