Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS02-062: Poprawka zbiorcza Internetowych usług informacyjnych z października 2002

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Poprawka zbiorcza dla programu Internet Information Server (IIS) 4.0, Internetowych usług informacyjnych (IIS) 5.0 i IIS 5.1 wydana przez firmę Microsoft zawiera poprawki problemów, które opisano w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321599 MS02-028: Heap Overrun in HTR Chunked Encoding Might Enable Web Server Compromise
319733 MS02-018: April 2002 Cumulative Patch for Internet Information Services
Ta poprawka zawiera nie tylko wcześniej wydane poprawki zabezpieczeń, ale także poprawki następujących nowych luk w zabezpieczeniach dotyczacych usług IIS 4.0, 5.0 i 5.1:
 • Luka polegająca na podwyższeniu uprawnień; dotyczy sposobu uruchamiania programów ISAPI, kiedy serwer IIS 4.0, 5.0 lub 5.1 ma konfigurację powodującą ich pozaprocesowe uruchomienie. Z założenia proces obsługujący (Dllhost.exe) działa tylko w kontekście zabezpieczeń konta IWAM_nazwakomputera; jednak może on uzyskać uprawnienia LocalSystem w pewnych okolicznościach, dzięki czemu programy ISAPI mogą zrobić to samo.
 • Luka umożliwiająca atak typu „odmowa usługi” wynikająca z błędnego przydzielania pamięci dla żądań WebDAV przez usługi IIS 5.0 i 5.1. Jeśli żądanie WebDAV jest w jakiś sposób zniekształcone, usługi IIS przydzielają niezwykle dużą ilość pamięci na serwerze. Przesłanie kilku takich żądań przez atakującego może spowodować awarię serwera.
 • Luka polegająca na uprawnieniu dostępu do źródła skryptu w usłudze IIS 5.0. To uprawnienie jest dodatkowe względem typowych uprawnień do zapisu i odczytu w katalogu wirtualnym i określa, czy skrypty, pliki .ASP i pliki wykonywalne mogą być przekazywane do katalogu wirtualnego, do którego istnieje uprawnienie zapisu. Literówka w tabeli definiującej typy plików powoduje pominięcie plików .COM z listy plików podlegających temu uprawnieniu. W wyniku tego użytkownik potrzebuje tylko dostępu do zapisu, aby przekazać taki plik.
 • Dwie luki skryptów międzylokacyjnych (CSS, Cross-Site Scripting) w usługach IIS 4.0, 5.0 i 5.1 dotyczące administracyjnej strony sieci Web. Obie luki mają ten sam zakres i skutki: kiedy użytkownik kliknie łącze w witrynie sieci Web atakującego, atakujący może przekazać żądanie zawierające skrypt do witryny sieci Web innej firmy z uruchomionymi usługami IIS, co wywoła przesłanie odpowiedzi witryny innej firmy (zawierającą też skrypt) do użytkownika. Skrypt jest realizowany przy użyciu ustawień zabezpieczeń witryny innej firmy, a nie witryny atakującego.
Co więcej, poprawka powoduje zmianę częstości czyszczenia listy oczekujących operacji gniazd usług IIS 5.0 i 5.1. Ta lista zawiera oczekujące żądania połączenia, jeśli wszystkie połączenia na serwerze zostały przydzielone. Poprawka zwiększa częstość czyszczenia listy przez usługi IIS, dzięki czemu stają się one odporniejsze na ataki typu „zalewanie”. Funkcja monitorowania operacji oczekujących nie występuje w usługach IIS 4.0.

UWAGA: Na liście nie podano poprawek dotyczących luk w produktach nienależących do programu IIS, takich jak Rozszerzenia serwera programu FrontPage lub Microsoft Index Server, nawet jeśli te produkty są związane z programem IIS i są zwykle instalowane na serwerach IIS. Jest jednak jeden wyjątek. Usunięcie luki dotyczącej programu Index Server, omówione w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS01-033, zostało dołączone w tej poprawce ze względu na wagę tej sprawy dla serwerów IIS. W czasie pisania tego artykułu istniały następujące biuletyny Microsoft Security Bulletin omawiające te luki: Wszystkie wcześniej wymienione poprawki i poprawki zbiorcze zostały zawarte w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszym dodatku Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
UWAGA: Poprawki do omawianych luk programu IIS 4.0 nie zostały dołączone do zestawu poprawek, ponieważ zamiast zmiany oprogramowania wymagają one podejmowania czynności administracyjnych. Administratorzy muszą nie tylko zastosować tę poprawkę, lecz także podjąć czynności administracyjne opisane w następujących biuletynach:
Rozwiązanie

Internetowe usługi informacyjne 5.1

Firma Microsoft udostępnia już obsługiwaną poprawkę, lecz przeznaczoną tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Poprawka powinna być stosowana tylko na komputerach narażonych na ataki. Aby określić stopień zagrożenia komputera, należy ocenić jego dostępność fizyczną, łączność z siecią i z Internetem oraz inne czynniki. Zobacz odpowiedni biuletyn Microsoft Security Bulletin, aby określić stopień ryzyka. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli dany komputer jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca natychmiastowe zastosowanie poprawki. W przeciwnym razie korzystniej jest poczekać na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows XP zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, pobierz poprawkę, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi dalej w tym artykule, lub skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Informacje o pobieraniu

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

Windows XP ProfessionalWindows XP 64-Bit EditionData wydania: 30 października 2002

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak pobierać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z rozszerzonymi zabezpieczeniami, które pozwalają zapobiegać nieautoryzowanym zmianom w pliku.

Informacje o instalacji

Jeśli pojawi się okno dialogowe, które stwierdza, że trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu aktualizacji, można je bezpiecznie zignorować. Aktualizacja obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /? Wyświetla listę przełączników instalacji.
 • /u Tryb nienadzorowany.
 • /f Wymusza zamknięcie innych programów przed zamknięciem komputera.
 • /n Nie wykonuje kopii zapasowych plików przed usunięciem.
 • /o Zastępuje pliki OEM bez monitowania.
 • /z Nie uruchamia ponownie po zakończeniu instalacji.
 • /q Tryb cichy (bez interakcji użytkownika).
 • /l Wyświetla listę zainstalowanych poprawek.
 • /x Wyodrębnia pliki bez uruchamiania Instalatora.
Na przykład po wpisaniu następującego tekstu w wierszu polecenia instalacja aktualizacji jest przeprowadzana bez jakiejkolwiek interwencji ze strony użytkownika, a po jej zakończeniu nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera:
q329834_wxp_sp2_x86_plk /q /m /z

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie ze skoordynowanym czasem uniwersalnym (Coordinated Universal Time, UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Różnicę między skoordynowanym czasem uniwersalnym a czasem lokalnym można poznać przy użyciu karty Strefa czasowa narzędzia Data/Godzina w Panelu sterowania.

System Windows XP Professional

Następujące pliki są w instalowane w folderze %WINDIR%\System32\inetsrv:
  Data    Godzina  Wersja  Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  25 wrz 2002 14:46 5.1.2600.1125 339 456 Asp51.dll  25 wrz 2002 14:46 5.1.2600.1125 117 248 Ftpsv251.dll  25 wrz 2002 14:46 6.0.2600.1125 240 640 Httpext.dll  25 wrz 2002 14:46 5.1.2600.1125  54 272 Httpod51.dll  25 wrz 2002 14:46 6.0.2600.1125 240 640 Infocomm.dll  25 wrz 2002 14:46 6.0.2600.1125  65 024 Isatq.dll  25 wrz 2002 14:46 5.1.2600.1125  40 448 Ssinc51.dll  25 wrz 2002 14:46 5.1.2600.1125 339 456 W3svc.dll				
Następujące pliki są instalowane w folderze %WINDIR%\Help\iisHelp\iis\misc:
 Data    Godzina  Wersja  Rozmiar  Nazwa pliku  ---------------------------------------  08 sie 2002 14:31  2 411 Default.asp  08 sie 2002 14:31 19 224 Query.asp  08 sie 2002 14:31  6 527 Search.asp				
System Windows XP 64-Bit Edition

Następujące pliki są w instalowane w folderze %WINDIR%\System32\inetsrv:
 Data    Godzina  Wersja  Rozmiar  Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------  25 wrz 2002 14:47 5.1.2600.1125 1 052 672 Asp51.dll  25 wrz 2002 14:47 5.1.2600.1125  289 792 Ftpsv251.dll  25 wrz 2002 14:47 6.0.2600.1125  934 400 Httpext.dll  25 wrz 2002 14:47 5.1.2600.1125  142 848 Httpod51.dll  25 wrz 2002 14:47 6.0.2600.1125  667 648 Infocomm.dll  25 wrz 2002 14:47 6.0.2600.1125  186 368 Isatq.dll  25 wrz 2002 14:47 5.1.2600.1125   96 768 Ssinc51.dll  25 wrz 2002 14:47 5.1.2600.1125  916 480 W3svc.dll				
Następujące pliki są instalowane w folderze %WINDIR%\Help\iisHelp\iis\misc:
 Data    Godzina  Wersja  Rozmiar  Nazwa pliku  ---------------------------------------  08 sie 2002 14:32  2 411 Default.asp  08 sie 2002 14:32 19 224 Query.asp  08 sie 2002 14:32  6 527 Search.asp				

Powrót do początku

Internetowe usługi informacyjne 5.0

Firma Microsoft udostępnia już obsługiwaną poprawkę, lecz przeznaczoną tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Poprawka powinna być stosowana tylko na komputerach narażonych na ataki. Aby określić stopień zagrożenia komputera, należy ocenić jego dostępność fizyczną, łączność z siecią i z Internetem oraz inne czynniki. Zobacz odpowiedni biuletyn Microsoft Security Bulletin, aby określić stopień ryzyka. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli dany komputer jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca natychmiastowe zastosowanie poprawki. W przeciwnym razie korzystniej jest poczekać na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000 zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, pobierz poprawkę, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi dalej w tym artykule, lub skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Informacje o pobieraniu

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:
Wszystkie języki: PobieraniePobierz teraz pakiet Q329834
Data wydania: 30 października 2002

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak pobierać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z rozszerzonymi zabezpieczeniami, które pozwalają zapobiegać nieautoryzowanym zmianom w pliku.

Informacje o instalacji

Ze względu na występowanie zależności plików, aktualizacja wymaga dodatku Service Pack 2 (SP2) lub Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Nabywcy korzystający z programu Site Server muszą być świadomi udokumentowanego problemu dotyczącego przejściowych błędów z uwierzytelnianiem dotyczącego tej i niewielkiej liczby innych poprawek. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
317815 Site Server Logon Problems Occur After You Apply Certain Windows 2000 Hotfixes
Po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchomiać komputera. Aktualizacja obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /? Wyświetla listę przełączników instalacji.
 • /u Tryb nienadzorowany.
 • /f Wymusza zamknięcie innych programów przed zamknięciem komputera.
 • /n Nie wykonuje kopii zapasowych plików przed usunięciem.
 • /o Zastępuje pliki OEM bez monitowania.
 • /z Nie uruchamia ponownie po zakończeniu instalacji.
 • /q Tryb cichy (bez interakcji użytkownika).
 • /l Wyświetla listę zainstalowanych poprawek.
 • /x Wyodrębnia pliki bez uruchamiania Instalatora.
Na przykład po wpisaniu następującego tekstu w wierszu polecenia instalacja aktualizacji jest przeprowadzana bez jakiejkolwiek interwencji ze strony użytkownika, a po jej zakończeniu nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera:
q327696_w2k_sp4_x86_plk /q /m /z

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie ze skoordynowanym czasem uniwersalnym (Coordinated Universal Time, UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Różnicę między skoordynowanym czasem uniwersalnym a czasem lokalnym można poznać przy użyciu karty Strefa czasowa narzędzia Data/Godzina w Panelu sterowania.

Następujące pliki są instalowane w folderze %Windir%\System32\:
 Data    Godzina  Wersja  Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.6048 245 520 Adsiis.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5255  8 464 Ftpctrs2.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5617 122 128 Idq.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5991  13 584 Infoadmn.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5255 122 640 Iisrtl.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5807  76 560 Msw3prt.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5255  7 440 W3ctrs.dll				
Następujące pliki są instalowane w folderze Program files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\bin:
 Data    Godzina  Wersja  Rozmiar  Nazwa pliku  -------------------------------------------------------  16 sie 2002 14:47 4.0.2.4701   593 976 Fp4autl.dll				
Następujące pliki są instalowane w folderze %WINDIR%\Help\iisHelp\iis\misc:
 Data    Godzina  Wersja  Rozmiar  Nazwa pliku  ---------------------------------------  22 mar 2002 18:15  2 413 Default.asp  22 mar 2002 18:15 19 178 Query.asp  22 mar 2002 18:15  5 571 Search.asp				
Następujące pliki są instalowane w folderze %Windir%\System32\inetsrv:
  Data    Godzina  Wersja  Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.6048 333 584 Asp.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.3649 299 792 Fscfg.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5255  6 416 Ftpmib.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5675 117 008 Ftpsvc2.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.6035 246 032 Httpext.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5255  9 488 Httpmib.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5663  56 592 Httpodbc.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5991  78 608 Iislog.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5991 246 544 Infocomm.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.6036  62 736 Isatq.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5671  46 352 Ism.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5255  26 896 Mdsync.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5255  41 232 Ssinc.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5995 349 456 W3svc.dll  17 wrz 2002 15:40 5.0.2195.5995  72 976 Wam.dll				

Powrót do początku

Internet Information Server 4.0

Firma Microsoft udostępnia już obsługiwaną poprawkę, lecz przeznaczoną tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Poprawka powinna być stosowana tylko na komputerach narażonych na ataki. Aby określić stopień zagrożenia komputera, należy ocenić jego dostępność fizyczną, łączność z siecią i z Internetem oraz inne czynniki. Zobacz odpowiedni biuletyn Microsoft Security Bulletin, aby określić stopień ryzyka. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli dany komputer jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca natychmiastowe zastosowanie poprawki.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, pobierz poprawkę, klikając łącze pobierania umieszczone dalej w tym artykule, lub skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:Przed zastosowaniem aktualizacji wykonaj kopię zapasową metabazy. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300675 HOW TO: Create a Metabase Backup by Using Internet Information Server 4.0 in Windows NT

Informacje o pobieraniu

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:
Data wydania: 30 października 2002

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak pobierać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z rozszerzonymi zabezpieczeniami, które pozwalają zapobiegać nieautoryzowanym zmianom w pliku.

Informacje o instalacji

Ta aktualizacja wymaga dodatku Service Pack 6a dla systemu Windows NT 4.0 . Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
152734 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0
Aby zainstalować tę poprawkę bez ponownego uruchamiania komputera, wykonaj następujące czynności:
 1. Zatrzymaj wszystkie usługi IIS.
 2. Zainstaluj poprawkę z przełącznikiem /z.
 3. Ponownie uruchom usługi IIS.
Aktualizacja obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /x Wyodrębnia pliki do późniejszej instalacji.
 • /y Wykonuje dezinstalację (tylko z przełącznikami /m lub /q)
 • /f Wymusza zamknięcie aplikacji przy zakończeniu
 • /n Nie tworzy katalogu dezinstalacji
 • /z Nie uruchamia ponownie po zakończeniu instalacji
 • /q Tryb cichy (bez interfejsu użytkownika).
 • /u Tryb nienadzorowany
 • /l Wyświetla listę zainstalowanych poprawek.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie ze skoordynowanym czasem uniwersalnym (Coordinated Universal Time, UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Różnicę między skoordynowanym czasem uniwersalnym a czasem lokalnym można poznać przy użyciu karty Strefa czasowa narzędzia Data/Godzina w Panelu sterowania.

Następujące pliki są w instalowane w folderze %WINDIR%\System32\inetsrv (o ile nie zaznaczono inaczej):
  Data    Godzina  Wersja  Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------------  28 sie 2002 20:09 4.2.780.1  214 544 %WINDIR%\System32\Adsiis.dll  28 sie 2002 20:10 4.2.780.1  331 200 Asp.dll  28 sie 2002 20:09 4.2.780.1  81 888 Ftpsvc2.dll  28 sie 2002 20:09 4.2.780.1  55 392 Httpodbc.dll  13 lip 2001 21:14 5.0.1782.4 193 296 %WINDIR%\System32\Idq.dll  28 sie 2002 20:08 4.2.780.1  63 984 Iislog.dll  28 sie 2002 20:08 4.2.780.1  185 792 Infocomm.dll  28 sie 2002 20:08 4.2.780.1  29 520 Iscomlog.dll  28 sie 2002 20:12 4.2.780.1  54 560 Ism.dll  28 sie 2002 20:10 4.2.780.1  31 872 Mdsync.dll  28 sie 2002 20:09 4.2.780.1  38 256 Ssinc.dll  28 sie 2002 20:09 4.2.780.1  25 360 Sspifilt.dll  28 sie 2002 20:09 4.2.780.1  231 104 W3svc.dll  28 sie 2002 20:08 4.2.780.1  88 032 Wam.dll				
UWAGA: Ze względu na zależności między plikami ta poprawka może zawierać dodatkowe pliki.

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Internet Information Server 4.0 należy do pakietu Windows NT 4.0 Option Pack. Pakiet Option Pack nie jest obsługiwany w systemie Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Poprawki dla usług IIS 4.0 dostarczono w ramach pakietu Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Security Rollup Package (SRP) tylko dla klientów z zainstalowanym pakietem Option Pack w celu ochrony ich komputerów w czasie migracji do obsługiwanego systemu operacyjnego. Aby uzyskać dodatkowe informacje o pakiecie SRP, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
317636 Pakiet Security Rollup Package dla systemu Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
Powrót do początku
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że ten problem może stanowić pewną lukę w zabezpieczeniach produktów firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej luki, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
poprawka_zabezpieczeń
Właściwości

Identyfikator artykułu: 327696 — ostatni przegląd: 02/26/2014 18:14:15 — zmiana: 1.0

Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.1, Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.0, Microsoft Internet Information Server 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbwinxppresp2fix KB327696
Opinia