Planowanie aktualizacji automatycznych w systemach Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Jeśli użytkownik zaloguje się jako administrator, funkcja aktualizacji automatycznych systemu Windows powiadamia o dostępności aktualizacji krytycznych dla danego komputera. Istnieje nowa funkcja aktualizacji automatycznych służąca do określania harmonogramu, według którego system Windows ma przeprowadzać instalację aktualizacji na komputerze. W tym artykule opisano, jak zainstalować tę nową funkcję aktualizacji automatycznych w systemach Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000 oraz jak za jej pomocą zaplanować aktualizacje automatyczne.

Uwaga Nowa funkcja aktualizacji automatycznych jest dołączona do systemu Microsoft Windows Server 2003.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu konfigurowania pozostałych ustawień funkcji aktualizacji automatycznych w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306525 JAK: Konfigurowanie i używanie funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu konfigurowania pozostałych ustawień funkcji aktualizacji automatycznych w systemie Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327850 JAK: Konfigurowanie i używanie funkcji aktualizacji automatycznej w systemie Windows 2000
Powrót do początku

Aktualizowanie funkcji aktualizacji automatycznych (tylko systemy Windows XP i Windows 2000)

Uwaga Jeśli jest używana funkcja Aktualizacje automatyczne, to mogła ona zostać automatycznie zaktualizowana na komputerze. Aby sprawdzić, czy nowa funkcja została zainstalowana, należy wykonać procedurę, którą opisano w sekcji Planowanie aktualizacji automatycznych tego artykułu, w celu upewnienia się, czy na komputerze dostępna jest opcja Automatycznie pobierz zalecane aktualizacje dla mojego komputera i zainstaluj je.

Aby użyć nowej funkcji aktualizacji automatycznych, zainstaluj jedną z następujących aktualizacji:
 • Aktualizacja „Aktualizacje automatyczne systemu Windows, czerwiec 2002”.

  Aby zainstalować tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Ta aktualizacja ma postać pakietu Instalatora systemu Windows, który umożliwia wdrożenie jej w firmie. Z nowej funkcji aktualizacji automatycznych muszą korzystać administratorzy sieci, którzy używają usług Software Update Services firmy Microsoft. Informacje dotyczące sposobu użycia funkcji aktualizacji automatycznych za pomocą serwera, na którym uruchomiono usługi Software Update Services, można znaleźć w dokumencie technicznym w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows XPAby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku SP1, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
 • Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000 Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie uzyskiwania dodatku SP3, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Uwaga Po zainstalowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer. Przed skonfigurowaniem funkcji aktualizacji automatycznych nie są pobierane żadne aktualizacje. Jeśli w czasie 24 godzin po zainstalowaniu funkcji aktualizacji automatycznych nie zostanie ona skonfigurowana, pojawi się monit o jej skonfigurowanie przez administratora sieci lub użytkownika, który zaloguje się lokalnie jako administrator.

Powrót do początku

Planowanie aktualizacji automatycznych

Uwaga Aby zmodyfikować ustawienia funkcji Aktualizacje automatyczne, należy się zalogować jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, wykonanie tej procedury może być niemożliwe z powodu ustawień zasad sieciowych.

W systemach Windows Server 2003 i Windows XP

Aby skonfigurować harmonogram funkcji aktualizacji automatycznych:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Na karcie Aktualizacje automatyczne kliknij opcję Pobierz aktualizacje automatycznie i zainstaluj je zgodnie z określonym harmonogramem.
 3. Kliknij, aby wybrać dzień i godzinę pobrania i zainstalowania aktualizacji.
Jeśli po połączeniu z Internetem funkcja aktualizacji automatycznych wykryje nowe aktualizacje krytyczne, zostaną one automatycznie pobrane w tle. Po ukończeniu pobierania funkcja aktualizacji automatycznych ustali dzień i godzinę ich instalacji na podstawie harmonogramu. W planowanym dniu i godzinie wszystkim użytkownikom zostanie wyświetlony następujący komunikat i rozpocznie się pięciominutowe odliczanie:
System Windows jest gotowy do rozpoczęcia instalowania aktualizacji dostępnych dla tego komputera.

Czy chcesz, aby system Windows zainstalował aktualizacje teraz?

(System Windows ponownie uruchomi komputer, jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wykonana żadna akcja)
Jeśli po zalogowaniu się jako administrator pojawi się taki komunikat, można kliknąć przycisk Tak, aby zainstalować aktualizacje, lub przycisk Nie, aby funkcja aktualizacji automatycznych przeprowadziła ich instalację w następnym planowanym dniu i godzinie. Jeśli w ciągu pięciu minut nie zostanie wykonana żadna akcja, system Windows zainstaluje aktualizacje automatycznie.

Ważne: Do ukończenia instalacji aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Powrót do początku

W systemie Windows 2000

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Aktualizacje automatyczne.
 2. Kliknij opcję Pobierz aktualizacje automatycznie i zainstaluj je zgodnie z ustalonym przeze mnie harmonogramem.
 3. Kliknij, aby wybrać dzień i godzinę pobrania i zainstalowania aktualizacji.
Jeśli po połączeniu z Internetem funkcja aktualizacji automatycznych wykryje nowe aktualizacje krytyczne, zostaną one automatycznie pobrane w tle. Po ukończeniu pobierania funkcja aktualizacji automatycznych ustali dzień i godzinę ich instalacji na podstawie harmonogramu. W planowanym dniu i godzinie wszystkim użytkownikom zostanie wyświetlony następujący komunikat i rozpocznie się pięciominutowe odliczanie:
System Windows jest gotowy do rozpoczęcia instalowania aktualizacji dostępnych dla tego komputera.

Czy chcesz, aby system Windows zainstalował aktualizacje teraz?

(System Windows ponownie uruchomi komputer, jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wykonana żadna akcja)
Jeśli po zalogowaniu się jako administrator pojawi się taki komunikat, można kliknąć przycisk Tak, aby zainstalować aktualizacje, lub przycisk Nie, aby funkcja aktualizacji automatycznych przeprowadziła ich instalację w następnym planowanym dniu i godzinie. Jeśli w ciągu pięciu minut nie zostanie wykonana żadna akcja, system Windows zainstaluje aktualizacje automatycznie.

Ważne: Do ukończenia instalacji aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z funkcji aktualizacji automatycznych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283629 How to configure Automatic Updates to prompt you before you download updates in Windows XP
283151 Wyłączenie usługi Aktualizacje automatyczne w Panelu sterowania nie powoduje jej wyłączenia
294871 Opis funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows
306525 JAK: Konfigurowanie i używanie funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows XP
323184 Automatic Updates 2.2 client does not detect approved updates from Software Update Services
326693 Jak zmusić usługę Automatic Updates 2.2 do przeprowadzenia cyklu wykrywania
328010 Jak konfigurować automatyczne aktualizacje za pomocą zasad grupy lub ustawień Rejestru
327850 JAK: Konfigurowanie i używanie funkcji aktualizacji automatycznej w systemie Windows 2000
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usług aktualizacji oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 327838 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:44:52 — zmiana: 13.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowtomaster kbhowto kbenv KB327838
Opinia