Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Konfigurowanie i używanie funkcji aktualizacji automatycznej w systemie Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Po zalogowaniu się jako administrator funkcja automatycznej aktualizacji systemu Windows 2000 powiadamia o dostępności aktualizacji krytycznych. Można również określić harmonogram, według którego system Windows przeprowadzi instalację aktualizacji na komputerze. Funkcja Aktualizacje automatyczne zastępuje funkcję powiadomienia o aktualizacji krytycznej (jeśli ją wcześniej zainstalowano). Funkcja powiadomienia o aktualizacji krytycznej nie będzie już zapewniać obsługi aktualizacji krytycznych. W tym artykule opisano, jak zainstalować funkcję aktualizacji automatycznych w systemie Windows 2000 i jak z niej korzystać.

Powrót do początku

Instalowanie funkcji Aktualizacje automatyczne

W systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) nie trzeba instalować funkcji Aktualizacje automatyczne. Dołączono ją do dodatku SP3 dla systemu Windows 2000.

Instalację funkcji Aktualizacje automatyczne można również przeprowadzić na komputerach z systemami Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server lub Windows 2000 Advanced Server, na których zainstalowano dodatek Service Pack 2 (SP2). Aby zainstalować funkcję Aktualizacje automatyczne w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP2, po zalogowaniu się jako administrator należy zainstalować jedną z następujących aktualizacji:
 • Aktualizacja „Automatyczne aktualizowanie systemu Windows, czerwiec 2002”.

  Aby uzyskać tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę rozszerzenia Windows Update firmy Microsoft w sieci Web:
 • Aktualizacja „Aktualizacje automatyczne, czerwiec 2002”.

  Aby uzyskać tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:UWAGA Ta aktualizacja ma postać pakietu Instalatora systemu Windows, który umożliwia wdrożenie jej w firmie. Z nowej funkcji Aktualizacje automatyczne muszą korzystać administratorzy sieci, którzy używają usług aktualizacji oprogramowania (SUS, Software Update Services) firmy Microsoft. Informacje o tym, jak użyć funkcji Aktualizacje automatyczne za pomocą serwera, na którym uruchomiono usługi aktualizacji oprogramowania, można znaleźć w oficjalnym dokumencie w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
UWAGA Po zainstalowaniu jednej z tych aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer. Przed skonfigurowaniem funkcji Aktualizacje automatyczne nie zostaną pobrane żadne aktualizacje. Jeśli po zainstalowaniu funkcji Aktualizacje automatyczne w okresie 24 godzin nie nastąpi jej konfiguracja, zostanie wyświetlony monit o jej skonfigurowanie przez administratora sieci lub użytkownika, który zaloguje się lokalnie jako administrator.

Powrót do początku

Zmienianie ustawień funkcji Aktualizacje automatyczne

Aby zmienić ustawienia funkcji Aktualizacje automatyczne, należy użyć narzędzia Aktualizacje automatyczne w Panelu sterowania. Aby zainstalować składniki lub zmodyfikować ustawienia funkcji Aktualizacje automatyczne, należy zalogować się jako administrator komputera. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwić wykonanie tych procedur.

Funkcję Aktualizacje automatyczne mogą skonfigurować również administratorzy domeny systemu Windows 2000 i administratorzy komputera lokalnego, używając przystawki Zasady grupy. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania funkcji Aktualizacje automatyczne za pomocą zasad grupy, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328010 Jak konfigurować automatyczne aktualizacje za pomocą zasad grupy lub ustawień rejestru
Powrót do początku

Włączanie funkcji Aktualizacje automatyczne

Aby włączyć aktualizacje automatyczne na komputerze:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Aktualizacje automatyczne.
 2. Kliknij jedną z następujących opcji:
  • Powiadom mnie przed pobraniem aktualizacji i powiadom ponownie przed zainstalowaniem ich na komputerze
  • Pobierz aktualizacje automatycznie i powiadom mnie, kiedy będą gotowe do zainstalowania
  • Pobierz aktualizacje automatycznie i zainstaluj je zgodnie z ustalonym przeze mnie harmonogramem
Powrót do początku

Wyłączanie funkcji Aktualizacje automatyczne

Aby wyłączyć aktualizacje automatyczne na komputerze:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Aktualizacje automatyczne.
 2. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Aktualizuj mój komputer na bieżąco. Jeżeli to ustawienie zostanie włączone, oprogramowanie Windows Update może być automatycznie aktualizowane przed zastosowaniem innych aktualizacji.
Administrator domeny systemu Windows 2000 lub administrator komputera lokalnego mogą wyłączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, korzystając z przystawki Zasady grupy lub bezpośrednio edytując rejestr. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania funkcji Aktualizacje automatyczne za pomocą zasad grupy lub ustawień rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328010 Jak konfigurować automatyczne aktualizacje za pomocą zasad grupy lub ustawień rejestru
Powrót do początku

Konfigurowanie systemu Windows do przypominania o aktualizacjach oczekujących

Po wyświetleniu przez system Windows powiadomienia o udostępnieniu aktualizacji należy przed jej pobraniem lub zainstalowaniem kliknąć przycisk Przypomnij mi później w oknie dialogowym Aktualizacje automatyczne. W oknie dialogowym Przypomnienie należy określić czas, po upływie którego system Windows ma wyświetlać powiadomienie. Jeśli przypomnienie dotyczy pobierania, system Windows wyświetli je tylko wtedy, gdy ustanowiono połączenie z Internetem. Jeśli przypomnienie dotyczy instalowania, system Windows wyświetli powiadomienia zgodnie z określonym harmonogramem.

Powrót do początku

Pobieranie dostępnych aktualizacji

Jeśli funkcję aktualizacji automatycznych skonfigurowano do powiadamiania użytkownika przed pobraniem jakiejkolwiek aktualizacji, każdorazowo po znalezieniu nowych aktualizacji w obszarze powiadomień będzie się pojawiać ikona. Aby pobrać nowe dostępne aktualizacje:
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę w obszarze powiadomień.
 2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
  • Jeśli chcesz, aby system Windows pobrał aktualizację, upewnij się, że zaznaczono pole wyboru znajdujące się obok niej. —lub—

  • Jeśli nie chcesz, aby system Windows pobrał aktualizację, kliknij w celu wyczyszczenia pole wyboru obok niej.
  Wybrane aktualizacje zostaną pobrane w tle, dzięki czemu nie ma potrzeby przerywania pracy. Pobieranie nie zakłóca ani nie spowalnia innych czynności dotyczących sieci, takich jak przeglądanie Internetu.

  Po pobraniu aktualizacji w obszarze powiadomień zostanie wyświetlona ikona oznaczająca, że można rozpocząć instalację aktualizacji.
Powrót do początku

Wstrzymywanie lub wznawianie pobierania

Po rozpoczęciu procesu pobierania można go wstrzymać lub wznowić w dowolnej chwili. Jeśli po wstrzymaniu procesu pobierania nastąpi rozłączenie połączenia internetowego lub ponowne uruchomienie komputera, system Windows automatycznie wznowi proces pobierania przy następnym połączeniu z Internetem.

Aby wstrzymać lub wznowić pobieranie:
 1. Podczas pobierania kliknij ikonę znajdującą się w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Wstrzymaj.
 2. Aby system Windows ponownie rozpoczął pobieranie, kliknij ikonę Automatyczne aktualizowanie, a następnie kliknij polecenie Wznów.
Powrót do początku

Planowanie aktualizacji automatycznych

UWAGA: Aby zmodyfikować ustawienia funkcji Aktualizacje automatyczne, należy zalogować się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer ma połączenie z siecią, wykonanie tej procedury mogą uniemożliwić nieprawidłowe ustawienia zasad sieci.
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Aktualizacje automatyczne.
 2. Kliknij opcję Pobierz aktualizacje automatycznie i zainstaluj je zgodnie z ustalonym przeze mnie harmonogramem.
 3. Kliknij, aby wybrać dzień i godzinę pobrania i zainstalowania aktualizacji.
Jeśli po połączeniu z Internetem funkcja Aktualizacje automatyczne wykryje nowe aktualizacje krytyczne, zostaną one automatycznie pobrane w tle. Po ukończeniu pobierania funkcja Aktualizacje automatyczne ustali dzień i godzinę ich instalacji na podstawie harmonogramu. W planowanym dniu i godzinie wszystkim użytkownikom zostanie wyświetlony następujący komunikat i rozpocznie się pięciominutowe odliczanie:
System Windows jest gotowy do rozpoczęcia instalowania aktualizacji dostępnych dla tego komputera.

Czy chcesz, aby system Windows zainstalował aktualizacje teraz?

(System Windows ponownie uruchomi komputer, jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wykonana żadna akcja)
Jeśli po zalogowaniu się jako administrator pojawi się taki komunikat, można kliknąć przycisk Tak, aby zainstalować aktualizacje, lub przycisk Nie, aby funkcja Aktualizacje automatyczne przeprowadziła ich instalację w następnym planowanym dniu i godzinie. Jeśli w ciągu pięciu minut nie zostanie wykonana żadna akcja, system Windows zainstaluje aktualizacje automatycznie.

WAŻNE: Być może do ukończenia instalacji aktualizacji konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera.

Powrót do początku

Przywracanie wcześniej odrzuconych aktualizacji

Jeśli zdecydowano, aby nie pobierać określonej aktualizacji, dzięki rozszerzeniu Windows Update można ponownie uzyskać do niej dostęp. Aby przywrócić odrzucone aktualizacje:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Aktualizacje automatyczne.
 2. Kliknij przycisk Aktualizacje odrzucone, a następnie kliknij przycisk Tak, aby przywrócić odrzucone aktualizacje. W systemie Windows pojawią się informacje o wcześniej odrzuconych aktualizacjach lub nastąpi ich instalacja według określonego harmonogramu.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak zaplanować aktualizacje automatyczne w systemie Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327838 JAK: Planowanie automatycznych aktualizacji w systemach Windows XP i Windows 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji Aktualizacje automatyczne, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283151 Disabling AutoUpdate Service in Control Panel Does Not Shut Down the Service
294871 Description of the Automatic Updates Feature in Windows XP
323184 Automatic Updates 2.2 Client Does Not Detect Approved Updates from Software Update Services
326693 Jak zmusić usługę Automatic Updates 2.2 do przeprowadzenia cyklu wykrywania
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 327850 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:15:46 — zmiana: 3.4

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB327850
Opinia