Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

16-bitowa karta PC nie działa po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Po zainstalowaniu systemu Windows 2000 ze zintegrowanym (preinstalowanym) dodatkiem Service Pack 3 (SP3) niektóre 16-bitowe wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia typu PC Card mogą przestać działać poprawnie. Urządzenia typu PC Card są również znane pod nazwą urządzeń typu PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy przerwanie urządzenia typu PC Card zostało ustalone niepoprawnie. Ten symptom dotyczy często następujących urządzeń:
  • Zintegrowane bezprzewodowe karty sieciowe zgodne ze standardami PC Card.
  • Urządzenia znajdujące się w gniazdach typu PC Card komputerów stacjonarnych.
Wszystkie ze wspomnianych wyżej urządzeń wymagają routingu PCI. Routing IRQ PCMCIA-to-PCI jest domyślnie wyłączony w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP3.
Rozwiązanie
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby włączyć routing IRQ w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP3, należy wyedytować rejestr. W tym celu należy uruchomić program Edytor rejestru, a następnie wyświetlić następujący klucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pcmcia\Parameters
Należy dodać następującą wartość do tego klucza rejestru, a następnie zamknąć program Edytor rejestru:
Nazwa wartości: DisableIsaToPciRouting
Typ danych: DWORD
Dane wartości: 0
Więcej informacji
Ten symptom może dotyczyć bezprzewodowej karty sieciowej Lucent/Orinoco 802.1x. Po zainstalowaniu tej karty sieć może się wydawać dostępna, a siła sygnału nie zmieni się. Sieć będzie jednak niedostępna, a nad ikoną połączenia sieciowego pojawi się czerwony znak „X”.
802.11 wifi wi-fi ieee
Właściwości

Identyfikator artykułu: 327947 — ostatni przegląd: 08/27/2003 08:41:00 — zmiana: 1.0

  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
  • kbenv kbnetwork kbprb KB327947
Opinia
l>